wk 3: nieuwsartikel afronden + spelling oefenen

Schrijven
1 / 17
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Schrijven

Slide 1 - Slide

Wat leer je in deze les?

 • De opbouw van een nieuwsartikel
 • Je bewust te zijn van de (werkwoord)spelling
 • Een tekst te typen passend bij een bepaald publiek

Slide 2 - Slide

Opdracht in tweetallen:

Je krijgt een stencil uitgedeeld waar een paar teksten van leerlingen uit een andere klas op staan. Lees de teksten en schrijf in je schrift verbeterpunten op voor deze leerling.

Let op: Schrijf niet op het stencil. 
timer
7:00

Slide 3 - Slide

Wat voor een soort fouten ben je tegengekomen? Denk aan: punten/hoofdletters/komma's/werkwoord-spelling/kromme zinnen, opbouw van artikel, etc.

Slide 4 - Mind map

Indeling Nieuwsartikel
Inleiding:  
Onderwerp aankondigen +  vragen stellen/aanleiding noemen/verhaaltje

Kern 
- Per deelonderwerp een alinea
- Alinea’s verbinden met signaalwoorden
- Kernzin in iedere alinea verwerken       

Slot
samenvatting/conclusie/advies

Slide 5 - Slide

onderwerp
 • Bepaal het onderwerp van je tekst
 • Bepaal de centrale hoofdvraag (wat wil je over het onderwerp te weten komen).
 • Noteer het antwoord op deze vraag.
Publiek
 • Bepaal het publiek
Deelonderwerpen
 • Noteer je 3 deelonderwerpen.
 • Welke zoekvragen horen bij de deelonderwerpen? (Wat wil je over de 3 deelonderwerpen te weten komen?) 
 • Schrijf de antwoorden op. 
 • Bedenk een titel.
Schrijfplan

Slide 6 - Slide

 • Maak je zinnen niet te lang.
 • Vermijd vakjargon en (bijvoorbeeld) Engelse termen.
 • Houd het kort en bondig. Maak je artikel niet langer dan nodig.
 • Controleer je artikel op (werkwoord)spelling, hoofdletters en kleine letters, punten, komma's, afkortingen, etc. 
TIPS

Slide 7 - Slide

Afronden nieuwsartikel
Afronden van het nieuwsartikel:
            
            Eerst maak je een schrijfplan (zie dia 7)

             Als het schrijfplan af is, laat je dit zien aan je                         docent en daarna begin je met typen. Let bij het                 typen op de punten in dia 6 t/m 8.

Slide 8 - Slide

Formulier invullen

 • Wie heeft er wel eens een formulier ingevuld?
 • Vond je sommige dingen lastig om in te vullen?
 • Lees de theorie 'Formulier invullen' goed door.
            2hv: blz. 97                    2vwo: blz. 104
 •  Maak nu zelfstandig de opdracht in de volgende dia.
 •  Lever je ingevulde formulier in bij je docent.
 •  Klaar? Pak even je leesboek

Slide 9 - Slide

Solliciteren!
2
Lees de opdracht goed door.
Haal het sollicitatieformulier op bij je docent.

2hv: blz. 97 opdracht 1
2vwo: blz. 104 opdracht 1

Slide 10 - Slide

Controleer je formulier: 

 1.  Heb je je gegevens in de daarvoor bestemde ruimte geschreven?
 2.  Heb je vakkenvuller aangekruist of ingevuld?
 3.  Heb je je werkmogelijkheden opgeschreven?
 4.  Heb je niets geschreven op plaatsen waar jij niets mag invullen?
 5.  Heb je het formulier ondertekend 

Slide 11 - Slide

Lezen in je leesboek
timer
10:00

Slide 12 - Slide

week 5       2-toets Spelling blok 1 t/m 5
pv tt/vt
voltooid dw
gebied.wijs
bijvoeglijk nw
hoofdletters
meerv. znw
sommige(n)
samenstelling
apostrof/bezit
directe rede
komma
weglatingsstreep

Slide 13 - Slide

1-toets ontwerpen voor klasgenoot
 • Ontwerp een 1-toets voor een klasgenoot. 
 • In dia 16 staat de uitleg
 • Je krijgt 30 minuten
 • Je maakt tegelijk een antwoordblad + puntentelling.
 • Je werkt in Googledocumenten

timer
25:00

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link

1-toets maken
 • Je krijgt van een klasgenoot een 1-toets gemaild.
 • Maak de toets in je eigen schrift.
 • Jouw klasgenoot kijkt jouw gemaakte toets na.
 • Welke onderdelen moet je nog even oefenen? 
 • Klaar? Lezen in je leesboek!

timer
15:00

Slide 16 - Slide

2hv:
 • blz 271 maken opdracht 1
 • Lezen theorie 'Verwarwoorden'
 • blz. 272 maken opdracht 3.


2vwo:
 • blz 289 maken opdracht 1
 • Lezen theorie 'Verwarwoorden'
 • blz. 291 maken opdracht 4
2hv:
 • blz 271 maken opdracht 2 (vraag 2 niet)
 • Lezen theorie 'Verwarwoorden'
 • blz. 272 maken opdracht 4 (vraag 2 niet)


2vwo:
 • blz 289 maken opdracht 2 (vraag 2 niet)
 • Lezen theorie 'Verwarwoorden'
 • blz. 291 maken opdracht 5 (vraag 2 niet)

Slide 17 - Slide