P3_Les 1_Renovatie vloer/na-isoleren

Renovatie vloer/na isoleren
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Bouwkunde- constructieleerMBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 20 slides, with interactive quiz, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Renovatie vloer/na isoleren

Slide 1 - Slide

Renovatie vloer/na isoleren
Leerdoelen:
Aan het einde van de les over renovatie vloer kan de student:
- de technische eisen die aan een begane grondvloer gesteld worden benoemen.
- verschillende mogelijkheden om een begane grondvloer te isoleren
- een keuze maken welke manier in welke situatie toepasbaar is.
- verschillende materialen benoemen voor het na-isoleren vloer
- houten vloer met vloerverwarming droog en nat systeem uitleggen.

Slide 2 - Slide

Op welke manieren kunnen we een bestaande vloer
na-isoleren?

Slide 3 - Mind map

Technische voorschriften
Bouwbesluit, hoofdstuk energiezuinigheid
artikel 5.3 thermische isolatie.
We gaan uit van geheel verbouwen.
Slide 4 - Slide

Tonzon vloer
De thermoskussens zijn een soort luchtzakken van reflecterende folie die onder de vloer aangebracht worden. De vloer kan hierdoor geen warmte meer uitstralen naar de kruipruimte. Daarnaast wordt de lucht in de luchtzakken opgewarmd en blijft de warmte dicht bij de vloer. Resultaat is een warmere vloer, die sneller opwarmt en langer warm blijft.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Houten vloer na-isoleren.
Als je een houten vloer wilt na-isoleren
kan dat op verschillende manieren.
- helemaal aan het einde van de balk.
- helemaal bovenin tegen het vloerhout aan.
- tegen de onderzijde van de balklaag.
Dit geldt ook voor de verschillende isolatie-
materialen van een minerale wol of een 
HR isolatiemateriaal 
- glaswol (isover)
- steenwol (rockwool)
- Pir (

Slide 9 - Slide

Vloer isolatiematerialen
De materialen die gebruikt worden voor het isoleren van vloeren in 3 categorieën te verdelen, te weten:

1. Organische isolatiematerialen (bijvoorbeeld kurk, vlaswol, schapenwol)

2. Anorgische niet-kunststof isolatiematerialen (bijvoorbeeld glaswol en steenwol)

3. Kunststof isolatiematerialen (PUR,PIR,Polystyreen,Thermoskussens)

Slide 10 - Slide

Tabel eigenschappen isolatiemateriaal

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Bodemafsluiter kruipruimte
Je kan de bodem van je kruipruimte met de volgende materialen afdichten, elk materiaal heeft zijn eigen specifieke eigenschappen:
- schelpen

- EPS parels

- EPS chips

- Bodemfolie

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video

Vloerverwarming op zwaluwplaten en betonspecie
De vloer bestaat uit de in een speciaal zwaluwstaartprofiel gewalste LEWIS® plaat welke samen met een dunne laag fijn grind beton zorgt voor een stabiele lichte, maar ijzersterke betonvloer. Na montage van de  zwaluwstaartplaten wordt in het werk fijn grind beton (C20 / 25) op de platen aangebracht. De  zwaluwplaten die brengen het gewicht van de betonspecie en de montagebelasting overbrengen naar de draagconstructie. Het fijn grind beton kan monoliet vlak worden afgewerkt zodat geen extra afwerkvloer
 nodig is.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Vloerverwarming PS renovatievloer droog
  • Uponor Siccus montageplaat 25 mm
      Materiaal polystyreen.

  • Fermacell Vloerelement type 2 E 22 (25 mm)        Materiaal Fermacell.Slide 19 - Slide

Opdracht presentatie en Nu techniek
De opdracht renovatie vloer/na-isoleren staat bij opdrachten in constructieleer op Teams. Bij de presentatie horen de vragen 053 lesbrief-Renovatie-vloer. Jullie moeten dan de vragen deel A en B maken (individueel).


Opdracht voor de volgende les inleveren bij de opdracht in Teams.

Slide 20 - Slide