Reclame

Nederlands
1 / 18
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Nederlands

Slide 1 - Slide

Start les
Zit je op je eigen plek?
Is je mobiel uit het zicht?
Zijn je oortjes uit?
Hangt je jas aan de kapstok?
Zijn je pet en capuchon af?
Je bent stil bij start les.

timer
1:30

Slide 2 - Slide

Planning


Doel

Slide 3 - Slide

Kern
▪ Beschrijven van de situatie: jij moet kiezen, derde jaar, havo, moeilijke
keuze?

▪ Algemene beschrijving, in het kort, van de profielen.

▪ Goede eigenschappen/kwaliteiten van jezelf benoemen. Ook je
toekomstplannen komen hierbij aan bod

Slide 4 - Slide

Aan de slag!
10 minuten in relatieve stilte

Slide 5 - Slide

De reclameadvertentie
De derde tekst op het examen is altijd een reclameadvertentie.

Een reclameadvertentie 
- brengt een product, 
dienst of idee onder de aandacht.

- bestaat vaak uit tekst en beeld.

Slide 6 - Slide

TWEE SOORTEN RECLAME
Commerciële reclame: probeert je over te halen om een product te kopen.

Ideeële reclame: Probeert je gedrag, je manier van denken te veranderen.

Slide 7 - Slide


A
Ideële reclame
B
Commerciële reclame

Slide 8 - Quiz


A
Ideële reclame
B
Commerciële reclame

Slide 9 - Quiz


A
Ideële reclame
B
commerciële reclame

Slide 10 - Quiz


A
Ideële reclame
B
Commerciële reclame

Slide 11 - Quiz

Wat wordt er bedoeld met 'doelgroep' van een tekst?

Slide 12 - Open question

De doelgroep
Voor wie is de reclame bedoeld?

ouderen, jongeren, mensen met een bepaalde hobby?

Dit blijkt uit tekst en/of plaatje.

Slide 13 - Slide

Doelgroep bepalen
Wat zie je als plaatje?
Welke woorden worden gebruikt?
Wat willen ze verkopen of vertellen?

Slide 14 - Slide

Beeld in advertentie 
Lay-out  :                              Functies beeld:
Titel                                        Aandacht trekken
Kleuren                                 Informatie toevoegen
Plaatjes                                 Naam van de adverteerder toelichten
                                                 Tekst verduidelijken

Slide 15 - Slide

mogelijke tekstdoelen van een advertentie

- de lezer aansporen om iets te kopen (= hoofddoel)
- de lezer amuseren
- de lezer informeren
- overtuigen
- de lezer een mening laten overnemen
VAAK HEEFT EEN ADVERTENTIE MEER DOELEN

Slide 16 - Slide

Wat heb ik geleerd?

Slide 17 - Open question

Doelen deze les

Inleiding af?
Begonnen met de kern?
Volgende les
Laptop mee,
verder met de kern


Afsluiting

Zijn er nog vragen?
Controleer of je huiswerk hebt

Slide 18 - Slide