Beeldvorming in popcultuur

1 / 28
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Lesdoelen 
Aan het einde van de les kun je.....
  •  popcultuur herkennen en omschrijven 
  • uitleggen wat beeldvorming inhoud 
  •  benoemen wat de problemen van beeldvorming zijn
  • discriminatie en racisme herkennen en omschrijven 
  • vooroordelen en stereotype omschrijven en herkennen 
  • stigmatisering herkennen en dit toelichten 
  • • Aan het einde van de les kun je verklaringen geven voor discriminatie, stereotype, stigmatisering en in-en uitsluiting 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Herken je popcultuur in de klas?
timer
1:00

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Vooroordeel: Is een vereenvoudigd en negatief beeld van een groep mensen of een algemeen beeld van individuen uit die groep. Een oordeel op basis van onvoldoende of juiste kennis of verstand van zaken. 

Stereotype: Een sterk overdreven beeld, vaak vereenvoudigd en vertekenend beeld van een groep

Slide 9 - Slide

Discriminatie en Racisme
Discriminatie: Is een actie waardoor iemand ongelijk wordt behandeld op basis van iemands achtergrond. Dit kan gebaseerd zijn op ras, religie, geaardheid en andere zaken die hierbij een rol spelen. 

Racisme: De opvatting dat mensen beter of juist minderwaardig zijn vanwege hun huidskleur of het volk waartoe ze behoren. 

Slide 10 - Slide

Wat veroorzaakt discriminatie, racisme, vooroordelen en stereotype in beeldvorming?
timer
1:00

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Slide

Wie kent de Spaanse serie Elite?
A
ja
B
nee

Slide 13 - Quiz

Waarom denk je dat het Elite heet?

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Welke vooroordelen herken je in de foto?
Welke stereotypen herken je in de foto?

timer
1:00

Slide 17 - Open question

Waar is hier sprake van?

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Op grond van welk kenmerk wordt er in deze stuk van de serie gediscrimineerd?
timer
1:00

Slide 20 - Open question

Slide 21 - Video

timer
1:00
Wat zie je gebeuren?

Slide 22 - Mind map

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Waarom zeggen de rijke studenten tegen hun werkende klasgenoot " he ober". Wat is de reden?

Slide 25 - Open question

Slide 26 - Slide

Wat vonden jullie van deze les? Wat hebben jullie geleerd?

Slide 27 - Open question

EINDE

Slide 28 - Slide