V5 literatuur 1800-1900

De industrialisatie had alleen maar positieve gevolgen.
A
juist
B
onjuist
1 / 30
next
Slide 1: Quiz
NederlandsSecondary Education

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

De industrialisatie had alleen maar positieve gevolgen.
A
juist
B
onjuist

Slide 1 - Quiz

Iets tegen de armoede doen, was de taak van de overheid.
A
juist
B
onjuist

Slide 2 - Quiz

De belangrijkste politieke stroming in de 19e eeuw was het ... .

Slide 3 - Open question

De vakbonden werden rond 1850 opgericht. Hadden ze politieke invloed?
A
ja
B
nee

Slide 4 - Quiz

Wie vroegen er aandacht voor de slechte werk- en woonomstandigheden van de arbeiders?
A
katholieken
B
protestanten
C
liberalen
D
communisten

Slide 5 - Quiz

Er was rond 1860 geen sprake meer van kinderarbeid.
A
juist
B
onjuist

Slide 6 - Quiz

Waarom moesten kinderen zoveel werken?
A
Ze konden niet naar school .
B
Hun ouders hadden het geld nodig.
C
Ze vonden het leuk.
D
Ze wilden sparen voor hun uitzet.

Slide 7 - Quiz

Welke auteur verzette zich erg tegen het cultuurstelsel?
A
Sigmund Freud
B
Max Havelaar
C
Multatuli
D
Aletta Jacobs

Slide 8 - Quiz

Wie was van mening dat het onderbewuste grote invloed had op ons denken en doen?
A
Sigmund Freud
B
Max Havelaar
C
Multatuli
D
Aletta Jacobs

Slide 9 - Quiz

Als een vrouw een opleiding tot naaister wilde volgen, werd dit toegestaan.
A
juist
B
onjuist

Slide 10 - Quiz

Als een vrouw een opleiding tot arts wilde volgen, werd dit toegestaan.
A
juist
B
onjuist

Slide 11 - Quiz

Vrouwen werkten in deze eeuw niet.
A
juist
B
onjuist

Slide 12 - Quiz

In welk jaar was het algemeen vrouwenkiesrecht een feit.
A
1916
B
1917
C
1918
D
1919

Slide 13 - Quiz

Voelde de romantische kunstenaar zich wel of niet thuis in de 19e eeuw?
A
wel
B
niet

Slide 14 - Quiz

De romanticus verzette zich door
A
geen regels en voorschriften te accepteren.
B
zelf te bepalen hoe zijn werk eruitzag.
C
letterlijk ten strijde te trekken.
D
Alle antwoorden zijn juist.

Slide 15 - Quiz

Een romanticus vluchtte uit de werkelijkheid. Dit zorgde voor:
A
een nieuw genre
B
een uittocht van romantici
C
veel vakantiereisjes

Slide 16 - Quiz

Het genre uit de vorige vraag behelst
A
de roman
B
het imaginaire reisverhaal
C
de historische roman
D
het pamflet

Slide 17 - Quiz

Lijden aan de wereld noem je:

Slide 18 - Open question

Da wo Du nicht bist, ist das Gluck betekent:
A
Daar waar je kunt zijn, is het geluk.
B
Daar waar je niet bent, is het geluk.

Slide 19 - Quiz

Slide 20 - Slide

Dit schilderij is van Van Gogh. Welke stroming herken je hierin?
A
naturalisme
B
realisme
C
specialisme
D
nihilisme

Slide 21 - Quiz

De naturalisten wilden de werkelijkheid weergeven en wetenschappelijk verklaren.
A
juist
B
onjuist

Slide 22 - Quiz

De naturalisten beschouwden de mens als product van
A
erfelijkheid, geschiedenis en locatie
B
erfelijkheid, milieu en locatie
C
erfelijkheid, milieu en tijd
D
erfelijkheid, tijd en locatie

Slide 23 - Quiz

Slide 24 - Slide

De gedichten van De Schoolmeester zijn een mooi voorbeeld van de 19e eeuwse
A
godsdienstcultus
B
humorcultus
C
vrouwencultus
D
wetenschapscultus

Slide 25 - Quiz

In wiens werk zie je het fin-de-sieclegevoel goed terug?
A
Piet Paaltjens
B
Louis Couperus
C
Max Havelaar
D
John Millais

Slide 26 - Quiz

Slide 27 - Slide

De Nieuwe Gids is het tijdschrift van de
A
Gorters
B
Kloosjes
C
Tachtigers
D
Zeventigers

Slide 28 - Quiz

De Tachtigers introduceerden de woordkunst met ..., bijvoeglijk naamwoorden en originele beeldspraak.

Slide 29 - Open question

Francois Haverschmidt

Eduard Douwes Dekker
Frederik van Eeden
Psychiater
Piet Paaltjes
Multatuli

Slide 30 - Drag question