Egyptische goden

1 / 25
next
Slide 1: Video
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Video

Assassins'creed is een goede primaire bron over Egypte
A
ja
B
nee

Slide 2 - Quiz

 De Egyptische goden

Slide 3 - Slide

De Goden
De Egyptenaren kenden tussen de 150 en 160 goden.

Veel Goden zijn half mens en half dier.

Elke god had een andere functie.

Slide 4 - Slide

Filmpje over Egyptische goden
- Let goed op want je krijgt direct na het filmpje vragen over de Egyptische goden
- Aantekeningen maken mag, maar als je durft test je je onthoudingsvermogen

Slide 5 - Slide

0

Slide 6 - Video

Horus was...
A
De god van de lucht met een jakhalzenkop
B
De god van de lucht met een valkenkop
C
De god van de aarde met een valkenkop
D
De god van de waarheid met een valkenkop

Slide 7 - Quiz

Maät was de godin van de 1. en ze droeg een 2.
A
1. lucht 2. veer
B
1. waarheid 2. valkenkop
C
1. waarheid 2. jakhalzenkop
D
1. waarheid. 2. veer

Slide 8 - Quiz

Osiris was de god van...
A
De lucht
B
De waarheid
C
Het dodenrijk
D
De zon

Slide 9 - Quiz

Anubis droeg een...
A
Jakhalzenhoofd
B
Veer
C
Valkenhoofd
D
Lange sik

Slide 10 - Quiz

Wie was de god van de wijsheid?
A
Anubis
B
Ra
C
Sobek
D
Thot

Slide 11 - Quiz

Osiris
De belangrijkste god, ook wel de oppergod genoemd
Hij is de baas over alle goden
Hij is gemummificeerd, daarom heeft hij een groene huid
Isis
Godin van de Vruchtbaarheid
Uit haar tranen is de Nijl ontstaan
Horus
God van de farao's
Wordt afgebeeld als valk
Draagt de farao's kroon
Anubis
God van het Dodenrijk
Wordt afgebeeld als een jakhals
Ra
Zonnegod
Wordt afgebeeld als valk
Draagt een zonneschijf met daarom heen een slang (cobra)

Slide 12 - Slide


Wat is een mythe?

Slide 13 - Slide

Een mythe is dus een verhaal (vaak met supernatuurlijke elementen zoals goden) dat niet waargebeurd is

Slide 14 - Slide

Verhaal van Osiris

Slide 15 - Slide

Waarom vinden de Egyptenaren het belangrijk om hun goden te vereren?

Slide 16 - Open question

Leven na de dood
  • De Egyptenaren geloofden in een leven na de dood.
  • Als je goed geleefd had, ging je na de dood naar het 'dodenrijk' .
  • Lieten zich Mummificeren

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Slide

Piramides
  • Piramides werden als grafmonument voor de Farao's gebouwd. 

Slide 20 - Slide

Waarom?
  1. Grote sociale verschillen wat leidt tot machtsvertoon.
  2. De Farao had een belangrijke godsdienstige taak.
  3. De Farao zou makkelijker naar het dodenrijk kunnen reizen. 

Slide 21 - Slide

Welke van de volgende zinnen tonen de 'natuurgodsdienst' van de Egyptenaren aan?
(Meer dan één juist antwoord.)
A
Mensen geloven dat goden de natuurverschijnselen aansturen.
B
Wetenschappers onderzochten de natuurverschijnselen.
C
Mensen vertellen mythes om natuurverschijnselen te verklaren.
D
Mensen willen met offers natuurverschijnselen beïnvloeden.

Slide 22 - Quiz

Natuurgodsdienst
jodendom
christendom
islam
één god
monotheïsme
polytheïsme

Verschillende 
goden

Slide 23 - Drag question

Wat gebeurde na de dood volgens de Egyptenaren?

Slide 24 - Slide

Welke boodschap over leven op aarde
zit er in de mythe van Osiris?
A
Na de dood houdt alles op.
B
Er is leven na de dood.

Slide 25 - Quiz