Inkomens zonder tegenprestatie

Geld over en te kort
2. Inkomens zonder tegenprestatie
1 / 15
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Geld over en te kort
2. Inkomens zonder tegenprestatie

Slide 1 - Slide

Lesplanning
Lesdoel:
Terugblik: Bronnen van inkomen
Voorkennis:
Instructie: Blz 85
Begeleid Oefenen: 6 en 7
Zelfstandig Oefenen: 8 t/m 12
Huiswerk: 8 t/m 12
Evaluatie

Slide 2 - Slide

Lesdoel
In deze les leer je:

Welke andere soorten inkomens er zijn
Wat de voorwaarden zijn om deze inkomen te krijgen

Slide 3 - Slide

Inkomen

Slide 4 - Mind map

overdrachtsinkomen
inkomen zonder tegenprestatie dat je ontvangt van de overheid

Slide 5 - Slide

Kinderbijslag en studiefinanciering
  • De overheid geeft de ouders/ verzorgers van kinderen kinderbijslag. Dit is een tegemoetkoming (bijdrage) in deze kosten. 
  • Kinderbijslag is inkomen zonder tegenprestatie en wordt per kwartaal uitbetaald
  • Als de kinderen (18 jaar) naar het mbo gaan hebben ze recht op de basisbeurs (en af en toe de aanvullende beurs)

Slide 6 - Slide

Overheid geeft een tegemoetkoming aan ouders.
  • kinderbijslag  Ouders met kinderen tot 18 jaar
  • Wat je ontvangt is afhankelijk van de leeftijd kinderen. 

Slide 7 - Slide

Overheid geeft toeslagen
huurtoeslag = bijdrage in de huurkosten voor mensen met een huurhuis.
zorgtoeslag = bijdrage in de kosten van een zorgverzekering 

Slide 8 - Slide

Huurtoeslag is afhankelijk van de huur en het inkomen

Slide 9 - Slide

Huurtoeslag
Wanneer je weinig inkomen hebt, kun je via de belastingdienst ook huurtoeslag aanvragen. Hier zitten wel hele strenge regels aan.

Slide 10 - Slide

Zorgtoeslag
- Inkomensafhankelijke toeslag
- Aanvragen bij de belastingdienst


Slide 11 - Slide

Sociaal minimum
Minimumbedrag dat je nodig hebt om van te leven.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Voorwaarde recht op sociaal minimum
niet te veel vermogen
sollicitatie plicht


Inkomen beneden sociaal minimum krijg je  bijstand.

Slide 14 - Slide

Inkomen uit arbeid:
beloning voor het werk dat je doet: loon of salaris

Hoe kom je aan je geld???
Soorten inkomens:
Inkomen uit bezit:
geld verdienen met je bezit: huuropbrengst, rente op spaargeld

Overdrachtsinkomen:
geld dat je krijgt zonder tegenprestatie: uitkeringen, zakgeld en kleedgeld


Slide 15 - Slide