Afstemmen en samenwerken GGZ - Bijeenkomst 1

Afstemmen en samenwerken
GGZ
Team onderwijs@zorg
Bijeenkomst 1 Kennismaken met de GGZ
1 / 38
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 38 slides, with text slides.

Items in this lesson

Afstemmen en samenwerken
GGZ
Team onderwijs@zorg
Bijeenkomst 1 Kennismaken met de GGZ

Slide 1 - Slide

Inhoud module
In de module geestelijke gezondheidszorg leer je o.a.:
 • over ziektebeelden, behandelingsvormen en psychofarmacologie.
 • welke wetgeving van toepassing is de geestelijke gezondheidszorg en hoe je deze kunt toepassen. 
 • over het begeleiden van zorgvragers met psychiatrische stoornissen
 • over rehabilitatie en herstelzorg.


 
Team onderwijs@zorg  -  Opleiding Verzorgende IG - BBL

Slide 2 - Slide

Werkwijze

Slide 3 - Slide

Literatuur
Learnbeat
Thema 7: Geestelijke gezondheidszorg 

De literatuur heb je nodig voor:
 • Kennistest
 • Onderbouwing bij de opdrachten
 • Onderbouwing bij de eindopdracht 

Slide 4 - Slide

Afronding
De module is ontwikkelingsgericht. Dat betekent dat je de module afgerond hebt als jij 
 • je actief hebt ingezet in de lessen, 
 • de opdrachten, de integratieve opdracht en de kennistoets hebt gemaakt, en
 • in het verloop van de module laat zien dat jij je ontwikkelt naar een beginnend beroepsbeoefenaar.

 

Slide 5 - Slide

Integratieve opdracht
In de laatste weken van de module ga je in subgroepen werken aan een integratieve opdracht.

Let op: het wordt een andere opdracht dan in de module als integratieve opdracht staat !!!! 

 

Slide 6 - Slide

Kennistoetsenbank
Aan het eind van de module maak je een kennistoets. Je dient minimaal 65% van de antwoorden van de kennistoets goed te hebben om voldoende kennis over het onderdeel te hebben.

Slide 7 - Slide

Beeldvorming over de psychiatrie

Slide 8 - Slide

Beeldvorming
 • Maak in je groepje een alfabet op flapover.
 • Schrijf bij elke letter van het alfabet een woord dat jullie associëren als je aan de psychiatrie denkt. Alle letters verdienen een woord.
 • Hang de flapover in het lokaal.

De flapovers worden met elkaar vergeleken en besproken

Slide 9 - Slide

Werken in de GGZ

Slide 10 - Slide

Werken in de GGZ

Slide 11 - Slide

Behandelsettingen
 • Ambulant / intramuraal (Opname (open / gesloten), kortdurende behandeling, verblijf, beschermde woonvorm)
 • Op basis van leeftijd: kinderpsychiatrie, gerontopsychiatrie
 • Op basis van stoornis: verslavingszorg, kliniek voor eetstoornissen
 • Forensische psychiatrie

Slide 12 - Slide

Intramurale GGZ
Opnameafdelingen
 • Gericht op het oplossen of verminderen van het probleem van de zorgvrager, 
 • Kortdurend verblijf, gesloten of open afdeling. 
 • Verzorgende taken richten zich op: observatie, coördinatie, overleg en administratie;

 


Slide 13 - Slide

Intramurale GGZ
Behandelafdelingen
 • Behandeling staat centraal (medicatie, begeleiding, groepstherapie).
 • Verzorgende taken: begeleiden leefgroep, groepswerk, ondersteunen therapeutisch milieu;


 


Slide 14 - Slide

Intramurale GGZ
Langdurige afdelingen/verblijfsafdelingen
 • Gericht op het in stand houden van de toestand van de zorgvrager, zelfstandigheid bevorderen, leren omgaan met de stoornis.
 • Verzorgende taken: met name ADL-zorg en bijdrage woon- en leefklimaat;

 


Slide 15 - Slide

Intramurale GGZ
Resocialisatieafdelingen
 • Bevorderen van herstel om terugkeer in de maatschappij mogelijk te maken, problemen individu en groep staan centraal. 
 • De verzorgende blijft op de achtergrond.

 


Slide 16 - Slide

Psychische gezondheid

Slide 17 - Slide

A, B of C
A
B
C

Slide 18 - Slide

Stellingen (1)
 1. Psychisch ziek zijn kan iedereen overkomen.
 2. Psychische problemen komen door een zwakke wilskracht. 
 3. Mensen met een psychose zijn gevaarlijk.
 4. Als je eens psychisch probleem hebt gehad, kom je hier niet meer van af.
 5. Een psychisch probleem is geen echte ziekte.

