6V 2122 herhaling 18.1 Elektrochemische cel

Sk 6V @ LPM
verder met H18
herhaling elektrochemische cel
zorg dat je een Binas bij de hand hebt
1 / 25
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Sk 6V @ LPM
verder met H18
herhaling elektrochemische cel
zorg dat je een Binas bij de hand hebt

Slide 1 - Slide

Elektrochemische cel

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
  • Je leert wat een elektrochemische cel is en hoe deze is opgebouwd.
  • Je kunt een schematische tekening maken van een elektrochemische cel, daarbij de verschillende onderdelen benoemen, aangeven wat de negatieve/positieve elektrode is en de richting van de elektronen- en ionenstroom aangeven.
  • Je kunt de halfreacties en de totale redoxreactie opstellen van de reactie die plaatsvindt in een elektrochemische cel.

Slide 3 - Slide

bij een redox reactie...
A
...worden elektronen opgenomen door de oxidator
B
...worden elektronen opgenomen door de reductor
C
...worden protonen opgenomen door de oxidator
D
...worden protonen opgenomen door de reductor

Slide 4 - Quiz

Onderdelen elektrochemische cel
1) twee gescheiden halfcellen (één voor
    oxidator en één voor reductor) met
    elektrolyt (elektrisch geleidende
    oplossing

2) een elektrode (elektrisch geleidend
    materiaal) in elke halfcel

3) verbinding (stroomdraad) tussen
     elektroden

4) zoutbrug (gevuld met zoutoplossing), of een semi-permeabel membraan

Slide 5 - Slide

Daniell cel
1836: verbetering van de 'zuil van Volta' (de eerste 'batterij') door John Frederic Daniell:

Bevat een koperen en een zinken elektrode en twee halfcellen met koper-ionen en zink-ionen

Slide 6 - Slide

Welk deeltje zal als reductor reageren in de redoxreactie die plaats vindt wanneer de Daniell cel stroom levert?
tip
de sterkste ox reagert met de sterkste red
A
Zn
B
Cu
C
Zn2+
D
Cu2+

Slide 7 - Quiz

Geef de halfreactie die optreedt in de halfcel
van de reductor van de Daniell cel
wanneer deze stroom levert.
A
Zn²⁺ + 2e⁻ → Zn
B
Zn → Zn²⁺ + 2e⁻
C
Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu
D
Cu → Cu²⁺ + 2e⁻

Slide 8 - Quiz

De halfcel van de reductor in de Daniell cel

Slide 9 - Slide

Welk deeltje zal als oxidator reageren in de redoxreactie die plaats vindt wanneer de Daniell cel stroom levert?
A
H2O
B
SO42
C
Zn2+
D
Cu2+

Slide 10 - Quiz

Geef de halfreactie die optreedt in de halfcel
van de oxidator van de Daniell cel
wanneer deze stroom levert.
A
Zn²⁺ + 2e⁻ → Zn
B
Zn → Zn²⁺ + 2e⁻
C
Cu²⁺ + 2e⁻ → Cu
D
Cu → Cu²⁺ + 2e⁻

Slide 11 - Quiz

De halfcel van de reductor én de halfcel van de oxidator in de Daniell cel

Slide 12 - Slide

De reductor en oxidator zijn van elkaar gescheiden en kunnen dus niet direct elektronen aan elkaar overdragen. De halfcellen zijn met elkaar verbonden, waardoor de elektronen toch, via een omweg, indirect kunnen worden doorgegeven. De elektronen stromen dan...
A
via de zoutbrug van de Zn-elektrode naar de Cu-elektrode
B
via de zoutbrug van de Cu-elektrode naar de Zn-elektrode
C
via de stroomdraad van de Zn-elektrode naar de Cu-elektrode
D
via de stroomdraad van de Cu-elektrode naar de Zn-elektrode

Slide 13 - Quiz

Een batterij of elektrochemische cel heeft twee polen: een + pool en een - pool. Maar welke is de + pool en welke is de - pool in de Daniell cel?
A
de elektrode waar de reductor reageert is de + pool
B
de elektrode waar de oxidator reageert is de + pool
C
de Zn elektrode is de - pool
D
de Cu elektrode is de - pool

Slide 14 - Quiz

Elektronen stromen buitenom via stroomdraad van:

de - (min) pool 
(waar de reductor reageert)

naar:

de + (plus) pool (waar de oxidator reageert)

Slide 15 - Slide

Er loopt nog geen stroom, want de stroomkring is nog niet gesloten!

(zie de paarse pijlen)

Slide 16 - Slide

De ladingsverschuiving door de halfreacties moet worden gecompenseerd. Om de stroomkring te sluiten en een stroom te laten lopen, bewegen de...
A
elektronen via de zoutbrug van de rechter halfcel naar de linker halfcel
B
elektronen via de zoutbrug van de linker halfcel naar de rechter halfcel
C
ionen uit de ene halfcel stromen via de zoutbrug naar de andere halfcel
D
de + en - ionen uit de zoutbrug stromen elk naar een andere halfcel

Slide 17 - Quiz

De ionen uit de zoutbrug zorgen dus voor de compensatie van de ladingsverschuiving. Om de stroomkring te sluiten en een stroom te laten lopen, bewegen de...
A
natriumionen uit de zoutbrug naar de linker halfcel
B
natriumionen uit de zoutbrug naar de rechter halfcel
C
chloride-ionen uit de zoutbrug naar de linker halfcel
D
chloride-ionen uit de zoutbrug naar de rechter halfcel

Slide 18 - Quiz

Linker halfcel:
Door ontstaan van Zn2+ ionen, moeten Cl- ionen uit de zoutbrug naar links
(om de ontstane + lading te compenseren)

Rechter halfcel:
Door verdwijnen van Cu2+ ionen, moeten Na+ ionen uit de zoutbrug naar rechts

(om de verdwenen + lading te compenseren)
Sluiten van stroomkring

Slide 19 - Slide

Halfcel van reductor
Halfcel van oxidator
- pool
+ pool
e- stroomt hierheen
e- stroomt hier weg
+ ionen stromen hierheen
- ionen stromen hierheen
Cu elektrode in Daniell cel
Zn elektrode in Daniell cel
elektrode neemt e- op
elektrode geeft e- af

Slide 20 - Drag question

Bronspanning of celspanning is spanning die cel (batterij) levert.

Te berekenen m.b.v. standaard elektrodepotentialen (V₀) uit Binas 48
(meest rechter kolom).

bronspanning = ΔV = V₀ ox - V₀ red

Cel levert alleen stroom wanneer celspanning > 0.
Bronspanning

Slide 21 - Slide

De bronspanning van de Daniell cel is
A
+0,42 V
B
-0,42 V
C
+1,10 V
D
-1,10 V

Slide 22 - Quiz


Slide 23 - Open question

Slide 24 - Slide

ik snap redox en elektrochemische cel nu
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll