De Dag van de Aarde: Bescherm onze planeet

De Dag van de Aarde: Bescherm onze planeet
1 / 22
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

De Dag van de Aarde: Bescherm onze planeet

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het eind van deze les weet je wat de Dag van de Aarde is en waarom het belangrijk is om onze planeet te beschermen.

Slide 2 - Slide

Introduceer het lesdoel en leg uit waarom het belangrijk is om de Dag van de Aarde te vieren.
Wat weet je al over de Dag van de Aarde?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wat is de Dag van de Aarde?
De Dag van de Aarde is een jaarlijkse internationale viering op 22 april om ons bewust te maken van de kwetsbaarheid van onze planeet en om actie te ondernemen om het milieu te beschermen.

Slide 4 - Slide

Leg uit wat de Dag van de Aarde is en waarom het belangrijk is.
Geschiedenis van de Dag van de Aarde
De Dag van de Aarde werd voor het eerst gevierd in 1970 in de Verenigde Staten en werd al snel een wereldwijde gebeurtenis. Tegenwoordig zijn er meer dan 190 landen die de Dag van de Aarde vieren.

Slide 5 - Slide

Vertel de geschiedenis van de Dag van de Aarde en hoe het is uitgegroeid tot een wereldwijde gebeurtenis.
Waarom is de Dag van de Aarde belangrijk?
De Dag van de Aarde is belangrijk omdat het ons eraan herinnert dat we de planeet moeten beschermen voor toekomstige generaties. Het is een kans om bewustzijn te creëren over de impact van ons gedrag op het milieu en om actie te ondernemen om de planeet te beschermen.

Slide 6 - Slide

Leg uit waarom het belangrijk is om de Dag van de Aarde te vieren en waarom we de planeet moeten beschermen.
Hoe kun je de planeet beschermen?
Er zijn veel manieren om de planeet te beschermen, zoals het verminderen van het gebruik van plastic en andere schadelijke materialen, het verminderen van de CO2-uitstoot en het ondersteunen van milieuvriendelijke initiatieven.

Slide 7 - Slide

Geef enkele voorbeelden van hoe we de planeet kunnen beschermen en moedig studenten aan om hun eigen ideeën te delen.
Klimaatverandering
Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor onze planeet. Het wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, die leiden tot een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde.

Slide 8 - Slide

Leg uit wat klimaatverandering is en waarom het een bedreiging vormt voor onze planeet.
Hoe kunnen we klimaatverandering stoppen?
We kunnen klimaatverandering stoppen door onze CO2-uitstoot te verminderen. Dit kan worden bereikt door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het bevorderen van duurzame landbouw- en bosbouwpraktijken.

Slide 9 - Slide

Geef enkele oplossingen voor klimaatverandering en moedig studenten aan om hun eigen ideeën te delen.
Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is een manier van leven waarbij we de behoeften van de huidige generatie vervullen zonder de mogelijkheid van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Slide 10 - Slide

Leg uit wat duurzame ontwikkeling is en waarom het belangrijk is.
Hoe kunnen we duurzaam leven?
We kunnen duurzaam leven door ons bewust te zijn van onze impact op het milieu en door keuzes te maken die de planeet beschermen. Dit kan onder andere door het verminderen van ons afval, het recyclen van materialen en het kiezen van duurzame producten.

Slide 11 - Slide

Geef enkele voorbeelden van hoe we duurzaam kunnen leven en moedig studenten aan om hun eigen ideeën te delen.
Milieuproblemen
Er zijn veel milieuproblemen die onze planeet bedreigen, zoals ontbossing, lucht- en watervervuiling en het verlies van biodiversiteit.

Slide 12 - Slide

Beschrijf enkele milieuproblemen en leg uit waarom ze een bedreiging vormen voor onze planeet.
Hoe kunnen we milieuproblemen oplossen?
We kunnen milieuproblemen oplossen door ons bewust te zijn van de oorzaken en door actie te ondernemen om ze aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door het ondersteunen van milieuvriendelijke initiatieven, het verminderen van ons afval en het behoud van ecosystemen en biodiversiteit.

Slide 13 - Slide

Geef enkele oplossingen voor milieuproblemen en moedig studenten aan om hun eigen ideeën te delen.
Het belang van biodiversiteit
Biodiversiteit is de verscheidenheid aan levensvormen op aarde, van planten en dieren tot micro-organismen. Het is belangrijk omdat het ons voorziet van voedsel, medicijnen en andere hulpbronnen en omdat het bijdraagt aan het reguleren van het klimaat.

Slide 14 - Slide

Leg uit wat biodiversiteit is en waarom het belangrijk is voor onze planeet.
Het behoud van biodiversiteit
We kunnen biodiversiteit behouden door het beschermen van ecosystemen en het verminderen van de impact van de mens op het milieu. Dit kan onder andere door het behoud van natuurlijke habitats, het verminderen van de vervuiling en het bevorderen van duurzame landbouw- en bosbouwpraktijken.

Slide 15 - Slide

Geef enkele voorbeelden van hoe we biodiversiteit kunnen behouden en moedig studenten aan om hun eigen ideeën te delen.
Milieuvriendelijke technologieën
Er zijn veel milieuvriendelijke technologieën beschikbaar die ons kunnen helpen om de planeet te beschermen, zoals zonne-energie, windenergie en elektrische auto's.

Slide 16 - Slide

Beschrijf enkele milieuvriendelijke technologieën en leg uit hoe ze ons kunnen helpen om de planeet te beschermen.
Hoe kunnen we milieuvriendelijke technologieën bevorderen?
We kunnen milieuvriendelijke technologieën bevorderen door te investeren in onderzoek en ontwikkeling, door het bevorderen van duurzame energiebronnen en door het ondersteunen van bedrijven die milieuvriendelijke technologieën ontwikkelen.

Slide 17 - Slide

Geef enkele manieren om milieuvriendelijke technologieën te bevorderen en moedig studenten aan om hun eigen ideeën te delen.
Actie ondernemen
Om de planeet te beschermen, moeten we allemaal actie ondernemen. Dit kan onder andere door het verminderen van onze CO2-uitstoot, het verminderen van ons afval en het ondersteunen van milieuvriendelijke initiatieven.

Slide 18 - Slide

Moedig studenten aan om actie te ondernemen om de planeet te beschermen en bespreek enkele manieren waarop ze dit kunnen doen.
Afsluiting
De Dag van de Aarde is een belangrijke herinnering aan de kwetsbaarheid van onze planeet en aan de noodzaak om actie te ondernemen om het milieu te beschermen. Door ons bewust te zijn van onze impact op het milieu en door keuzes te maken die de planeet beschermen, kunnen we allemaal bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Slide 19 - Slide

Sluit de les af door het belang van de Dag van de Aarde te benadrukken en studenten aan te moedigen om actie te ondernemen om de planeet te beschermen.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 20 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 21 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 22 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.