indampen destilleren

afgieten

suspensie
bezinken
1 / 32
next
Slide 1: Drag question
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

afgieten

suspensie
bezinken

Slide 1 - Drag question

Wat gaan we doen?
- Bespreken  opgaves/herhalen
- Wanneer kies je voor indampen en wanneer voor destilleren
- Begrippen destilleren
- Onderdelen destillatieopstelling

Slide 2 - Slide

Bezinken --> Oplosbaarheid, dichtheid.
Filteren --> oplosbaarheid, korrelgroot
Indampen --> Kookpunt

Slide 3 - Slide

welke kenmerken hoort bij deze mengsels:
Oplossing
supsensie
vaste stof opgelost in water
Troebel
Helder 
Scheiden door filtreren
Scheiden door indampen
mengsel van vaste stof en vloeistof

Slide 4 - Drag question

Suspensie
Residu
Filtraat

Slide 5 - Drag question

Residu
Filtraat
Suspensie
Oplossing

Slide 6 - Drag question

Bezinken
Destilleren
Indampen
Filtreren

Slide 7 - Drag question

Suspensie
Residu
Filtraat

Slide 8 - Drag question

Suspensie
Residu
Filtraat

Slide 9 - Drag question

H3
1. Soorten mengsels
2. Samenstelling en concentratie
3. Bezinken en filtreren
4. indampen en destilleren
5. Extraheren en adsorberen

Slide 10 - Slide

Indampen

Slide 11 - Slide

Indampen

Slide 12 - Slide

Indampen is een scheidingsmethode.
A
Niet waar
B
Waar

Slide 13 - Quiz

Na het indampen blijft achter...
A
Het oplosmiddel
B
De oplossing
C
Het mengsel
D
De opgeloste stof

Slide 14 - Quiz

Welke stofeigenschap wordt gebruikt bij indampen?
A
Het kookpunt
B
De oplosbaarheid
C
De deeltjesgrootte
D
Het aanhechtingsvermogen

Slide 15 - Quiz

Indampen van suikerwater
A
Ontleden
B
Scheiden
C
Geen van beide

Slide 16 - Quiz

Bij indampen:
A
Verdampt water en opgesloten stoffen blijven achter
B
Verdwijnen alle stoffen: zowel het water als de opgeloste stoffen.
C
Ga je stoffen scheiden op basis van kookpunt.

Slide 17 - Quiz

Na het indampen blijft achter...
A
Het oplosmiddel
B
De oplossing
C
Het mengsel
D
De opgeloste stof

Slide 18 - Quiz

Indampen van suikerwater
A
Ontleden
B
Scheiden
C
Geen van beide

Slide 19 - Quiz

Indampen is een scheidingsmethode.
A
Niet waar
B
Waar

Slide 20 - Quiz

Welke stofeigenschap wordt gebruikt bij indampen?
A
Het kookpunt
B
De oplosbaarheid
C
De deeltjesgrootte
D
Het aanhechtingsvermogen

Slide 21 - Quiz

Destilleren

Slide 22 - Slide

Verschil tussen indampen en destilleren

Bij indampen verlies je de stof met het laagste kookpunt, omdat deze verdampt. Bij destilleren kan je ze allebei bewaren, met het hoogste kookpunt in het residu en met het laagste kookpunt in het destillaat. Indampen gaat sneller dan destilleren.

Slide 23 - Slide

Destilleren
Scheidingsmethode: Destilleren
Stofeigenschap: Kookpunt
Soort mengsels: Oplossingen

Slide 24 - Slide

Filtreren / Zeven
Indampen
Destilleren
Extraheren
Adsorberen
Niet opgeloste vaste stof in vloeistof
Opgeloste stof in een vloeistof
Opgeloste stof in een vloeistof
Opgeloste stof in vloeistof óf gas uit gas
Twee vaste stoffen

Slide 25 - Drag question

Sleep de juiste scheidingsmethode naar het mengsel
mengsel
niet-opgeloste vaste stof in vloeistof

twee vloeistoffen

opgeloste kleurstof in vloeistof

twee vaste stoffen
opgeloste vaste stof in vloeistof

filtreren
adsorberen
indampen
destilleren
extraheren

Slide 26 - Drag question

Bezinken
Destilleren
Indampen
Filtreren

Slide 27 - Drag question

Welke stofeigenschap wordt gebruikt bij destilleren?
A
Het kookpunt
B
De oplosbaarheid
C
De deeltjesgrootte
D
Het aanhechtingsvermogen

Slide 28 - Quiz

Destilleren heeft veel overeenkomsten met indampen, maar er is ook een belangrijk verschil.
Wat is het verschil tussen destilleren en indampen?
A
Bij destilleren vang je de vloeistof die verdampt is weer op.
B
Bij indampen vang je de vloeistof die verdampt is weer op.
C
Destilleren gebeurt bij een hogere temperatuur.
D
Bij indampen kookt de vloeistof bij een lagere temperatuur.

Slide 29 - Quiz

Je hebt 2 stoffen die je gaat scheiden met destilleren: kookpunt 1 is 78 gr. Celsius en de andere 100 gr. Celcius. Kunnen deze stoffen gescheiden worden dmv. destilleren?
A
Nee, want de kookpunten liggen niet ver genoeg uit elkaar.
B
Ja, want de kookpunten liggen ver genoeg uit elkaar.
C
Nee, want je hebt de dichtheid nodig van beide stoffen om het te kunnen bepalen.

Slide 30 - Quiz

Een goedkope manier om van zeewater drinkwater te maken, is het zeewater destilleren.
A
Waar
B
NIet waar

Slide 31 - Quiz

Bij destilleren scheid je op basis van
A
Oplosbaarheid
B
Aanhechtingsvermogen
C
Deeltjesgroote
D
Kookpunt

Slide 32 - Quiz