Globalisering, herhaling paragraaf 1 t/m 4

Lesdoelen herhaling par 1 t/m 4
Einde van deze les kun je de volgende vragen beantwoorden:
 • Wat wordt bedoeld met de neokolonialisme
 • Wat is ruilvoetverslechtering?
 • Wat is Triade en wat is Global shift?
 • Wat is de rol van China in de wereldwijde handel?
1 / 41
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4-6

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Lesdoelen herhaling par 1 t/m 4
Einde van deze les kun je de volgende vragen beantwoorden:
 • Wat wordt bedoeld met de neokolonialisme
 • Wat is ruilvoetverslechtering?
 • Wat is Triade en wat is Global shift?
 • Wat is de rol van China in de wereldwijde handel?

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

Website laten zien
Wat valt op
Triade! Periferie
Goederenstromen

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wereldsysteem

Bouwstenen (landen), 

 1. centrum / semiperiferie / periferie 
 2. economische activiteiten en omvang                            
 3. relaties: politiek / economisch / cultureelSlide 4 - Slide

This item has no instructions

centrum-periferie

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat vertegenwoordigen de gele pijlen?
A
grondstoffen
B
halffabricaten en eenvoudige eindproducten
C
eenvoudige eindproducten
D
grondstoffen, half-fabricaten en eenv. eindproducten

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Global Shift

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Oude internationale arbeidsverdeling:
Periferie
/kolonie:                 
 • Levert grondstoffen (aan kolonisator) en diende als exploitatiekolonie 

Centrum
 • Hier kwam de industrie op gang (industrialisatie)
 • Verwerkten grondstoffen tot (eind)producten
 • Verkochten en vervoerden de producten (marketing en distributie)

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Nieuwe internationale arbeidsverdeling:
Periferie:                 
 • Levert grondstoffen aan semi-periferie/centrum voor de productie van goederen
 • Hebben last van ruilvoetverslechtering/negatieve handelsbalans
Semi-periferie:                 
 • Verwerkt grondstoffen tot halffabricaten/eindproducten
 • Landen waar de industrie (nu pas) opkomt (industrialisatie)
 • Nemen ook simpele dienstverlenende taken over (verschil tussen verschillende semi-perifere landen )
Centrum:                 
 • Research and Development (kennisniveau is hoog)
 • Marketing and Distribution (koopkracht is hoog) 
 • Concurrentie tussen centrumlanden -> positie behouden
 • Innovatie 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

NEOKOLONIALISME
Periferie blijft gebonden aan de kernlanden. Armere landen economisch afhankelijk zijn van rijke landen, ondanks politieke onafhankelijkheid.  Wie zijn nu de machthebbers?

Waarom blijft afhankelijkheid?


Multinationals

Eenzijdige handel periferie:
samenstelling & richting (bestemming) 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Gevolgen
 • Productie van (vooral) laagwaardige goederen steeds meer naar lagelonenlanden. 
 • De semiperiferie wordt belangrijke producent van goederen en diensten. 
 • Veel maakindustrie verdwijnt uit de centrumlanden.  R&D blijft.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Nike

Slide 13 - Slide

Vragen
Waarom voldoet het aan huidige wereldsysteem?
Waar Hoofdkantoor
Waar maak? Waarom daar?

Waarom niet huidige wereldsysteem?
Waar grondstoffen?

Waar distributiecentrum? Waarom daar?
Triade, maar dit verandert!

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Ruilvoet
 • Ruilvoetverslechtering

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Ruilvoetverslechtering
Je moet meer producten exporteren om hetzelfde te kunnen importeren. Oorzaak? 
 • Eenzijdige handel periferie: 
 • Samenstelling & richting (bestemming) 
 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Korte samenvatting: Wereldsysteem verandert door globalisering
 • Vroeger:
 • Periferie: levert/exporteert grondstoffen
 • Centrum: verwerking tot halffabricaten en eindproducten, afzetmarkt
 • Nu:
 • Periferie: levert/exporteert grondstoffen
 • Semiperiferie: verwerking tot halffabricaten en (laagwaardige) eindproducten
 • Centrum: Hoofdkantoren, R&D, hoogwaardige industrie en afzetmarkt

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

CSE vraag
 • Mondiale drugshandel

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

CSE vraag
Mondiale drugshandel
Stelling: "De productie van en de handel in drugs past in het centrum-periferiemodel."

 • Geef 2 argumenten voor deze stelling
 • Geef 2 argumenten tegen deze stelling

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Voor
 1. Consumptie vindt vooral plaats in centrumgebieden
 2. Meeste handelsstromen gericht op centrumgebieden
 3. Verbouw grondstoffen vindt vooral plaats in perifere gebieden 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Tegen
 1. Belangrijke financiele centra in perifere gebieden
 2. Handelsstromen tussen perifere gebieden
 3. Perifeer land als Colombia teelt maar ook productie (= verwerking) 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Type kolonie?
vestigingskolonie / exploitatiekolonie
Hoe te zien?

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Noem twee voordelen van vrijhandel

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Noem twee nadelen van vrijhandel

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

Wat zijn centrumlanden?
A
De meest onderontwikkelde landen
B
De meest ontwikkelde landen in Afrika
C
De meest ontwikkelde landen in de wereld
D
De meest ontwikkelde landen in de periferie.

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

India is duidelijk op weg naar meer ontwikkeling door meer industrie en diensten. India behoort tot...
A
het centrum
B
de semi-periferie
C
de periferie
D
de post-periferie

Slide 29 - Quiz

This item has no instructions

Hegemoniale staten liggen in de periferie
A
Juist
B
Onjuist

Slide 30 - Quiz

This item has no instructions

Welk exportproduct laat zien dat India een semi-perifeer land is?
A
ijzererts
B
(goedkope) medicijnen
C
parels
D
voedsel

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

BRICS en NIC's horen bij
A
Centrum
B
Semi-Periferie
C
Periferie

Slide 32 - Quiz

This item has no instructions

Welke sector is het grootst
in de semi-periferie?
A
Diensten
B
Agrarische
C
Industrie

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

Welke categorie landen sturen de globalisering?
A
Centrum
B
Semi-periferie
C
Periferie

Slide 34 - Quiz

This item has no instructions

De internationale arbeidsverdeling (wie doet wat in de wereld) is ontstaan tijdens de koloniale periode
A
Juist
B
Onjuist

Slide 35 - Quiz

This item has no instructions

Wat is fragmentarische modernisering?

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

Wat is neo-kolonialisme?
A
centrumlanden domineren zelfstandige landen
B
centrumlanden domineren kolonies
C
periferielanden worden steeds machtiger
D
periferielanden domineren centrumlanden

Slide 37 - Quiz

This item has no instructions

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Global shift gebeurt van..
A
periferie -> centrum
B
(semi)periferie -> centrum
C
Centrum -> (semi)periferie
D
Semi-periferie -> periferie

Slide 39 - Quiz

This item has no instructions

Welke uitspraak(en) is/zijn juist?
A
Global Shift is zichtbaar
B
Triade beheerst de wereldhandel
C
Goederenproductie is groter in Europa dan in de VS

Slide 40 - Quiz

This item has no instructions

Hoe zorgt onze "honger" naar goedkope producten voor stilstand of misschien wel achteruitgang van onze welvaart?

Slide 41 - Open question

This item has no instructions