De natuurwetenschappen

De natuurwetenschappen
Kennismaking met de natuurwetenschappen
1 / 40
next
Slide 1: Slide
Mens & NatuurMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 2

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

De natuurwetenschappen
Kennismaking met de natuurwetenschappen

Slide 1 - Slide

De natuurwetenschappen bestuderen:
 • natuurverschijnselen.

De natuurverschijnselen verdelen wij in:
 • levende natuur en
 • niet-levende natuur.

Slide 2 - Slide


A
Levende natuur
B
niet-levende natuur

Slide 3 - Quiz


A
Levende natuur
B
Niet-levende natuur

Slide 4 - Quiz


A
Levende natuur
B
Niet-levende natuur

Slide 5 - Quiz


A
Levende natuur
B
Niet-levende natuur

Slide 6 - Quiz


A
Levende natuur
B
Niet-levende natuur

Slide 7 - Quiz


A
Levende natuur
B
Niet-levende natuur

Slide 8 - Quiz


A
Levende natuur
B
Niet-levende natuur

Slide 9 - Quiz


A
Levende natuur
B
Niet-levende natuur

Slide 10 - Quiz


A
Levende natuur
B
Niet-levende natuur

Slide 11 - Quiz


A
Levende natuur
B
Niet-levende natuur

Slide 12 - Quiz


A
Levende natuur
B
Niet-levende natuur

Slide 13 - Quiz


A
Levende natuur
B
Niet-levende natuur

Slide 14 - Quiz


A
Levende natuur
B
Niet-levende natuur

Slide 15 - Quiz


A
Levende natuur
B
Niet-levende natuur

Slide 16 - Quiz

De natuurwetenschap en de levende natuur
De biologie bestudeert de levende natuur.
Het woord biologie bestaat uit twee Griekse woorden:
 • bios = leven
 • logos = leer, studie, wetenschap
LEVEN
LEER,
STUDIE

Slide 17 - Slide

De kenmerken van levende wezens
 • ademen
 • zich voeden
 • groeien en afsterven
 • reageren op prikkels
 • uit zichzelf bewegen
 • zich voortplanten
 • afvalstoffen afscheiden
Al deze verschijnselen samen vormen kenmerken van de levende wezens.

De natuurwetenschap die zich bezighoudt met de levende natuur is de biologie.

Slide 18 - Slide

Welk kenmerk van leven zie je hiernaast op de foto?
A
afvalstoffen afscheiden
B
groeien en afsterven
C
zich voeden

Slide 19 - Quiz

Welk kenmerk van
leven zie je hiernaast
op de foto?
A
ademen
B
uit zichzelf bewegen
C
zich voortplanten

Slide 20 - Quiz

Welk kenmerk van
leven zie je hiernaast
op de foto?
A
afvalstoffen afscheiden
B
uit zichzelf bewegen

Slide 21 - Quiz

De natuurwetenschap en de niet-levende natuur
De natuurkunde en de scheikunde bestuderen de niet-levende natuur.

Slide 22 - Slide

De natuurwetenschap en de niet-levende natuur
Proef 1:

Waarneming:

Conclusie:
Breng een ijzerdraad in de vlam van de bunsenbrander en haal hem er weer uit.
In de vlam gloeit het ijzer,
uit de vlam verdwijnt het gloeien
.
Het gloeien van de ijzerdraad is een natuurkundig verschijnsel omdat de aard van de stof niet is veranderd. Er ontstaan geen nieuwe stoffen.

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

De natuurwetenschap en de niet-levende natuur
Proef 2:

Waarneming:

Conclusie:
Houd een magnesiumlint in de vlam
van de bunsenbrander.
Het magnesiumlint brandt met een
fel wit licht. Er ontstaat witte rook en een wit poeder
.
Het verbranden van het magnesiumlint is een scheikundig verschijnsel omdat de aard van de stof is veranderd.
Er ontstaan nieuwe stoffen (witte rook en wit poeder).

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

De natuurwetenschap en de niet-levende natuur
Proef 3:


Waarneming:


Leg een weinig opgeblazen ballon onder de stolp van de vacuümpomp en zuig de lucht onder de stolp weg. Daarna laat je de lucht opnieuw binnenstromen.
In de lege stolp zwelt de ballon op, daarna krimpt hij opnieuw in.

Slide 27 - Slide

Is het vacuüm zuigen van de stolp met de ballon erin een natuurkundig of een scheikundig verschijnsel?
A
natuurkundig verschijnsel
B
scheikundig verschijnsel

Slide 28 - Quiz

Slide 29 - Video

De natuurwetenschap en de niet-levende natuur
Proef 4:


Waarneming:


Voeg een oplossing van loodnitraat bij een oplossing van kaliumjodide.
Er ontstaat een geel vast product dat na enige tijd bezinkt.

Slide 30 - Slide

Is de proef met loodnitraat en kaliumjodide een natuurkundig of een scheikundig verschijnsel?
A
natuurkundig verschijnsel
B
scheikundig verschijnsel

Slide 31 - Quiz


A
natuurkundig verschijnsel
B
scheikundig verschijnsel

Slide 32 - Quiz


A
natuurkundig verschijnsel
B
scheikundig verschijnsel

Slide 33 - Quiz


A
natuurkundig verschijnsel
B
scheikundig verschijnsel

Slide 34 - Quiz


A
natuurkundig verschijnsel
B
scheikundig verschijnsel

Slide 35 - Quiz


A
natuurkundig verschijnsel
B
scheikundig verschijnsel

Slide 36 - Quiz


A
natuurkundig verschijnsel
B
scheikundig verschijnsel

Slide 37 - Quiz


A
natuurkundig verschijnsel
B
scheikundig verschijnsel

Slide 38 - Quiz


A
natuurkundig verschijnsel
B
scheikundig verschijnsel

Slide 39 - Quiz

DOE-opdracht
 1. Maak 8 foto's van verschijnselen uit de levende natuur en maak 8 foto's van verschijnselen uit de niet-levende natuur.
 2. Maak van de gemaakte foto's twee aparte collages.
  Gebruik bijvoorbeeld PicCollage.
 3. Upload je collages in Learnbeat!

Slide 40 - Slide