week 46 havo 3

week 46 havo 3
weektaak : à faire ; 
o Au livre : 16a-16d
o En ligne; u3 : 3-6
o Apprendre : le futur simple en apprendre 1

A: qu'est-ce qu'on va faire : aujourd'hui et P2

B: TW1 : contrôle et évaluation
C: encore une fois : le FUTUR  : 16a-d

D: unité 3 : PLUS BELLE LA VIE EN LIGNE?
1 / 22
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

week 46 havo 3
weektaak : à faire ; 
o Au livre : 16a-16d
o En ligne; u3 : 3-6
o Apprendre : le futur simple en apprendre 1

A: qu'est-ce qu'on va faire : aujourd'hui et P2

B: TW1 : contrôle et évaluation
C: encore une fois : le FUTUR  : 16a-d

D: unité 3 : PLUS BELLE LA VIE EN LIGNE?

Slide 1 - Slide

A: qu'est-ce qu'on va faire : aujourd'hui et P2

1. controle de test : 
=> spelregels : telefoon in telefoontas
=> alleen een streepje met highlighter in de kantlijn
=> niets anders dan een highliter op tafel
=> tijdens het doorlopen van de toets worden geen opmerkingen over eigen werk gemaakt
=> je mag altijd de punten zelf natellen, alleen als je denkt dat het niet klopt zet je boven de toets het verzoek om nog eens te tellen.
2. période 2 : qu'est-ce qu'on va faire? We bekijken aandachtig de periode myflex planner P2 
3. werken aan futur - encore une fois

Slide 2 - Slide

Futur Proche
Als je wilt zeggen dat iets binnen zeer korte tijd gaat plaatsvinden, gebruik je de futur proche. De futur proche bestaat uit een vorm van het werkwoord ALLER + het hele werkwoord (de infinitif)
stap  1: luister (volgende dia) nog eens naar de présent van het werkwoord ALLER

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Hoe maak je de futur proche?
Hoe zet je een werkwoord in de futur proche?

Stap 1: Neem de juiste vorm van het werkwoord ALLER
Bijvoorbeeld: je vais

Stap 2: Zet hier het hele werkwoord achter.

Slide 5 - Slide

Stap 3
Je vais parler                                                  Ik ga praten
Tu vas parler                                                  Jij gaat praten
Il va parler                                                       Hij gaat praten
Elle va parler                                                  Zij gaat praten
On va parler                                                   Men gaat praten
Nous allons parler                                      Wij gaan praten
Vous allez parler                                         Jullie gaan praten/ u gaat praten
Ils vont parler                                               Zij gaan praten
Elles vont parler                                         Zij gaan praten  

Slide 6 - Slide

Hoe maak je de futur simple?
Hoe zet je een werkwoord in de futur?

Stap 1: Neem het hele werkwoord.
Bijvoorbeeld: parler (praten)

Stap 2: Zet hier de juiste uitgang achter : ai/as/a/ons/ez/ont

NB! Bij werkwoorden die eindigen op -re, zoals perdre, vervalt de e.

Slide 7 - Slide

stap 3
Je parler + ai : je parlerai                                                Ik zal praten
Tu parler + as ; tu parleras                                            Jij zal praten
Il parler + a : il parlera                                                     Hij zal praten
Elle parler + a : elle parlera                                            Zij zal praten
On parlera+ a : on parlera                                               Men zal praten
Nous parler+ ons : nous parlerons                            Wij zullen praten
Vous parler + ez : vous parlerez                                 Jullie zullen praten
Ils parler + ont : ils parleront                                          Zij zullen praten
Elles parler+ ont : elles parleront                                Zij zullen praten

Slide 8 - Slide

futur simple
futur proche
présent
je regarderai à
ik zal kijken naar
je vais regarder à
ik ga kijken naar
je regarde à
ik kijk naar

Slide 9 - Drag question

Sleep de uitgangen van de futur simple naar de juiste plek.
ai
as
a
ons
ez
ont
je partir
tu partir
il, elle on partir
nous partir
vous partir
ils, elles partir

Slide 10 - Drag question

Futur...
Deze werkwoorden hebben als stam niet het hele werkwoord. Welke stam hoort bij welk werkwoord?
ir-
aur-
fer-
ser-
avoir
aller
faire
être

