Terugkijken, laatste herhaling H6

H6 - Bewegen
Herhaalles H6.1 t/m H6.4
1 / 29
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 40 min

Items in this lesson

H6 - Bewegen
Herhaalles H6.1 t/m H6.4

Slide 1 - Slide

H6.1 
Bewegingen vastleggen

Slide 2 - Slide

Wat is een stroboscopische foto?

Slide 3 - Open question

Welke van de onderstaande heb je niet nodig voor het maken van een stroboscopische foto?
A
Een stroboscooplamp
B
Een lichte kamer
C
Een donkere kamer
D
Een camera

Slide 4 - Quiz

Stroboscopische foto
Een stroboscopische foto is een foto in een verduisterde ruimte, met als verlichting de stroboscooplamp. Je kunt hiermee goed een beweging vastleggen. 

Je hebt 3 dingen nodig om een stroboscopische foto te maken: 
1. Een donkere kamer
2. Een camera: een camera waar je de sluitertijd kan instellen. 
3. Een stroboscopische lamp: een lamp die met regelmatige tussenpozen een lichtflits geeft om zo'n foto te maken. 

Slide 5 - Slide

H6.2
Gemiddelde snelheid

Slide 6 - Slide

Sleep het juiste symbool naar de goede grootheid of eenheid. 
Gemiddelde snelheid
Afstand
Tijd
Kilometer per uur
meter per seconde
v
s
t
km/h
m/s

Slide 7 - Drag question

De formule voor gemiddelde snelheid is...
A
v = s * t
B
v = t/s
C
v = s/t
D
s = t/v

Slide 8 - Quiz

Als ik de formule voor gemiddelde snelheid ombouw, krijg ik de volgende formule voor afstand:
A
s = t/v
B
s = v/t
C
s = v * t

Slide 9 - Quiz

Een trein rijdt 60 kilometer in 30 minuten. Bereken de gemiddelde snelheid in kilometer per uur.

Slide 10 - Open question

Gemiddelde snelheid
Je kunt de gemiddelde snelheid berekenen met de volgende formule: v = s/t, met s als afstand en t als tijd. 

Er zijn 2 eenheden voor snelheid: km/h en m/s. Je kunt deze in elkaar omrekenen. 
Ga je van km/h naar m/s? Dan moet je delen door 3,6. 
Ga je van m/s naar km/h? Dan doe je keer 3,6. 

Slide 11 - Slide

Je kunt de formule voor gemiddelde snelheid ombouwen tot de formule voor afstand en tijd: 
s = v * t                                                                       t = s/v


Slide 12 - Slide

H6.3
Versneld, eenparig en vertraagd. 

Slide 13 - Slide

a
b
c
Versnelde beweging
Eenparige beweging
Vertraagde beweging

Slide 14 - Drag question

De grafiek is een
(plaats,tijd)-diagram
voor een ...
A
... vertraagde beweging
B
... versnelde beweging
C
... eenparige beweging
D
... stilstaande beweging

Slide 15 - Quiz

De grafiek is een
(plaats,tijd)-diagram
voor een ...
A
... vertraagde beweging
B
... versnelde beweging
C
... eenparige beweging
D
... stilstaande beweging

Slide 16 - Quiz

Sleep de bijbehorende beweging naar het juiste (v,t)-diagram. 
Eenparig vertraagde beweging
Eenparig versnelde beweging
Eenparige beweging 

Slide 17 - Drag question

H6.3 versneld, eenparig, vertraagd
Voor je verder gaat naar de volgende paragraaf: check nog eens heel goed of je de aantekeningen van H6.3 op de juiste manier in je schrift hebt! 

Hoort de juiste grafiek bij de juiste omschrijving? 

Slide 18 - Slide

H6.4
Remmen en botsen

Slide 19 - Slide

Wat wordt bedoeld met de remweg?
A
De afstand die de auto aflegt voor het gaat remmen.
B
De afstand die de auto aflegt tijdens de reactietijd en de stopafstand.
C
De afstand die de auto aflegt tijdens de reactietijd.
D
De afstand die de auto aflegt tijdens het remmen.

Slide 20 - Quiz

Hoe groter de massa van de auto, hoe korter de remweg.
Waar
Niet waar

Slide 21 - Poll

Hoe groter de remkracht van de auto, hoe korter de remweg.
Waar
Niet waar

Slide 22 - Poll

In de vorige 2 vragen heb je gezien dat de remkracht en de massa van de auto een invloed hebben op de remweg. Welke van de onderstaande opties heeft nog meer invloed op de remweg?
A
Het soort auto
B
De beginsnelheid
C
De lengte van de weg
D
De kwaliteit van het asfalt

Slide 23 - Quiz

Wat is het verschil tussen de remweg en de stopafstand?

Slide 24 - Open question

De remweg van de auto is 30 meter lang bij een snelheid van 50 km/h. De reactietijd is 1,1 seconden. Hoe lang is de stopafstand?

Slide 25 - Open question

De stopafstand is hetzelfde als de reactieafstand.
Waar
Niet waar

Slide 26 - Poll

Remweg
De remweg is de afstand die de auto aflegt tijdens het remmen. 

Er hebben 3 dingen invloed op de remweg: 
1. De beginsnelheid - hoe hoger de beginsnelheid, hoe langer de remweg. 
2. De massa van de auto - hoe groter de massa, hoe langer de remweg. 
3. De remkracht - hoe groter de remkracht, hoe korter de remweg. 

Slide 27 - Slide

Stopafstand
De stopafstand is de totale afstand die de auto nodig heeft om te stoppen. De formule daarvoor is:  stopafstand = reactieafstand + remweg. 

De reactieafstand hierin is 
de afstand die de auto 
aflegt tijdens de reactietijd. 

Slide 28 - Slide

H6 - Bewegen
Dit was hoofdstuk 6! 

Heb je vragen?
  STUUR MIJ EEN BERICHTJE!  


Slide 29 - Slide