B1 Derde les: Je omgeving waarnemen

B1 Derde les: Je omgeving waarnemen
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

B1 Derde les: Je omgeving waarnemen

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je kan de zintuigen noemen met hun ligging en hun prikkel.
  • Je kan de werking van zintuigen beschrijven.

Slide 2 - Slide

Programma
Quiz zintuigen
HW bespreken
Filmpjes

Slide 3 - Slide

Wie vangen prikkels op?
A
zenuwen
B
zintuigen
C
ruggenmerg
D
hersenen

Slide 4 - Quiz

Wat zijn warmtezintuigen?
A
zintuigen die warm zijn
B
zintuigen die warm worden als je ze gebruikt
C
zintuigen die reageren op warmte
D
koud

Slide 5 - Quiz

De hersenen horen bij....
A
Centrale zenuwstelsel
B
Zenuwen
C
De zintuigen

Slide 6 - Quiz

Waar gaan impulsen/seintjes naar toe?
A
naar de omgeving
B
zintuigen
C
hersenen

Slide 7 - Quiz

In je huid liggen meerdere zintuigen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

Zintuigen zetten prikkels om in berichten
Zenuwen --> berichten --> hersenen
Bewust van de prikkel, hersenen nemen beslissing
Hersenen --> berichten --> zenuwen
Lichaam reageert op prikkel

Slide 9 - Drag question

Waar neem je dingen mee waar?
A
Zenuwcellen
B
Hersenen
C
Zintuigen

Slide 10 - Quiz

Wat maken zintuigcellen?
A
Zintuigen
B
Zenuwen
C
Impulsen
D
Spieren

Slide 11 - Quiz

Impulsen verplaatsen zich via de
Prikkels worden omgezet in impulsen door de
Bewustwording van de waarneming vindt plaats in je
Het deel van je zenwustelsel dat door je wervelkolom loopt is je
ruggenmerg
zintuigen
hersenen
zenuwen

Slide 12 - Drag question

Welke zintuigen liggen niet in de huid?
A
tastzintuigen
B
warmtezintuigen
C
evenwichtszintuigen
D
drukzintuigen

Slide 13 - Quiz

Invloeden uit de omgeving noem je...
A
Seintjes
B
Prikkels
C
Impulsen
D
Zintuigen

Slide 14 - Quiz

Licht en geluid zijn berichten van zintuigen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 15 - Quiz

Geluid
Licht
Geurstoffen
Smaakstoffen
Pijn
Oor
huid
Tong
Neus
Oog
Sleep de zintuigen naar de juiste prikkel

Slide 16 - Drag question

HW bespreken
Verbanden leggen
Opdr. 5 t/m 9

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Filmpje
Op de volgende dia open je weer een filmpje, kijk en luister naar het filmpe. Aan het einde is een testje waarbij je kleuren op moet noemen. Zet het filmpje even stil en doe het testje.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Filmpje
Op de volgende dia is weer een filmpje. Hierin laten ze zien welke delen van je hersenen actief worden wanneer er impulsen binnen komen. 

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

HW: Leer B1

Slide 23 - Slide