WISKUNDE

KOMMAGETALLEN VERMENIGVULDIGEN
Op het einde van de les kan ik

- een handige manier kiezen om te vermenigvuldigen met kommagetallen
- kommagetallen omzetten in een breuk 
1 / 23
next
Slide 1: Slide
WiskundeLager onderwijs

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

KOMMAGETALLEN VERMENIGVULDIGEN
Op het einde van de les kan ik

- een handige manier kiezen om te vermenigvuldigen met kommagetallen
- kommagetallen omzetten in een breuk 

Slide 1 - Slide

Het is internationale vrouwendag. Op welke plek vind je veel nationaliteiten terug? Dit is de plattegrond van een....

Slide 2 - Open question

Ik wil de total oppervlakte van het vliegveld berekenen.
Welke formule heb ik nodig?
A
basis x hoogte
B
grote diagonaal x kleine diagonaal
C
zijde x zijde
D
zijde x 4

Slide 3 - Quiz

Bereken de oppervlakte. Noteer de bewerkingen op jouw plattegrond. 

Slide 4 - Slide

De oppervlakte van het vliegveld is

Slide 5 - Open question

4 km x 2,5 km =10km²
Hier let ik op
Ik kijk na of mijn maateenheid hetzelfde is bij mijn factoren

Ik noteer ² bij het resultaat


Slide 6 - Slide

De oppervlakte van de parking is

Slide 7 - Open question

ANALOGIE MAALTAFELS
0,4     x    0,6    =  0,24

Product heeft telkens even veel cijfers na de komma dan de som van de kommagetallen in de factoren

     
         

Slide 8 - Slide

18
1,8
0,018
0,18
6x3
0,6 x 3
0,06 x 0,3
0,6 x 0,3

Slide 9 - Drag question

Ik bereken de oppervlakte van de groenzone.
Wat is een goede
schatting ?
2,5 km x 0,4 km

Slide 10 - Mind map

De oppervlakte van de groenzone is 2,5 km x 0,4 km

Slide 11 - Open question

Handig rekenen

Slide 12 - Slide

HANDIG HOOFDREKENEN
- Een factor vermenigvuldigen met een getal en de andere factor delen door
hetzelfde getal = vermenigvuldigwip gebruiken

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Oppervlakte startbaan in km²
Formule =   bxh
b = 2,9 km
h = 100 m

OMZETTEN


Slide 15 - Slide

Bereken de oppervlakte van vliegveld 3
A
0,029 km²
B
2,9 km²
C
0,29 km²
D
29 km²

Slide 16 - Quiz

Ik zette 100m om naar 0,1 km
X 0,1 is hetzelfde als

Slide 17 - Open question

x 0,01 
x 0,001
: 0,1
: 0,01
: 0,001
: 100
: 1000
X10

x 100
x 1000

Slide 18 - Drag question

Oppervlakte hangar
250 m x 1,2 km
We letten er weer op dat we dezelfde maateenheid hebben. 

250 m =        km

Slide 19 - Slide

0,25 kan ik omzetten naar een breuk om handig te vermenigvuldigen. Wat is de kleinste breuk?
A
25 / 100
B
2 / 8
C
5 / 20
D
1 / 4

Slide 20 - Quiz

0,25 × 1,2 = 1 × 1,2 = 1 van 1,2  = 1,2 : 4 = 0,3
                    4            4
Om na te gaan of de komma in het product op de juiste plaats staat, kun je dit regeltje gebruiken: het product heeft altijd evenveel cijfers na de komma als het aantal cijfers na de komma in beide factoren samen,
 bv. 0,4 × 0,6 = 0,24.

Maar let op: soms lijkt dat niet te kloppen, bv. bij 0,5 × 0,4 = 0,2. Hoe komt dat? Rekenwijzer
(nr. 12c).

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Verwerking 
WS p 12-13-14
verbeteren
BINGEL

Slide 23 - Slide