Werking zenuwstelsel en weg van de impuls

Leerdoelen
  1.  Je benoemt de belangrijkste zintuigen in het lichaam.
  2.  Je benoemt het verschil tussen een prikkel en een impuls.
  3.  Je beschrijft hoe de informatie van de zintuigen naar de hersenen gaat.
  4.  Je legt het verschil uit tussen bewuste en onbewuste reacties.
   5. Je benoemt wat een reflex is.
   6. Je ken de weg van impuls tot reactie.
1 / 24
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Leerdoelen
  1.  Je benoemt de belangrijkste zintuigen in het lichaam.
  2.  Je benoemt het verschil tussen een prikkel en een impuls.
  3.  Je beschrijft hoe de informatie van de zintuigen naar de hersenen gaat.
  4.  Je legt het verschil uit tussen bewuste en onbewuste reacties.
   5. Je benoemt wat een reflex is.
   6. Je ken de weg van impuls tot reactie.

Slide 1 - Slide

Je benoemt de belangrijkste zintuigen in het lichaam.

Slide 2 - Slide

1

Slide 3 - Video

03:05
Combineer de juiste adequate prikkel met het zintuig.
Licht
Druk/Duw/Oppervlakte
Geur
Smaak
Warmte
Geluid
Gezichtszintuig (ogen)
Drukzintuig.
Reukzintuig
Smaakzintuig
Gehoorzintuig
Warmtezintuig

Slide 4 - Drag question

 Je benoemt het verschil tussen een prikkel en een impuls.

Slide 5 - Slide

2

Slide 6 - Video

04:44
Waar of niet waar
Een impuls wordt door een zintuig doorgestuurd naar de hersenen
A
Waar
B
Niet waar

Slide 7 - Quiz

04:44
Geluid is een voorbeeld van een prikkel en
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

Je beschrijft hoe de informatie van de zintuigen naar de hersenen gaat.

Slide 9 - Slide

1

Slide 10 - Video

07:08
prikkel
zintuig
impuls
zenuw
hersenen
Ruggenmerg/wervelkolom

Slide 11 - Drag question

Je legt het verschil uit tussen bewuste en onbewuste reacties.

Slide 12 - Slide

2

Slide 13 - Video

08:25
Bewust of onbewust:
Ik ga zitten omdat ik moe ben
A
bewust
B
onbewust

Slide 14 - Quiz

08:25
bewust of onbewust:
Ik tril omdat het koud is
A
onbewust
B
bewust

Slide 15 - Quiz

Je ken de weg van impuls tot reactie.

Slide 16 - Slide

3

Slide 17 - Video

11:59
Welke zenuw(en) zorgt voor sturen van impulsen naar je hersenen toe?
A
Gevoelszenuw
B
Bewegingszenuw
C
Schakelzenuw

Slide 18 - Quiz

11:59
Welke zenuw(en) zorgt voor sturen van impulsen van je hersenen af
A
gevoelszenuw
B
bewegingszenuw
C
Schakelzenuw

Slide 19 - Quiz

11:59
In welke onderdeel van je zenuwstelsel vind je de schakelzenuw?
A
Hersenen
B
ruggenmerg
C
kleine hersenen

Slide 20 - Quiz

Je benoemt wat een reflex is

Slide 21 - Slide

1

Slide 22 - Video

16:12
Schrijf in volgorde de stappen van een reflex.
Gebruik: Schakelzenuwen, Zintuig, Impuls, gevoelszenuw, bewegingszenuw, spier, prikkel.

Slide 23 - Open question

Welke stap van een bewuste reactie slaat een reflex over?
A
Impuls gaat naar hersenen
B
Zintuigen zijn bewust
C
Zenuwen nemen prikkels op

Slide 24 - Quiz