3.3 Horen en evenwicht

Hoofdstuk 3     Waarnemen
1 / 31
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 3     Waarnemen

Slide 1 - Slide

Programma
 • Terugblik
 • Lesdoelen
 • Verwondersessie over oren en horen
 • Workshopsessie, opdrachten §3.2
 • Communicatiesessie

Slide 2 - Slide

                                 Terugblik:


Twee soorten reclame
Lay-out
Terugblik

Slide 3 - Slide

Hoe wordt het oog beschermd?
wenkbrauwen
Oogleden
Traanklieren
Wimpers
Houdt zweet tegen
Bescherming bij gevaar
Houdt oog vochtig
Houdt stof tegen

Slide 4 - Drag question

Hoe heet het buitenste vlies van je oog, die je oog beschermt?
A
Harde oogvlies
B
Hoornvlies
C
Netvlies
D
Vaatvlies

Slide 5 - Quiz

Welk vlies in je oog voert voedingsstoffen naar je oog?
A
het hoornvlies.
B
het netvlies
C
het vaatvlies
D
harde oogvlies

Slide 6 - Quiz

Welke delen van het oog kunnen het oog draaien?
A
de oogleden
B
de oogzenuw
C
de oogspieren

Slide 7 - Quiz

Om te zien moet er licht in je oog komen. Via welke onderdelen van het oog komt het licht in je oog?
A
hoornvlies, pupil, lens, netvlies
B
lens, pupil, hoornvlies ,netvlies
C
pupil, lens, hoornvlies, netvlies
D
netvlies, pupil, lens, hoornvlies

Slide 8 - Quiz

Het OOG: zet onderdelen op de juiste plaats
netvlies
oogzenuw
lens
Hoornvlies

Slide 9 - Drag question

§ 3.2     Horen en evenwicht

Slide 10 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les kan ik:
 • de anatomie (bouw) en de werking van oor benoemen
 • de functie van belangrijke delen van het gehoororgaan benoemen
 • de werking van het oor uitleggen
 • de werking van het evenwichtszintuig kunnen  uitleggen.

Slide 11 - Slide

(H)oren
 1. Een geluidsprikkel wordt ontvangen door de oorschelp.
 2. deze geeft via de gehoorgang door aan het trommelvlies.
 3. het trommelvies geeft het door aan de gehoorbeentjes.
 4. Deze geven het via het ovale venster door aan de gehoorzintuigcellen in het oor.

 In het gehoorzintuig wordt de prikkel (geluid/trillingen) omgezet in een impuls.Maar hoe wordt de impuls doorgegeven?
De oorschelp vangt het geluid op
De gehoorbeentjes, hamer, aambeeld, stijgbeugel geven de trilling door aan het ovale vlies
Het ovale vlies (venster) geeft de trilling door aan de vloeistof in het slakkenhuis
Het slakkenhuis bevat zintuigcellen (haartjes) die de trillingen omzetten in impulsen in verschillende frequenties (toonhoogten).
Die geven ze door aan de gehoorzenuw
De gehoorgang leidt de trilling naar het trommelvlies, dat mee gaat trillen
Oorsmeer en haartjes voorkomen dat vuil in het oor komt
Het trommelvlies geeft de trilling door aan de gehoorbeentjes
De gehoorzenuw geeft de informatie in de vorm van een impuls (stroompje) door aan de hersenen

Slide 12 - Slide

trommelvlies => Slakkenhuis => gehoorzenuw

Slide 13 - Slide

gehoorgang
trommelvlies
gehoorbeentjes
evenwichtszintuig
slakkenhuis
buis van eustachius

Slide 14 - Drag question

Wat is de prikkel voor het oor?
A
een trilling
B
geluid
C
een stroompje
D
licht

Slide 15 - Quiz

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

Geluidsgolven
volume of geluisterkte
golflengte
luchttrillingen
frequentie of toonhoogte

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Geluid meten
 • het volume of de geluids-
  sterkte
  wordt bepaald door
  de amplitude en gemeten
  in decibel (dB). Een hoge
  golf is hard, een lage golf
  is zacht.
 • De toonhoogte of
  frequentie wordt bepaald
  door het aantal trillingen
  per seconde en gemeten
  in Hertz (Hz)
1 trilling

Slide 20 - Slide

Geluidsterkten
GELUIDSTERKTE

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Ik heb dit onderdeel begrepen en kan aan de slag
😒🙁😐🙂😃

Slide 23 - Poll

Workshop-
sessie

Je maakt werkdoelen
van week 4:
3.3 opdracht 1 - 25


Wat niet af is, is huiswerk
timer
45:00

Slide 24 - Slide

Communicatiesessie
Lesdoelen behaald?Slide 25 - Slide

De vleermuis
Ken je ook een ander dier dat gebruik maakt van echolocatie?

Slide 26 - Slide

waar ligt het evenwichtszintuig in je gehoororgaan ?
A
naast het slakkenhuis
B
voor het trommelvlies
C
in de oorschelp
D
?

Slide 27 - Quiz

In de trommelholte bevinden zich drie gehoorbeentjes, wat zijn de drie gehoorbeentjes?
A
Hamer, stijgbeugel en evenwichtsorgaan
B
Stijgbeugel, aambeeld en evenwichtsorgaan
C
Hamer, aambeeld en slakkenhuis
D
Hamer, aambeeld en stijgbeugel

Slide 28 - Quiz

Het trommelvlies
A
Een vliesje in het oor dat geluid opvangt en doorgeeft.
B
Een vliesje dat harde geluiden buiten houdt.

Slide 29 - Quiz

Wat is waar?
secondes
A
frequentie meet je in Hz
B
frequentie is toonhoogte
C
geluidsterkte meet je in dB
D
geluidsterkte is volume

Slide 30 - Quiz

Binnen oor
Buiten oor
Midden oor

Slide 31 - Drag question