11.5 De nieren dl2 + Afronding H11

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 11.5 De nieren deel 2
1 / 21
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 21 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 11.5 De nieren deel 2

Slide 1 - Slide

Deze les:
- Afronden 11.5 De Nieren dl2
- Maken oefentoets Nieren
- Bespreken 11.4 Ademen + opdr. 11.3 en 11.4
- Maken oefentoets Longen


--> volgende week    =    SO H11 (11.1, 11.3 - 11.5) (1x)

Slide 2 - Slide

Doel 11.5
Je leert hoe je nieren stoffen uitscheiden
Je leert hoe het tegenstroomprincipe in je nieren werkt
Je leert hoe hormonen de water- en zouthuishouding van je lichaam regelen
Je leert hoe hormonen je bloeddruk aanpassen

Slide 3 - Slide

BINAS 85C

Slide 4 - Slide

Voorurine -> urine
In het filtraat/ de voorurine zitten: water, glucose, zouten, ureum, andere afvalstoffen.

1. Glucose en andere voedingsstoffen moet weer terug in de bloedbaan.
2. Water en zouten moeten deels weer terug in de bloedbaan.
3. Ureum en andere afvalstoffen moeten in de voorurine blijven.
4. Ontzuren van het bloed

Slide 5 - Slide

Osmotische waarde in de nier
Laag in de nierschors 
(ongeveer gelijk aan 
bloedplasma en 
weefselvloeistof)
Hoog het het niermerg

Slide 6 - Slide

Tegenstroompricipe
Het bloed rond het nier-
buisje loopt de andere
kant op dan de voorurine.
Dit bevorderd de terug-
resorbtie van water.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Hormonen - Renine 
- Er is een te laag zoutgehalte in het bloed (te lage osmotische waarde).
- Hierdoor verlaagt de bloeddruk en verhoogt de afgifte van renine 
- angiotensinogeen wordt omgezet tot angiotensine I en II
- Dit verhoogt de afgifte van Aldosteron in de bijnierschors.
- Reabsorptie van Na+ neemt toe 

Zie BINAS 89A, 89C en 85D


Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Tweede gekronkelde nierbuisje
Aldosteron bevordert de werking van de Na/K pompen in het tweede gekronkelde nierbuisje.

Hoe meer Aldosteron hoe meer zout er uit de voorurine wordt gehaald en terug naar het bloed wordt gepomt.
Slide 12 - Slide

Hormonen - ADH
Antidiuretisch Hormoon (= anti plas hormoon)

Wordt afgegeven door de hypofyse als er een watertekort in het bloed is (te hoge osmotische waarde)

Zie BINAS 89A en 89D


Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Verzamelbuisje
Waterkanalen zorgen voor terugstromen water in het bloed.

ADH zorgt voor toename van het aantal waterkanalen in de celmembranen van de cellen in het verzamelbuisje.

Slide 15 - Slide

Hormonen - Bloeddruk
Renine en ADH zijn ook betrokken bij het regelen van de bloeddruk. Veel water vasthouden betekent een hogere bloeddruk. 
Veel water verliezen betekent een lagere bloeddruk -> plaspillenSlide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Doel 11.5
Je hebt geleerd hoe je nieren stoffen uitscheiden
Je hebt geleerd hoe het tegenstroomprincipe in je nieren werkt
Je hebt geleerd hoe hormonen de water- en zouthuishouding van je lichaam regelen
Je hebt geleerd hoe hormonen je bloeddruk aanpassen

Slide 18 - Slide

Doel 11.5
BINAS 85A Nieren
BINAS 85B Samenstelling bloedplasma en urine
BINAS 85C Niereenheid/ nefron
BINAS 85D Osmoregulatie
BINAS 89A Hormonen

Begrippen: tegenstroomprincipe, ADH, aldosteron, renine

Slide 19 - Slide

Nakijken/Bespreken
11.5 opdr. 1, 2, 4 en 6

Maken Oefentoets Nieren:
https://biologiepagina.nl/Toetsen/nierenbb/nieren.htm

Slide 20 - Slide

11.3 + 11.4 Longen
Wat bespreken?
Uit LessonUp's 11.3 en 11.4

- Bespreken 11.3 opdr. 10
- Nakijken overige opgaven. 

Begrijp je alles? Maken oefentoets Longen:
https://biologiepagina.nl/Toetsen/longenbb/longen.htm


Slide 21 - Slide