6.2


6.2 Voedselrelaties
1 / 29
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson


6.2 Voedselrelaties

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Begrippen bij 6.2 Voedselrelaties
planteneters                     organismen die alleen planten eten
vleeseters                          organismen die alleen dieren eten
voedselketen                    reeks soorten waarbij elke soort voedsel is voor de volgende soort
schakel                                elke soort in de voedselketen
voedselweb                      alle voedselrelaties in een ecosysteem
alleseters                           organismen die zowel planten als dieren eten
producenten                    organismen die het voedsel voor andere organismen maken
koolstofdioxide              gas in de lucht dat planten opnemen
mineralen                         voedingsstoffen voor een plant die in de bodem zitten
consumenten                 organismen die de stoffen eten die ze niet zelf hebben gemaakt
consumenten van de eerste orde            organismen die producenten eten
consumenten van de tweede orde         organismen die consumenten van de eerste orde eten
afvaleters                          organismen die dode resten van planten en dieren eten
reducenten                      organismen die de dode resten van organismen afbreken
kringloop
stoffen van planten komen via dieren, afvaleters en reducenten uiteindelijk weer bij planten terecht
biologisch afbreekbaar
stoffen die door reducenten kunnen worden afgebroken
niet biologisch afbreekbaar
stoffen die niet door reducenten kunnen worden afgebroken

Slide 3 - Slidekringloop                                         stoffen van planten komen via dieren, afvaleters en reducenten uiteindelijk weer bij planten terecht
biologisch afbreekbaar            stoffen die door reducenten kunnen worden afgebroken
niet biologisch afbreekbaar   stoffen die niet door reducenten kunnen worden afgebroken

Slide 4 - Slide

Leerdoel
 • Je kan een voedselketen opstellen
 • Je kan een voedselweb opstellen
 • Je kan de kringloop van stoffen  beschrijven en daarin producenten, consumenten en reducenten  onderscheiden

Slide 5 - Slide

Eerst een terugblik!
Wat weet nog van de vorige les???

Slide 6 - Slide

Populaties maken deel uit van een ecosysteem.
A
juist
B
onjuist

Slide 7 - Quiz

Wind
Grond
individu
populatie
ecosysteem
levensgemeenschap
abiotische factor

Slide 8 - Drag question

Een regenbui is een abiotische factor.
A
juist
B
onjuist

Slide 9 - Quiz

a-biotische
factor
Biotische factor

Slide 10 - Drag question

Leerdoel
 • Je kan een voedselketen opstellen
 • Je kan een voedselweb opstellen
 • Je kan de kringloop van stoffen  beschrijven en daarin producenten, consumenten en reducenten  onderscheiden

Slide 11 - Slide

Voedselrelaties
Konijn eet gras: planteneter
Hert eet ook gras: planteneter
Vos eet konijn: vleeseter
Wezel eet ook konijn: vleeseter
Reiger eet vis: vleeseter
IJsvogel eet ook vis: vleeseter

Slide 12 - Slide

Voedselketen
 • Pijltje = Wordt gegeten door (dus gaat in...)
 • dus: radijsje wordt gegeten door konijn
 • konijn wordt gegeten door uil. 

Slide 13 - Slide

Voedselketen 
schakel = deel (organisme) van een voedselketen.

 1. De eerste schakel van een voedselketen is altijd een plant.
 2. De tweede schakel is altijd een planteneter
 3. De derde schakel is altijd een vleeseter 

Slide 14 - Slide

Voedselketen = elke soort is voedsel voor een andere soort

Slide 15 - Slide

Voedselweb= meerdere voedselketens door elkaar

Slide 16 - Slide

Let op: een voedselketen of voedselweb begint altijd met een plant!

Slide 17 - Slide

Met een voedselketen kun je zichtbaar maken welke organismen als voedsel (energiebron) dienen voor andere organismen.

In de voedselketen spreek je van producenten en consumenten 1e, 2e, 3e orde.

Let op!
Pijltjes gaan "in de bek", anders worden de koeien opgegeten door het gras!producent
consument 1e orde
consument 2e orde
consument 3e orde
consument 4e orde
consument 5e orde

Slide 18 - Slide

Producenten zijn planten

 • produceren voedsel voor mens en dier
 • Hebben geen andere organismen nodig om te kunnen groeien
 • (water, koolstofdioxide en wat mineralen) + ..............

Slide 19 - Slide

Consumenten 1ste orde= planteneters: herbivoren
                                      alles-eters: omnivoren

Slide 20 - Slide

Consumenten 2e of 3e, etc. orde= vleeseters of carnivoren

Slide 21 - Slide

Afvaleters= eten dode resten van planten en     dieren (consumenten)

Slide 22 - Slide

Reducenten = bacteriën
en/of schimmels
Breken resten van organismen af 

Slide 23 - Slide

Kringloop

Slide 24 - Slide

Quizje!

Slide 25 - Slide

Een paardenbloem behoort tot de consumenten.
A
juist
B
onjuist

Slide 26 - Quiz


Sloot
In een sloot komen de volgende soorten organismen voor:
    1) alg;               4) stekelbaars;
    2) baars;          5) watervlo.
    3) snoek;
   
Welke reeks kan een voedselketen van deze soorten weergeven?
   

A
1 – 2 – 4 – 5 – 3
B
1 – 5 – 4 – 2 – 3
C
5 – 1 – 3 – 4 – 2
D
5 – 4 – 2 – 3 – 1

Slide 27 - Quiz

Vul in het schema van het voedselweb de volgende organismen op de juiste plaats in (zie afbeelding). 
bladluis 
buizerd 
konijn 
lieveheersbeestje 
merel 
planten 

Slide 28 - Drag question

Aan het (huis)werk
 6.02 Voedselrelaties
Lezen? blz 61
Maken opdr. 5 t/m 10 (11 hoeft niet)

Slide 29 - Slide