N - modale werkwoorden verleden tijd

Modale werkwoorden verleden tijd
1 / 21
next
Slide 1: Slide
DuitsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Modale werkwoorden verleden tijd

Slide 1 - Slide

Planning : 
1. Modalverben im Präteritum (vt)

2. Modalverben im Präteritum ergänzen

Das Ziel (het doel): 
herhalen, herkennen en oefenen met de stof voor de so en rep. 

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Na deze les kun je...
- Vertellen wat de vertaling van de 5 modale werkwoorden is

- De regel ESTTENTEN toepassen

- De 5 modale werkwoorden in het Duits vervoegen (vt)

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

De rij die je al weet: 
dürfen --> mogen
können --> kunnen
müssen --> moeten
wissen --> weten
wollen --> willen

Slide 5 - Slide

Je weet wat het verschil is 
müssen en sollen

  • müssen (= moeten als noodzaak)
  • sollen  (= moeten als wens van een ander, bevel)

Slide 6 - Slide

Je weet dat 

  • mögen  niets met mogen (NL) te maken heeft,  maar betekent  lusten, lekker vinden, houden van

Slide 7 - Slide

Hoe maak je verleden tijd? 
Verleden tijd van de modale werkwoorden:
De vormen van de modale werkwoorden verleden tijd
lijken sterk op de zwakke (=regelmatige) werkwoorden
(T)ESTTENTEN

Je moet er een paar stappen ondernemen om de goede vorm te vinden:


Slide 8 - Slide

Stappenplan: 
1. Je zoekt telkens eerst de stam (ww zonder -en).
2. Dan voeg je eerst -te voor de verleden tijd toe.
3. Hieraan voeg je (daar waar nodig) de uitgang toe.
4. Vervolgens moet je bij een aantal modale werkwoorden de stamklinker veranderen

LET OP: In de verleden tijd van modale werkwoorden krijg je NOOIT een Umlaut!!!

Slide 9 - Slide

Ww: 
ich
du
er/sie/es
wir
ihr
Sie/sie
dürfen
durfte
durftest durfte
durften
durftet
durften
können
konnte
konntest
konnte
konnten konntet konnten
müssen
musste musstest
musste
mussten musstet mussten
wissen wusste
wusstest wusste wussten wusstet wussten

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Gestern ……….. wir leider nicht
(können)
timer
0:20
A
können
B
konntet
C
könnten
D
konnten

Slide 12 - Quiz

Warum .............. du gestern nicht mitkommen (wollen)
timer
0:20
A
willst
B
wolltest
C
wollst
D
wollte

Slide 13 - Quiz

Er .............. nicht in die Disko gehen (dürfen)
timer
0:20
A
durfte
B
dürfe
C
durften
D
dürfte

Slide 14 - Quiz

Hebben müssen en können in de verleden tijd ook een Umlaut.
timer
0:20
A
ja
B
nee
C
alleen in de personen enkelvoud
D
alleen in de personen meervoud

Slide 15 - Quiz

Check: zijn de leerdoelen behaald?
Kan je nu...
- Vertellen wat de vertaling van de 5 modale werkwoorden is?

- De regel ESTTENTEN toepassen?

- De 5 modale werkwoorden in het Duits vervoegen (vt)?

Slide 16 - Slide

De rij die je al weet: 

können --> ?
müssen --> ?
wissen --> ?
wollen --> ?
dürfen --> ?

Slide 17 - Slide

De rij die je al weet: 
können
ich               konn-te
du                konn-te- st
er/sie/es   konn-te
wir               konn-te-n 
ihr                konn-te-
sie/Sie       konn-te-n

Slide 18 - Slide

Ik vond deze les...
A
yuck
B
meh
C
good
D
awesome

Slide 19 - Quiz

Ik vond deze les...
A
yuck
B
meh
C
good
D
awesome

Slide 20 - Quiz

Vielen Dank für's Mitmachen!

Slide 21 - Slide