Sociaal netwerk - Lesweek 9 (Theorie en opdrachten)

Vak: Sociaal netwerk (Naastbetrokkenen)
Semester: 3
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Vak: Sociaal netwerk (Naastbetrokkenen)
Semester: 3

Slide 1 - Slide


Licentie check

Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator. 

Slide 2 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 3 - Slide

Programma
 • Lesdoelen
 • Terugblik - quizvragen
 • Opdracht
 • Afsluiting - Evalueren 

Slide 4 - Slide

Korte terugblik
 • Lange termijn geheugen
 • Dementie (progressief)
 • Ziekte van Alzheimer
 • Vasculaire dementie
 • Frontotemporale dementie
 • Lewy-body-dementie
 • Afasie, apraxie, agnosie

Slide 5 - Slide

"Telefoonnummer onthouden die je zo wilt gaan gebruiken"

Korte- of langetermijngeheugen
A
Kortetermijngeheugen
B
Langetermijngeheugen

Slide 6 - Quiz

"Onthouden hoe je moet fietsen"

Korte- of langetermijngeheugen
A
Kortetermijngeheugen
B
Langetermijngeheugen

Slide 7 - Quiz

"Geheugen met bewuste herinneringen, emoties en gevoelens en onbewuste herinneringen zoals gewoonte en vaardigheden"

Korte- en of langetermijngeheugen
A
Kortetermijngeheugen
B
Langetermijngeheugen

Slide 8 - Quiz

"Dementie verloopt progressief"

Wat houdt dit in?
A
Dementie kan je niet beter van worden.
B
Dementie is een proces waarbij de de kenmerken met tijd erger worden.
C
Dementie kan je in sommige vormen beter worden.
D
Dementie is altijd erfelijk.

Slide 9 - Quiz

'Komt vaak op jongere leeftijd voor'

Welke vorm dementie is het?
A
Ziekte van Alzheimer
B
Vasculaire dementie
C
Frontotemporale dementie
D
Lewy-Body-dementie

Slide 10 - Quiz

'Is de meest voorkomende vorm van dementie'

Welke vorm dementie is het?
A
Ziekte van Alzheimer
B
Vasculaire dementie
C
Frontotemporale dementie
D
Lewy-Body-dementie

Slide 11 - Quiz

'Veel mensen die deze vorm krijgen, hebben hart- en vaatziekten (gehad)'

Welke vorm dementie is het?
A
Ziekte van Alzheimer
B
Vasculaire dementie
C
Frontotemporale dementie
D
Lewy-Body-dementie

Slide 12 - Quiz

'Sterke schommeling in de geestelijke achteruitgang. Ook verschijnselen, zoals beven van lichaamsdelen, stijfheid...'

Welke vorm dementie is het?
A
Ziekte van Alzheimer
B
Vasculaire dementie
C
Frontotemporale dementie
D
Lewy-Body-dementie

Slide 13 - Quiz

Afasie
A
Problemen met het uitvoeren van complexe handelingen
B
Problemen met het herkennen van voorwerpen
C
Taalproblemen in woord of schrift
D
Problemen met logisch denken, plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Slide 14 - Quiz

Apraxie
A
Problemen met het uitvoeren van complexe handelingen
B
Problemen met het herkennen van voorwerpen
C
Taalproblemen in woord of schrift
D
Problemen met logisch denken, plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Slide 15 - Quiz

Agnosie
A
Problemen met het uitvoeren van complexe handelingen
B
Problemen met het herkennen van voorwerpen
C
Taalproblemen in woord of schrift
D
Problemen met logisch denken, plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Slide 16 - Quiz

Stoornis in uitvoerende functies
A
Problemen met het uitvoeren van complexe handelingen
B
Problemen met het herkennen van voorwerpen
C
Taalproblemen in woord of schrift
D
Problemen met logisch denken, plannen, organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Slide 17 - Quiz

Boek: Persoonlijk begeleider
specifieke doelgroepen
Thema: 4.13 Cliënten met dementie
Bestudeer: Alle onderdelen
Opdracht: 7, 8 en 9  
Herhaling huiswerkopdracht

Slide 18 - Slide

Behoeftepeiling
 • Wat is duidelijk voor jullie of waar willen jullie nog meer duidelijkheid in hebben?
 • Is alles helder op Teams?
 • Toets/ BPV opdracht helder?

andere vragen?

Slide 19 - Slide