14.4 Impulsoverdracht + Reflexen

Herhaling impulsoverdracht
1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Herhaling impulsoverdracht

Slide 1 - Slide

4

Slide 2 - Video

00:54
Wat wordt er in een synapsspleet gedumpt?

Slide 3 - Open question

01:01
Wanneer versmelten blaasjes met neurotransmitters met de synapsspleet?

Slide 4 - Open question

01:27
Sodium-potassium pump 
 =
Natrium-kalium pomp

Slide 5 - Slide

01:52
Welke poorten gaan open aan het eind van een neuron om blaasjes met neurotransmitters te verplaatsen?

Slide 6 - Open question

neurotransmitter in synaps

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Impulsoverdracht in stappen
  1. TekstDoor de impuls in de axon openen de (spanningsgevoelige) Ca2+ poorten in de synaps.
  2. Ca2+ ionen stromen het presynaptische neuron in.
  3. Neurotransmitterblaasjes verplaatsen naar het presynpatische membraan
  4. Via exocytose komen de neurotransmitters in de synapsspleet.
  5. Neurotransmitters exiterend: stimuleren doorgeven actipotentiaal
  6. Neurotransmitters inhiberend: stimuleren doorgeven actiepotentiaal niet.
  7. Optelsom bepaald wel/geen actiepotentiaal

Slide 9 - Slide

Maak een tekening van een impuls overdracht en benoem de onderdelen, maak hiervan een foto of print screen en lever hier in

Slide 10 - Open question

Slide 11 - Slide

Kniepeesreflex
- De kniepeesreflex heeft een functie bij het handhaven van de houding en balans van het lichaam
- Verstoring daarvan kan de bovenste dijbeenspier uitrekken, de houding of balans wordt dan door de reflex hersteld. 
- Bij deze reflex zijn twee spieren betrokken: samentrekken van de bovenste dijbeenspier (strekspier) en remming van de onderste dijbeenspier (buigspier).

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Reflexopdracht 1
In de afbeelding is schematisch weergegeven op welke wijze enkele neuronen in een bepaalde reflexboog met elkaar zijn verbonden.
Door uitrekking van de spier P ontstaan impulsen in de sensorische vezel verbonden met het spierspoeltje.  

Daarop volgt een reflex die de spier weer in de oorspronkelijke toestand brengt. Een aantal synapsen en schakelingen is genummerd.

Slide 17 - Slide

Welke neurotransmitters (inhiberend of exciterend of geen) worden er afgegeven bij de genummerde synapsen en schakelingen tijdens deze reflex?

Slide 18 - Open question

Uitleg
Stap 1: Bedenk eerst, wat moet er gebeuren op plaat 5? En bij 4?
Stap 2: Waar start je?

Antwoord:
1: exciterend;
2: inhiberend;
3: exciterend;
4: geen;
5: exciterend

Slide 19 - Slide

Reflexopdracht 2
In de afbeelding zie je schematisch een deel van de schakeling tussen het centrale zenuwstelsel en de buigspier en de strekspier in de rechter bovenarm weergegeven.

Een spierspoeltje is een zintuig dat op spanningsveranderingen in de spier reageert.

De cijfers 1 t/m 5 geven synapsen aan en de cijfers 6 en 7 schakelingen. 

Bij een korte, krachtige, reflexmatige samentrekking van de buigspier wordt de strekspier sterk uitgerekt. In reactie daarop trekt de strekspier zich samen: dit wordt de 'herstelreflex' genoemd. 

Slide 20 - Slide

Op welke van de aangegeven plaatsen 1 t/m 7 komen bij deze herstelreflex exciterende neurotransmitters vrij?

Slide 21 - Open question

Uitleg
Strekspier wordt uitgerekt en in het spierspoeltje er ontstaat een impuls. 

- 4 (naar motorisch neuron) & 5 (naar schakelneuron) beide exciterend

- Van motorneuron naar motorische eindplaat (7) in strekspier is exciterend, de strekspier spant samen. 
- Van schakelneuron naar motorische neuron verbonden met buigspier (2) inhiberend -> geen actiepotentiaal naar buigspier.  
- Bij 1 & 3 gebeurd niks, dit zijn namelijk de synapsen van schakelcellen verbonden met hersenen, hier komt nu geen impuls vandaan want het gaat om een reflex = onbewust.  

Slide 22 - Slide

Huiswerk
Afronden H14 (14.4 en 14.5), 
Nakijken huiswerk --> Classroom
Maken examentraining H14

Vrijdag start H15

Slide 23 - Slide