Slide 11 - Drag question

Aujourd'hui
Hier
Demain
Présent
passé composé
Futur

Slide 12 - Drag question

Basis futur simple onregelmatige workwoorden
viendr-
voudr-
pourr-
ser-
aur-
savoir
être 
pouvoir
vouloir
avoir
venir 

Slide 13 - Drag question

Sleep de uitgangen van de futur simple naar de juiste plek.
ai
as
a
ons
ez
ont
je travailler
tu choisir
il, elle on donner
nous noircir
vous finir
ils, elles parler

Slide 14 - Drag question

elle trouvera
nous tomberons
vous écouterez
il a parlé
ils ont vendu
tu rentreras
je suis descendu
je parlerai
futur
passé 
composé

Slide 15 - Drag question

Stam futur van onregelmatige ww
viendr-
devr-
fer-
voudr-
pourr-
ir-
ser-
aur-
avoir -hebben
être - zijn
devoir-moeten
vouloir -willen
faire -  maken/doen
aller - gaan
pouvoir - kunnen
venir - komen

Slide 16 - Drag question

présent
passé composé
futur simple
imparfait
pourront
ont voulu
veux
voulais
connaissaient
connaissez
voudra
servions
sers
as connu
servent
pourrons
connaitrons
avons pu
ai servi
pouvait

Slide 17 - Drag question

c herhaling futur
futur proche ; nabije toekomst => het werkwoord ALLER + heel werkwoord 

futur simple :
 vertaal je mbv werkwoord zullen 
 ik zal komen ; je viendrai
 ik zal dansen ; je danserai
jij zal zwemmen; tu nageras

hoofdregel : 
heel ww + uitgangen (ai as a ons ez ont)
onregelmatige werkwoorden : andere stam futur : 
aur/ser/pourr/fer/ir etc....
heb je oefening 16 in je werkboek gemaakt (u2)? 
ja => kijk de oefening na met de volgende nakijkvellen en maak daarna online oefening 3-6 van u3.
nee => aan de slag met oefening 16

Slide 18 - Slide

B: check huiswerk week 43
16a
  werkwoordsvorm                         werkwoordstijd                         infinitief                               Vertaling
1 mon oncle parlait                         imparfait                                    parler                                    mijn oom praatte
2 je reste                                           présent                                        rester                                     ik blijf
3 ils choisissent                               présent                                       choisir                                   zij kiezen
4 nous avons fait                            passé composé                        faire                                       wij hebben gemaakt
5 ma famille d’accueil a répondu passé composé                    répondre            mijn gastgezin heeft geantwoord
6 tu apprenais                                imparfait                                     apprendre                           jij leerde
7 vous attendez                             présent                                       attendre                       jullie wachten op, u wacht op
je suis allé                                         passé composé                         aller                             ik ben gegaan

 16B - En étapes
1 a chercherons wij zullen zoeken/ b gagnerai ik zal verdienen/ c comprendront de buitenl. zullen begrijpen
2 a joueras  /  b oublierez   /  c prendra
3 a tu feras – jij zult doen, faire  / b Nous serons – wij zullen zijn, être / c vous aurez – jullie zullen hebben, avoir
 d les enfants iront – de kinderen zullen gaan, aller
4 a vous réussirez – jullie zullen slagen / b J’aurai – Ik zal hebben / c nous irons – wij zullen gaan
 d elle chantera – zij zal zingen /  e Elles mettront – Zij zullen zetten (opschrijven/noteren)
Slide 19 - Slide

16c
Exercice 16C
1 oserez – jullie zullen durven, u zult durven
2 ferai – ik zal maken
3 seront – (de Engelse lessen) zullen zijn
4 écouterai – ik zal luisteren naar
5 rencontrerons – wij zullen ontmoeten
6 répondras – jij zult antwoorden
7 seras – jij zult zijn
8 servira – (de ober) zal serveren

Exercice 16D
1 Nous choisirons
2 la famille sera
3 Vous ferez
4 Tu regretteras
5 Vous aurez
6 il jouera
7 les élèves apprendront
8 j’irai

Slide 20 - Slide

D: U3 : plus belle la vie
o En ligne; u3 : 3-6
o Apprendre : le futur simple en apprendre 1

Slide 21 - Slide

futur proche : het werkwoord aller + heel werkwoord
futur simple  : heel werkwoord + uitgangen : vertaal met zullen

Slide 22 - Slide