Trede 2 - Leerdoel 1

1 / 45
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolmavo, havoLeerjaar 1

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Aujourd'hui
Gesprekje voeren
Woordzoeker
Woordjes leren

Slide 2 - Slide

Parler
Hoe het gaat
Naam
Leeftijd
Woonplaats 
Broers/zussen
Bonus: huisdier

Slide 3 - Slide

Questions
Ça va?
Comment tu t'appelles?
Tu habites où?
Tu as quel âge?
Tu as des frères et des soeurs?
Tu as un animal?

Slide 4 - Slide

Aujourd'hui
Uitleg lidwoorden
Quiz

Slide 5 - Slide

Criteria 
Les articles

  • Je zet bepaalde lidwoorden bij zelfstandige naamwoorden: le, la, l', les.
  • Je zet onbepaalde lidwoorden bij zelfstandige naamwoorden: un, une, des.

Slide 6 - Slide

Lidwoorden  

Wat is een lidwoord?
Welke lidwoorden zijn er in het Nederlands?


Slide 7 - Slide

Lidwoorden
mannelijk
vrouwelijk
meervoud
de/het
le / l'
la / l'
les
een
un
une
des

Slide 8 - Slide

Lidwoorden
NL: de / het 

FR: le / la / l' / les

Wanneer gebruik je welke?

Slide 9 - Slide

Lidwoorden
In het Frans zijn zelfstandige naamwoorden mannelijk of vrouwelijk

Mannelijk: le / l'
Vrouwelijk: la / l'
Meervoud: les


Slide 10 - Slide

Lidwoorden
                              Mannelijk: le                                    le garçon, le frère


                              Vrouwelijk: la                                  la fille, la soeurSlide 11 - Slide

Lidwoorden
         Mannelijk: le / l'

         Vrouwelijk: la / l'
                                                                                                               l'hôtel
                                                                                                
                                                                                                           
                                                                                                             l'agenda 
Voor een klinker / h veranderen le en la 
in l'

Slide 12 - Slide

Lidwoorden
                                                    

     les garçons
                                                 Meervoud: les

                                                                                                   les hôtels                      les filles

Slide 13 - Slide

Lidwoorden
NL: een

FR: un / une / des

Wanneer gebruik je welke?

Slide 14 - Slide

Lidwoorden
Mannelijk: un
Vrouwelijk: une
Meervoud: des


Slide 15 - Slide

Lidwoorden
                              Mannelijk: un                                    un garçon, un frère


                              Vrouwelijk: une                               une fille, une soeurSlide 16 - Slide

Lidwoorden
                                                    

     des garçons
                                                 Meervoud: des
                                           (geen vertaling in NL!)
                                                                                                        des hôtels                des filles

Slide 17 - Slide

Lidwoorden
mannelijk
vrouwelijk
meervoud
de/het
le / l'
la / l'
les
een
un
une
des

Slide 18 - Slide

___ mère (de moeder)
A
le
B
la
C
l'
D
les

Slide 19 - Quiz

___ père (de vader)
A
le
B
la
C
l'
D
les

Slide 20 - Quiz

___ hôtel (het hotel)
A
le
B
la
C
l'
D
les

Slide 21 - Quiz

___ tante (een tante)
A
un
B
une
C
des

Slide 22 - Quiz

___ oncle (een oom)
A
un
B
une
C
des

Slide 23 - Quiz

broers
A
les frères
B
des frères
C
frères
D
le frères

Slide 24 - Quiz

Zet in het meervoud:
la soeur

Slide 25 - Open question

Zet in het meervoud:
le cousin

Slide 26 - Open question

Criteria
Des personnes intéressantes


Je gebruikt bijvoeglijke naamwoorden in een beschrijving.

Slide 27 - Slide

Bijvoeglijk naamwoord
  • Om iets of iemand te beschrijven, heb je woorden nodig zoals: groot, klein, leuk, aardig, slim, ...
  • Zegt iets over het zelfstandig naamwoord
  • In het Frans past het bijvoeglijk naamwoord zich aan aan het zelfstandig naamwoord.

