bezittelijk vnw - test

Bezittelijke vnw
1 / 25
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Bezittelijke vnw

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

de Bezittelijke Voornaamwoorden enkelvoud
Maak de juiste combinaties.
MIJN
JOUW
ZIJN/HAAR
  mon
 ton
  son
  ta
  tes
  mes
  ses
   ma
  sa

Slide 3 - Drag question

Marc est ......... (mijn) frère.
A
mon
B
ma
C
mes

Slide 4 - Quiz

Marie est ......... (jouw) soeur.
A
ton
B
ta
C
tes

Slide 5 - Quiz

Marc est ......... (zijn) frère.
A
son
B
sa
C
ses

Slide 6 - Quiz

Marc est ......... (haar) frère.
A
son
B
sa
C
ses

Slide 7 - Quiz

Marie est ......... (zijn) soeur.
A
son
B
sa
C
ses

Slide 8 - Quiz

Marie est ......... (haar) soeur.
A
son
B
sa
C
ses

Slide 9 - Quiz

de Bezittelijke Voornaamwoorden meervoud
Maak de juiste combinaties.
ONS/ONZE
JULLIE / UW
HUN
    nos
  votre
   leur
   notre
      vos
    leurs

Slide 10 - Drag question

Le Ronerborg est ......... (onze) collège.
A
notre
B
nos
C
votre
D
vos

Slide 11 - Quiz

Marc et Marie sont ......... (onze) enfants.
A
notre
B
nos
C
votre
D
vos

Slide 12 - Quiz

Ils promènent ...... (hun) chien.
A
notre
B
vos
C
leur
D
leurs

Slide 13 - Quiz

Ils promènent ...... (hun) chiens.
A
leur
B
notre
C
vos
D
leurs

Slide 14 - Quiz

Onze vakantie was super ! =
........... vacances étaient super !
A
vos
B
nos
C
ses
D
leurs

Slide 15 - Quiz

Al mijn antwoorden zijn juist ! =
Toutes ...................... réponses sont correctes !
A
les
B
mes
C
tes
D
ses

Slide 16 - Quiz

Haar kinderen werken in Lille. =
.............. enfants travaillent à Lille
A
mes
B
tes
C
leurs
D
ses

Slide 17 - Quiz

Hun oma heet Marie =
............. grand-mère s'appelle Marie
A
votre
B
notre
C
leur
D
leurs

Slide 18 - Quiz

Is dat uw hond ? = C'est
......... chien ?
A
notre
B
nos
C
votre
D
vos

Slide 19 - Quiz

Dat is zijn zus = C'est ............. soeur
A
ta
B
ton
C
sa
D
son

Slide 20 - Quiz

Welke drie vertalingen zijn er in het Frans voor 'mijn'?

Slide 21 - Open question

Welke drie vertalingen zijn er in het Frans voor 'zijn/haar'?

Slide 22 - Open question

Naar welk woord in de zin moeten we kijken om de goede vorm van het bez. vnw. te bepalen?

Slide 23 - Open question

... grand-père
A
son
B
sa
C
ses

Slide 24 - Quiz

... mère
A
son
B
sa
C
ses

Slide 25 - Quiz