Psychoses en angststoornissen

Psychoses en angststoornissen
1 / 21
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1,2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Psychoses en angststoornissen

Slide 1 - Slide

Lesdoel

      Je weet wat een psychose is

      Je kunt vertellen wat wanen en    hallucinaties zijn

      Je hebt kennis van een aantal    angststoornissen


Slide 2 - Slide

Planning
Vorige les
Psychose 
 Wanen en hallucinaties
Angststoornissen
Huiswerk

Slide 3 - Slide

Wat weet je nog van de vorige les?

Slide 4 - Mind map

Wat is een psychose?
Welke symptomen worden genoemd bij een psychose?

Slide 5 - Slide

Psychose

Een psychose is een toestand waarbij iemand zijn grip op de realiteit kwijt is. Hij ziet of hoort soms dingen die er niet zijn (hallucinaties) en is overtuigd van bepaalde ideeën die niet kloppen (wanen)


Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Oorzaken van een psychose
Samenspel van factoren
-Genetische kwetsbaarheid
- Omgevingsfactoren ( Geboorte, Trauma)
- Drugsgebruik (vooral langdurig cannabis gebruik)
- Verstoord ritme

Slide 8 - Slide

Eerste signalen
- Verandering in gedrag
- Vermijden van sociale contacten
- Minder actief
- Slaaptekort


Slide 9 - Slide

Hallucinaties en Wanen

Slide 10 - Slide

Hallucinaties


Het zien/horen/voelen/ruiken/proeven hoewel er
   eigenlijk niets is.
Slide 11 - Slide

Hallucinaties
             
     * Visuele hallucinaties 

     * Gehoorhallucinaties 

     * Reukhallucinaties

     * Smaakhallucinaties 

     * Gevoelshallucinaties Slide 12 - Slide

Zoek een voorbeeld van wat er gebeurt wanneer iemand een visuele hallucinatie heeft

Slide 13 - Open question

Gedachten komen niet overeen met de werkelijkheid​
Achtervlogingwaan: overtuigt zijn dat je wordt achtervolgt of afgeluisterd​
Betrekkingswaan: overtuigt zijn dat bepaalde gebeurtenissen, mensen en voorwerpen een speciale betekenis hebben​
Vervolgingswaan: je bedreigd voelen en achterdochtig zijn​
Grootheidswaan: geloven dat je uitzonderlijk talent hebt of dat je een machtige positie bekleedt.​
Somatische waan: geloven dat je allerlei ziektes hebt​
Jaloersheidswaan: ervan overtuigd zijn dat je partner ontrouw is

WanenGedachten komen niet overeen met de werkelijkheid​

  • Achtervolgingswaan
  • Betrekkingswaan
  • Vervolgingswaan
  • Grootheidswaan
  • Somatische waan
  • Jaloersheidswaan

Slide 14 - Slide

Omgaan met wanen
In discussie gaan over het waarheidsgehalte van een waan is niet helpend, dit levert vooral ruzie op. Door vertrouwen te winnen en vooral te luisteren naar iemands verhaal en beleving kun je iemand overtuigen om hulp te vragen.

Slide 15 - Slide

Als iemand een waan heeft en denkt dat hij achtervolgd wordt, waarom mag jij dan niet zeggen dat dit niet waar is?

Slide 16 - Open question

Wat is het verschil tussen een waan en een hallucinatie?

Slide 17 - Open question

Opdracht angststoornissen

Slide 18 - Slide

informatie zoeken 
Elk groepje gaat een angststoornis onderzoeken, het onderzoek bestaat uit;
* Beschrijving van de ziekte in eigen woorden
* Symptomen
* Oorzaak
* Gevolgen voor de cliënt en zijn omgeving
* Behandeling
* Bedenk 3 vragen voor de klas over jullie onderwerpSlide 19 - Slide

De groepjes


Paniekstoornis;
Agorafobie; 
Dwangstoornis;
Piekerstoornis
Sociale angststoornis;
Verlatingsangst of Isolofobie
Ziekteangst -Hypochondrie
timer
10:00

Slide 20 - Slide

Wat heb je geleerd?
Feedback op de les;)

Slide 21 - Mind map