NA Pulsar VMBO4 H11.1/H11.4

Hoofdstuk 4: Kracht en beweging
1 / 28
next
Slide 1: Slide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Hoofdstuk 4: Kracht en beweging

Slide 1 - Slide

Lesplanning
0 min    
2 min    Uitleggen doelen deze les
5 min    Theorie uitleg
15 min  Zelfstandig werken/ huiswerkcontrole
35 min Filmpje

Inhoud
Werkvorm
Ontvangst
Individueel
Alle Leerdoelen samenvatten
Klassikaal
Zelfstandig werken oefenopgaven
Zelfstandig
Oefenopgaven behandelen
Klassikaal
Afsluiting herhalen doelen deze les
Klassikaal
Lesplanning

Slide 2 - Slide

PTO

Slide 3 - Slide

Lesdoelen
 • Vgem = S / t
 • Kennen de 3 soorten bewegingen (versneld, vertraagd, eenparig) en kunnen deze herkennen
 • Kunnen bij elke beweging een st- en vt-diagram tekenen. 
 • Kunnen met een st en vt diagram snelheid en afgelegd afstand bepalen
 • Kunnen de gemiddelde snelheid berekenen

Slide 4 - Slide

3 soorten bewegingen
 • De versnelde beweging:
- Bij deze beweging wordt de snelheid steeds groter.
- Elke seconde wordt er meer afstand afgelegd.
 • De eenparige beweging (constant): 
- Bij deze beweging blijft de snelheid constant (gelijk)
- Elke seconde wordt er dezelfde afstand afgelegd.
 • De vertraagde beweging
- Bij deze beweging wordt de snelheid steeds kleiner.
- Elke seconde wordt er minder afstand afgelegd

Slide 5 - Slide

Versnelde beweging
Per seconde wordt een steeds
grotere afstand afgelegd

Slide 6 - Slide

Eenparige beweging
Per seconde wordt steeds 
dezelfde afstand afgelegd

Slide 7 - Slide

Vertraagde beweging
Per seconde wordt een steeds 
kleinere afstand afgelegd

Slide 8 - Slide

gemiddelde snelheid
de gemiddelde snelheid bereken je door de totaal afgelegde afstand te delen door de tijd die het kost om die afstand af te leggen:
v = snelheid (m/s)
s = afgelegde afstand (m)
t = totale tijdsduur (s)

v=ts

Slide 9 - Slide

st- en vt-diagrammen
Elke beweging heeft zijn eigen bijpassende grafiek. Aan de grafiek kun je dus al zien om wat voor een beweging het gaat. 

Let goed op als je een grafiek bekijkt of zelf maakt, dat je kijkt naar wat er langs de assen staat: afstand (s) tijd (t) of snelheid (v) tijd (t). 

Slide 10 - Slide

Resulterende kracht
Bij een eenparige beweging is de resulterende kracht 0
dwz alle krachten zijn in evenwicht
Bij een versnelde of vertraagde beweging is de resulterende kracht ongelijk aan 0
Er wordt een kracht uitgeoefend 
met de beweging mee --> versneld
tegengesteld aan de beweging --> vertraagd

Slide 11 - Slide

Je kunt de lengte van de stopafstand uitrekenen

Slide 12 - Slide

Kracht formules
 • F = m * a
 •      a = Δv / Δt 
 • Fz = m * g
 • F = p * A

Slide 13 - Slide

Energie formules
 • W = F * S
 • Ez = m * g * h
 • Ek = 1/2 * m * V²

Slide 14 - Slide

botskracht uitrekenen en uitleggen hoe je die moet verkleinen
W = F * s
F = Botskracht
s = Botsafstand (kreukelzone)
W =  Hoeveelheid energie 
die tijdens de botsing 
omgezet wordt

Slide 15 - Slide

Veiligheidsmaatregelen in een auto

Slide 16 - Slide

als een auto van 1000 kg met constante snelheid rijdt is de totale kracht op de auto
A
> 0 met de rijrichting mee
B
> 0 tegen de rijrichting in
C
0
D
Aliens!!!

Slide 17 - Quiz

Ik zwem 100 meter in 54 sec
wat is mijn snelheid
A
0,54 m/s
B
1,85 m/s
C
6,67 km/u
D
6,67 m/s

Slide 18 - Quiz

Welke is geen veiligheidsmaatregel in de auto?
A
Airbag
B
Gordel
C
Hoofdsteun
D
Parachute

Slide 19 - Quiz

Welke is geen veiligheidsmaatregel in de formule 1?
A
Kreukelzone
B
Kooi
C
Helm
D
Verbandtrommel

Slide 20 - Quiz

De stopafstand is
A
Reactieafstand + remweg
B
Reactieafstand + reactietijd
C
Hoe lang het duurt voor je stopt
D
De afstand tot het stopbord

Slide 21 - Quiz

Is de stopafstand hetzelfde als de remweg ?
A
Nee
B
Ja

Slide 22 - Quiz

stopafstand is :
A
Reactieafstand
B
Reactieafstand + Remweg
C
Remweg

Slide 23 - Quiz

Stopkracht is..
A
De kracht op de auto bij een botsing
B
De kracht op de persoon bij een botsing
C
De kracht op de wielen bij een botsing
D
Aliens

Slide 24 - Quiz

Bepaal uit de grafiek de stopafstand.
A
113 m
B
65 m
C
24 m
D
4,7 m

Slide 25 - Quiz

Piet wijkt uit en raakt met zijn auto een boom.
Zijn totale botsafstand is 0,50 m.
De auto had een energie van 200000 J.
Bereken de botskracht met W = F * s

A
300000N
B
200000N
C
400000N
D
100000N

Slide 26 - Quiz

Bij een botsproef heeft een auto aanvankelijk 116000J aan bewegingsenergie.
De kreukelzone is 1,25 meter.
Wat is de botskracht op de auto?

A
119000N
B
145000N
C
92800N
D
125000N

Slide 27 - Quiz

Laatste: Piet raakt met zijn auto een boom.
Zijn totale botsafstand is 0,50 m.
De auto had een energie van 200000 J.
Bereken de botskracht met W = F * s

A
300000N
B
200000N
C
400000N
D
100000N

Slide 28 - Quiz