Slide 28 - Slide

Bijvoeglijk naamwoord: vorm
Mannelijk enkelvoud: -

Vrouwelijk enkelvoud: -e

Mannelijk meervoud: -s

Vrouwelijk meervoud: -es

Slide 29 - Slide

Bijvoeglijk naamwoord: vorm
Mannelijk enkelvoud: -
un petit garçon
Vrouwelijk enkelvoud: -e

Mannelijk meervoud: -s

Vrouwelijk meervoud: -es

Slide 30 - Slide

Bijvoeglijk naamwoord: vorm
Mannelijk enkelvoud: -
le petit garçon
Vrouwelijk enkelvoud: -e
la petite fille
Mannelijk meervoud: -s

Vrouwelijk meervoud: -es

Slide 31 - Slide

Bijvoeglijk naamwoord: vorm
Mannelijk enkelvoud: -
le petit garçon
Vrouwelijk enkelvoud: -e
la petite fille
Mannelijk meervoud: -s
les petits garçons
Vrouwelijk meervoud: -es

Slide 32 - Slide

Bijvoeglijk naamwoord: vorm
Mannelijk enkelvoud: -
le petit garçon
Vrouwelijk enkelvoud: -e
la petite fille
Mannelijk meervoud: -s
les petits garçons
Vrouwelijk meervoud: -es
les petites filles

Slide 33 - Slide

Bijvoeglijk naamwoord: vorm
Mannelijk enkelvoud: -
le petit garçon
Vrouwelijk enkelvoud: -e
la petite fille
Mannelijk meervoud: -s
les petits garçons
Vrouwelijk meervoud: -es
les petites filles
mannelijk
vrouwelijk
enkelvoud
-
e
meervoud
s
es

Slide 34 - Slide

Bijvoeglijk naamwoord
vor
mannelijk
vrouwelijk
enkelvoud
-
+ e
meervoud
+ s
+ es
VOORBEELD
mannelijk
vrouwelijk
enkelvoud
Arthur est petit
Sophie est petite
meervoud
Arthur et Jan sont petits
Sophie et Nina sont petites

Slide 35 - Slide

Bijvoeglijk naamwoord
Let op:
- eindigt een bijv. nw op een -e?  Dan geen extra -e bij de vrouwelijke vorm
un garçon timide - une fille timide
- eindigt een bijv. nw op een -s?  Dan geen extra -s bij mannelijk meervoud
un éléphant gris - des éléphants gris
mannelijk
vrouwelijk
enkelvoud
-
+ e
meervoud
+ s
+ es

Slide 36 - Slide

Het bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een...
A
werkwoord
B
zelfstandig naamwoord
C
bijwoord
D
voorzetsel

Slide 37 - Quiz

Wat is GEEN bijvoeglijk naamwoord ?
A
beau
B
petit
C
qui
D
grand

Slide 38 - Quiz

Welke vorm kan een bijvoeglijk naamwoord hebben?
A
mannelijk
B
mannelijk of vrouwelijk
C
mannelijk of vrouwelijk en enkelvoud
D
mannelijk of vrouwelijk, enkelvoud of meervoud

Slide 39 - Quiz

Sarah est (klein)
A
petit
B
petite
C
petits
D
petites

Slide 40 - Quiz

J'ai deux chats (noir)
A
noir
B
noire
C
noirs
D
noires

Slide 41 - Quiz

Vertaal en pas aan:
deux (groot) frères
A
grande
B
grands
C
grandes
D
grand

Slide 42 - Quiz

Wat is het juiste bijvoeglijk naamwoord?
Sophie est (français) ........
A
français
B
françaises
C
françaiss
D
française

Slide 43 - Quiz

Les soeurs sont (blond) ... .
A
blond
B
blonds
C
blonde
D
blondes

Slide 44 - Quiz

Révision 
Het bijvoeglijk naamwoord kan 4 vormen hebben.
Mannelijk
Vrouwelijk
Enkelvoud
Meervoud
grande
grandes
grand
grands

Slide 45 - Drag question