Paragraaf 8

Hoofdstuk 3: Steden
7 Nederland: land zonder een echt grote stad
Stad in de steigers
1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Hoofdstuk 3: Steden
7 Nederland: land zonder een echt grote stad
Stad in de steigers

Slide 1 - Slide

Par. 2: Water in beweging
Deze les:
 • Herhaling pargraaf 7
 • Uitleg: Paragraaf 8:
      - Stad uit, stad in
      - Van probleemwijk naar prachtwijk
      - Grote steden beleven comeback
 • Werken

Slide 2 - Slide

... = Gebied waarin een aantal stadsgewesten liggen die goed met elkaar verbonden zijn.
A
netwerkstad
B
stadsgewest
C
stedelijk gebied
D
agglomeratie

Slide 3 - Quiz

Reikwijdte = Het minimumaantal mogelijke klanten dat nodig is om een goed of dienst op een bepaalde plaats met winst te kunnen aanbieden.
A
goed
B
fout

Slide 4 - Quiz

Als de drempelwaarde niet meer gehaald wordt verdwijnt de voorziening.
A
goed
B
fout

Slide 5 - Quiz

Werkende jongeren
Westerse en niet-westerse allochtonen
Studenten
Wie gaan de stad in?
Wie gaan de stad uit?
Gezinnen met jonge kinderen  (midden of hogere inkomens)
Gevolg: stad wordt steeds armer.
Oplossing: gemeentegrens uitbreiden tot rand stadsgewest.

Slide 6 - Slide

Hoe maakt gemeente stad weer aantrekkelijker?
Open plekken opvullen.
Bijvoorbeeld verlaten industrie- en haventerreinen

Slide 7 - Slide

Renoveren
Renoveren
Renovatie = Het opknappen van huizen.
Nadeel:
 • huizen na renovatie flink duurder en de huur stijgt.
 • Gentrification: oorspronkelijke bewoners moeten plaats maken voor rijkere stadsbewoners.

Slide 8 - Slide

Saneren
Van Ostadestraat
Schilderwijk, Den Haag
Sanering = Het afbreken van huizen en wijken en ze vervangen door nieuwbouw.
 • Woningdichtheid = Het aantal woningen per hectare. neemt af.
 • Woningen jaren ’60 nu aan de beurt: flats wordt laagbouw.

Slide 9 - Slide

Nieuwbouw
Ceramique, Maastricht

Nieuwbouw
Nieuwbouw
 • Verlaten industrie- en haventerreinen.
 • Nieuwe woningen en kantoren.
 • Open plekken opvullen, straten en pleinen opgeknapt om woonomgeving zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
 • Stadsverdichting.

Slide 10 - Slide

Vinex-wijk
Leidsche Rijn
Vinex-wijk
Vinex (Vierde Nota op de Ruimtelijke Ordening extra):
 • Compleet nieuwe wijken tegen oude stad aangebouwd.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Van  Probleemwijk tot Prachtwijk.
 • Verbeteren van publieke ruimte
 • Woningen saneren en renoveren
 • Bewoners: scholing en aantrekken middenklasse
 • Veiligheid vergroten
Cruijff Court

Slide 13 - Slide

Grote steden groeien weer: suburbanisatie is na 2005 afgeremd:
 • studenten trekken naar steden, blijven er daarna wonen en krijgen kinderen.
 • komst veel EU-burgers naar steden
 • Niet-westerse allochtonen oververtegenwoordigd, gezinnen groter dan autochtone bevolking.
Groei gaat ten koste van dorpen op platteland.
Verdeling Nederlandse bevolking steeds ongelijkmatiger.

Slide 14 - Slide

Welke mensen kunnen juist niet in een gerenoveerd huis gaan wonen?
A
Mensen met een hoog inkomen
B
Mensen met een gemiddeld inkomen
C
Mensen met een laag inkomen
D
Antwoord A, B en C hebben niks met de vraag te maken

Slide 15 - Quiz


Welke vorm van stadsvernieuwing?
A
Saneren
B
Renoveren
C
Vinex-wijk
D
Nieuwbouw

Slide 16 - Quiz

Welke vorm van stadsvernieuwing?
A
Saneren
B
Renoveren
C
Vinex-wijk
D
Nieuwbouw

Slide 17 - Quiz

Par. 2: Water in beweging
Nu doen:
 • Uitleg vragen
 • Werken 

Huiswerk:
 • Leer paragraaf vaardigheden, 2 t/m 4, 7 en 8

Slide 18 - Slide