Kennis H2 jongeren

H2 Jongeren
Wat weten jullie nog? 
Vul de ontbrekende woorden steeds in..
1 / 28
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

H2 Jongeren
Wat weten jullie nog? 
Vul de ontbrekende woorden steeds in..

Slide 1 - Slide

Je karakter bestaat uit een combinatie van 1._________eigenschappen, zoals muzikaal talent, en
2. __________eigenschappen, zoals je muzieksmaak.

Slide 2 - Open question

Het aanleren van 1. ________ 2.________en 3.__________van de groep waartoe je behoort,
noem je socialisatie.

Slide 3 - Open question

Als een groep mensen dezelfde waarden, normen en gewoonten heeft, noemen we dit een 1.__________

Slide 4 - Open question

Socialisatie vindt plaats op allerlei plekken, namelijk: 1.____ 2.____ 3.____ 4.____ 5.____ 6.____

Slide 5 - Open question

Slide 6 - Video

Paragraaf 2.2 Een leven lang leren
1. Lesboek blz. 22-23
2. Vul de woorden die er ontbreken in.
3. Succes

Slide 7 - Slide

Iets leren doe je op vier manieren, namelijk door: 1.___2.____3.______4._____

Slide 8 - Open question

1. _____ controle speelt een belangrijke rol bij het aanleren van de gewoonten van de groep. Hierbij maken
we gebruik van sancties, dat zijn 2. ______________

Slide 9 - Open question

Als je aangeleerde gedrag vanzelfsprekend is geworden, noemen we dat 1. __________

Slide 10 - Open question

Gedrag
dat we van elkaar in bepaalde situaties verwachten, noemen we 1.___________

Slide 11 - Open question

In het socialisatieproces ontwikkel je uiteindelijk je 1.____

Slide 12 - Open question

Slide 13 - Video

2.3 Wat is normaal?
1. Lesboek 26-27
2. Vul de ontbrekende woorden in. 

Slide 14 - Slide

De periode tussen je kindertijd en volwassenheid noem je de 1.____

Slide 15 - Open question

Niet iedereen heeft dezelfde waarden en normen. Als je 1.________ bent, accepteer je de verschillen.
Je noemt 2.______gedrag als iemand geen rekening houdt met anderen.

Slide 16 - Open question

Als je ergens bij wilt horen, moet je je vaak gedragen naar de groepsnormen. Soms is er sprake van1. ________

Slide 17 - Open question

Soms sluit een groep met opzet iemand uit. Dan is er vaak sprake van 1.________

Slide 18 - Open question

Als pesten gebeurt via internet en
sociale media noemen we dat 1._______

Slide 19 - Open question

Een meningsverschil dat veroorzaakt wordt door een verschil in leeftijd, noem je een 1._________

Slide 20 - Open question

Slide 21 - Video

Paragraaf 2.4 Bij welke groep hoor je?
1. Lesboek blz. 28 en 29
2. Vul de woorden die er ontbreken in. 

Slide 22 - Slide

Omgaan met anderen heeft veel met identificatie te maken. Met identificatie bedoelen we dat je
1. ________

Slide 23 - Open question

Een groepsgevoel kan om verschillenden redenen ontstaan, bijvoorbeeld: 1.___2.___3.___4.___

Slide 24 - Open question

Jongerenculturen kennen we vanaf de jaren zestig. De 1._____ steeg en jongeren kregen meer vrije tijd.

Slide 25 - Open question

Persoonlijke vrijheid en ontwikkeling werden belangrijker. We noemen dat 1._______

Slide 26 - Open question


In elke groep waarin mensen zich sterk met elkaar verbonden voelen is er sprake van een wij-gevoel. We noemen dit 1.____________

Slide 27 - Open question

Slide 28 - Link