Slide 19 - Slide

Nabespreking stellingen (2)
 1. Het is moeilijk om over psychische problemen te spreken.
 2. Mensen met een psychisch probleem weten het vaak zelf niet.
 3. Sport kan helpen om psychische problemen te voorkomen.
 4. Mensen met psychische problemen worden in onze maatschappij niet serieus genomen.
 5. Het taboe op psychische problemen zorgt ervoor dat mensen niet gauw hulp zoeken. 

Slide 20 - Slide

Jongeren tussen 12 en 25 jaar 

Slide 21 - Slide

Volwassenen 

Slide 22 - Slide

Jongeren tussen 12 en 25 jaar 

Slide 23 - Slide

Volwassenen 

Slide 24 - Slide

Hoe vaak komt het voor?
Ruim 4 op de 10 mensen hebben ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad.

De drie hoofdgroepen van psychiatrische stoornissen zijn: 
 • stemmingsstoornissen, 
 • angststoornissen,
 • middelenstoornissen. 

 
Opleiding DA, Team onderwijs@zorg

Slide 25 - Slide

Verschil tussen mannen en vrouwen?
 • Ongeveer evenveel mannen als vrouwen hebben ooit in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad. 


 •  Vrouwen hebben vaker een stemmings- of angststoornis gehad, terwijl mannen vaker een middelenstoornis hebben.
Opleiding DA, Team onderwijs@zorg

Slide 26 - Slide

Vraag
 • Komen jullie psychiatrische problemen tegen bij jullie zorgvragers?

Slide 27 - Slide

Ziektebeelden

Slide 28 - Slide

DSM-5
DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
 


Psychiaters en psychologen gebruiken de DSM om tot een psychiatrische diagnose te komen.

Slide 29 - Slide

20 categorieën
Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
Schizofreniespectrumstoornis en andere psychotische stoornissen*
Bipolaire stemmingsstoornissen
Depressieve stemmingsstoornissen*
Angststoornissen*
Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen*
Trauma- stressorgerelateerde stoornissen
Dissociatieve stoornissen*
Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen

 


Voedings- en eetstoornissen
Stoornissen in de zindelijkheid
Slaap-waakstoornissen
Seksuele disfuncties
Genderdysforie
Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
Middelgerelateerde en verslavingsstoor-nissen*
Neurocognitieve stoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen*
Parafiele stoornissen
Overige psychische stoornissen    

 

Bijv.: Lichamelijke klachten nabootsen
Bijv. autisme spectrumstoornis en adhd
Bijv.: PTSS
Bijv.: enuresis (bed- of broekplassen 
Bijv.: erectiestoornis
Geboorte geslacht komt niet overeen met genderindentiteit (gevoel)
Bijv. kleptomanie of normoverschrijdend gedragsstoornis bij kinderen (vechten, bedreigen, mishandelen (dieren), ernstig/veel overtreden van regels)
drang tot abnormale seksuele activiteiten (bijv. pedofilie)

Slide 30 - Slide

Hoe werkt de DSM-5 ?
Criteria depressie
 


Slide 31 - Slide

GGZ-standaarden
Algemene aanbevelingen voor het voorkomen, herkennen, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten en stoornissen. 
 • gebaseerd op wetenschappelijke kennis, én ervaringen van patiënten, hun naasten en professionals.
 • goedgekeurd door beroepsgroepen en patiëntenorganisaties.

 Slide 32 - Slide

Visie

Slide 33 - Slide

Visie op zorg in de GGZ
 • Vraaggericht/belevingsgericht
 • Herstelondersteunende zorg
 • Revalidatie en rehabilitatie

Slide 34 - Slide

Draagkracht en draaglast - model

Slide 35 - Slide

Opdracht therapeutisch klimaat
Therapeutisch klimaat: Een omgeving die optimaal bijdraagt aan het doel waarvoor de zorgvrager is opgenomen.
 • Denk bijv. aan het verschil tussen revalidatie en PG

Als verzorgende IG heb je daar een belangrijke rol in!

 


Slide 36 - Slide

Opdracht therapeutisch klimaat
In subgroepen

Canvas
Week 1: Therapeutisch klimaat
 


Slide 37 - Slide

Opdracht behandeling en therapie
In subgroepen

Canvas
Week 1: Behandeling en therapie
 


Slide 38 - Slide