5H Herh. 14.3 en 14.4 Zenuwstelsel dl2

14.3 + 14.4 Zenuwstelsel
1 / 24
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

14.3 + 14.4 Zenuwstelsel

Slide 1 - Slide

Deze les:
- Herh. 14.3 en 14.4 Zenuwstelsel
- Maken D-toets H14
- Nakijken/bespreken D-toets

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Impulsgeleiding op een rijtje
Impuls = elektrisch stroompje = actiepotentiaal
  • ontstaat als prikkel sterk genoeg is (boven drempelwaarde)
  • ontstaat door Na+ instroom
  • herstelt door K+ uitstroom, gevolgd door volledig herstel
  • is niet prikkelbaar tijdens K+ uitstroom/ korte herstelperiode
  • hoogte van impuls is altijd hetzelfde
  • bij sterkere prikkel neemt impulsfrequentie toe

Slide 4 - Slide

Wat gebeurt er in de synaps? Tabel 88G

Slide 5 - Slide

Neurotransmitter bindt aan receptoren

Slide 6 - Slide

Neurotransmitters
Stimulerende neurotransmitter:
Natrium kanalen gaan open: Na+ stroomt naar binnen 
Drempelwaarde bereikt? Impuls

Remmende neurotransmitter:
Natrium kanalen blokkeren: geen impuls.

Slide 7 - Slide

Automatische beweging

Een beweging die je kunt uitvoeren zonder erbij na te denken. 

De grote hersenen slaan een stappenplan op (motoprogramma) en de kleine hersenen zorgen voor een goede afstemming van de spieraansturing.

Slide 8 - Slide

Hersenschors

Slide 9 - Slide

Waar ligt een motorprogramma voor fietsen opgeslagen?
A
primaire motorische schors
B
secundaire motorische schors
C
kleine hersenen

Slide 10 - Quiz

Je wilt je rechterhand optillen. Waar beginnen de impulsen?
A
primaire motorische schors
B
secundaire motorische schors
C
hersenstam
D
kleine hersenen

Slide 11 - Quiz

Automatisch en onbewust
In een reflex voer je een beweging uit voordat je hem bewust wordt. 

Voorbeelden reflexen:
- kniepeesreflex
-pupilreflex
- wegtrekken van je voet als je bijna in een punaise stapt

Slide 12 - Slide

Reflexboog: via ruggenmerg met grijze en witte stof
Cellichamen van schakelcel en motorisch neuron in liggen in de grijze stof

Slide 13 - Slide

Reflexboog, de hersenen worden pas later geïnformeerd: via witte stof ontvangen zij info via axonen

Slide 14 - Slide

Kan dit reflex nog optreden als:
1. De zenuwcellen bij R zijn uitgeschakeld?
2. In de grote hersenen de bewegingscentra zijn uitgeschakeld?
A
1: Ja 2: Ja
B
1: Ja 2: Nee
C
1: Nee 2: Ja
D
1: Nee 2: Nee

Slide 15 - Quiz

Waar begint een reflex?
A
schakelcel
B
sensorische zenuwcel
C
motorische zenuwcel
D
zintuig

Slide 16 - Quiz

Welke onderdelen van een reflexboog liggen in het ruggenmerg?

Slide 17 - Open question

Reflexboog
In welke volgorde loopt de informatie-verwerking?


Slide 18 - Slide

Slide 19 - Link

Animale zenuwstelsel
Zowel de bewuste bewegingen als de reflexen lopen via het animale zenuwstelsel: 

De zenuwen lopen van uitwendige zintuigen (receptoren) via het centrale zenuwstelsel naar de uitvoerders (effectoren = spieren en klieren)


Slide 20 - Slide

Autonome zenuwstelsel
Dit zenuwstelsel regelt de activiteit van de inwendige organen. 

Het bestaat uit twee delen:
- Orthosympatisch deel (actie van je lichaam)
- Parasympatisch deel (rust en herstel)

zie BINAS 88L


Slide 21 - Slide

Slide 22 - Link

Je schrikt. Welk deel van je autonome zenuwstelsel is actief? En wat gebeurt er met je pupilgrootte?
A
orthosympatisch-groter
B
orthosympatisch-kleiner
C
parasympatisch-groter
D
parasympatisch-kleiner

Slide 23 - Quiz

Maken D-toets H14
Klaar? 
Nakijkmodel ophalen en zelf nakijken
timer
30:00

Slide 24 - Slide