week 50 hablar del pasado

Buenos días
¿Qué vamos a hacer?
 • Toets bespreken
 • Nieuwe module
 • Empezar tarea 1
 • Hablar del pasado
Miércoles, 15 de diciembre
1 / 16
next
Slide 1: Slide
SpaansMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Buenos días
¿Qué vamos a hacer?
 • Toets bespreken
 • Nieuwe module
 • Empezar tarea 1
 • Hablar del pasado
Miércoles, 15 de diciembre

Slide 1 - Slide

¿Qué tal el examen?
 • Hoe had je je voorbereid?
 • Wat ging goed?
 • Wat kan je de volgende 
keer anders doen?
 • Goed lezen!
 • Zelfde fouten als op het SO.

Toets bespreken

Slide 2 - Slide

 • Unidad 3 Espacio Joven
 • Leerdoelen
 • Planning
 • Toetsstof
 • Leertips
 • Practicar a escribr
Módulo 8
Meer zelfstandig 
aan de slag

Slide 3 - Slide

Módulo 8 - introducción
Maak tarea 1.1, 1.2
 • Controleer met het audiobestand.
Leerdoel: pret. perfecto
Módulo, pág. 10

Slide 4 - Slide

trabajar, él

Slide 5 - Open question

comer, nosotros

Slide 6 - Open question

vivir, Carmen y Pepe

Slide 7 - Open question

trabajar, Paco y yo

Slide 8 - Open question

¿entender, tú?

Slide 9 - Open question

estudiar, yo

Slide 10 - Open question

El pretérito perfecto.
Welke hulpwerkwoorden voor de voltooide tijd ken je in het Nederlands?
haber
(yo)
(tú) 
(él/ella/ud) 
(nosotros) 
(vosotros) 
(ellos/ellas/uds.) 
hebben, zijn
voltooid deelwoord
hablar --> hablado
comer --> comido
vivir --> vivido
he
has
ha
hemos
habéis
han

Slide 11 - Slide

 • Tussen de vorm van haber en het voltooid deelwoord mag niets komen te staan!
 • Persoonlijke voornaamwoorden staan voor de vorm van haber:
    vb: me he levantado temprano. - Ik ben vroeg opgestaan.
    vb: Lo ha comprado José. - Die heeft José gekocht. 

Slide 12 - Slide

onregelmatige vormen 
abrir
descubrir
hacer
poner
ver
decir
escribir
ir
ser
volver
morir
romper
pretérito perfecto
abierto
descubierto
hecho
puesto
visto
dicho
escrito
ido
sido
vuelto
muerto
roto

Slide 13 - Slide

Vamos a leer el texto
LA: pág. 49
Introducción unidad 3

Slide 14 - Slide

Tarea 1.3
Marcadores del pret. perfecto
Rellena tu lista de vocabulario
Leerdoel: pret. perfecto
Módulo, pág. 13

Slide 15 - Slide

Agenda
voor woensdag 22 december:
leren pretérito perfecto
maken: LA: pág. 49 ej. 6, pág. 51 ej. 1 
pág. 52 ej.6
DEBERES

Slide 16 - Slide