WiNL_Start H3 en 3.1

Wonen in             Nederland                                    H3 
Leefbaarheid in stedelijke gebieden
1 / 24
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5,6

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

Wonen in             Nederland                                    H3 
Leefbaarheid in stedelijke gebieden

Slide 1 - Slide

Hoofdvraag 
Hoe kun je de leefbaarheid van (woonwijken in) stedelijke gebieden beïnvloeden?

Slide 2 - Slide

Hoe kun je de leefbaarheid van (woonwijken in) stedelijke gebieden beïnvloeden?

Slide 3 - Mind map

Deelvragen 
1 Welke soort wijken hebben zich de afgelopen eeuwen in de stedelijke gebieden gevormd?
2 Welke stedelijke processen liggen daaraan te grondslag?
3 Welke kenmerken in de verschillende soorten wijken zijn van belang voor de leefbaarheid ervan?
4 Met welke problemen, die verband houden met de leefbaarheid, hebben steden te maken en hoe probeert de overheid hier zicht op te krijgen? 
5 Hoe worden problemen rondom de leefbaarheid aangepakt?
6 Hoe ontwikkelt de stad van de toekomst zich in een tijd waarin – naast de economie – kennis, duurzaamheid en creativiteit een steeds belangrijkere rol vervullen?
7 Hoe proberen stadsbesturen de huidige vraagstukken die samenhangen met de nieuwe ontwikkelingen aan te pakken?

Slide 4 - Slide

Begrippen 
bewonerskenmerk, buurtprofiel, buurtvoorziening, creatieve stad, duale arbeidsmarkt, duurzame stad, groeikern, herstructurering, kenniseconomie, objectieve veiligheid, openbare ruimte, publiek-private samenwerking, science park, smart city, sociale cohesie, sociale veiligheid, stadsvernieuwing ,subjectieve veiligheid, sustainable city, Vinex-locatie, wijkvoorziening, woningkenmerk, woonomgeving, zakelijke dienstverlening

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Map

Een verstedelijkt land 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Stad
Agglomeratie
Stedelijk gebied 
Stadsgewest
Urbanisatie 
Suburbanisatie 
Urbanisatie 
Stedelijk netwerk 

Slide 9 - Drag question

Samenhang binnen een stadsgewest
Stadsgewesten functioneren vaak als één ruimtelijk geheel > samenhang tussen centrale stad en het verstedelijkt platteland 

Oorzaak: twee soorten relaties tussen de hoofdkern en omliggende gemeenten: 
1. Woon-werk relaties 
2. Gebruik van voorzieningen 

Slide 10 - Slide

Model van een stad

Amersfoort en Zwolle zijn goede voorbeelden om dit model op toe te passen 

Slide 11 - Slide

Historische binnenstad
19e eeuwse arbeiderswijk
Vooroorlogse stadswijk
Na-oorlogse wijk (portiekwoning)
Na-oorlogse wijk ((bloemkoolwijk)

Slide 12 - Drag question

Ontstaan en inrichting van Nederland 

https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-en-de-inrichting-van-nederland-stedelijke-wederopbouw-en-suburbanisatie/

https://schooltv.nl/video/het-ontstaan-en-de-inrichting-van-nederland-terug-naar-de-stad-en-de-vinexwijken/ 
Slide 13 - Slide

Verstedelijkt platteland 

Suburbanisatie 

Groeikernen 

Slide 14 - Slide

Re-urbanisatie: na 1980

Slide 15 - Slide

Re-urbanisatie
re-urbanisatie=
na een lange periode van suburbanisatie weer urbanisatie

Compacte stadbeleid 
VINEX-locaties

Slide 16 - Slide

1870 - 1960
1960 - 1980
vanaf 1980
urbanisatie
suburbanisatie
re-urbanisatie

Slide 17 - Drag question

Slide 18 - Link

Hoofdvraag 
Hoe kun je de leefbaarheid van (woonwijken in) stedelijke gebieden beïnvloeden?

Slide 19 - Slide

Deelvragen 
1 Welke soort wijken hebben zich de afgelopen eeuwen in de stedelijke gebieden gevormd?
2 Welke stedelijke processen liggen daaraan te grondslag?
3 Welke kenmerken in de verschillende soorten wijken zijn van belang voor de leefbaarheid ervan?
4 Met welke problemen, die verband houden met de leefbaarheid, hebben steden te maken en hoe probeert de overheid hier zicht op te krijgen? 
5 Hoe worden problemen rondom de leefbaarheid aangepakt?
6 Hoe ontwikkelt de stad van de toekomst zich in een tijd waarin – naast de economie – kennis, duurzaamheid en creativiteit een steeds belangrijkere rol vervullen?
7 Hoe proberen stadsbesturen de huidige vraagstukken die samenhangen met de nieuwe ontwikkelingen aan te pakken?

Slide 20 - Slide

Begrippen 
bewonerskenmerk, buurtprofiel, buurtvoorziening, creatieve stad, duale arbeidsmarkt, duurzame stad, groeikern, herstructurering, kenniseconomie, objectieve veiligheid, openbare ruimte, publiek-private samenwerking, science park, smart city, sociale cohesie, sociale veiligheid, stadsvernieuwing ,subjectieve veiligheid, sustainable city, Vinex-locatie, wijkvoorziening, woningkenmerk, woonomgeving, zakelijke dienstverlening

Slide 21 - Slide

Welke onderdelen van Wonen in Nederland - Steden vind je lastig?

Slide 22 - Mind map

Slide 23 - Link

Slide 24 - Link