okkkk

өөрийнхөө давуу талууд
1 / 10
next
Slide 1: Mind map
ArabischMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 3

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

өөрийнхөө давуу талууд

Slide 1 - Mind map

дуртай асуултаа асуугаарай

Slide 2 - Open question

өөрийнхөө дуртай зургийг явуулаарай

Slide 3 - Open question

Slide 4 - Drag question

өнөөдрийг эможигоор дүрсэлвэл
😒🙁😐🙂😃

Slide 5 - Poll

Slide 6 - Slide

ямар гэрэл асахаар зам гарах ёстой вэ?
ямар гэрэл ассан үед зам гарч болохгүй вэ?
ямар гэрэл асахаар гарцаар гарах ёстой вэ?

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

сар юуны дагуул вэ?
сар юуны дагуул вэ?
A
B
C
D

Slide 9 - Quiz

    та 1 минутын дотор юу хийж чадах вэ? цаг явж эхэллээ
timer
1:00

Slide 10 - Slide