1.3 Gesteente wordt verplaatst

Paragraaf 1.3: Gesteente wordt verplaatst
1 / 35
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Paragraaf 1.3: Gesteente wordt verplaatst

Slide 1 - Slide

Deze les:
- herhaling vorige les
- nieuwe lesstof
- aan de slag

Slide 2 - Slide

Vorige les
- verwering; welke soorten
- wat is mechanische verwering?

Slide 3 - Slide

Vorige les
- verwering; welke soorten


Slide 4 - Slide

Vorige les
- verwering; welke soorten
- wat is mechanische verwering?
- wat is chemische verwering?


Slide 5 - Slide

Vorige les
- verwering; welke soorten
- wat is mechanische verwering?
- wat is chemische verwering?
- wat is een karstgebied en hoe ontstaat het?


Slide 6 - Slide

Mechanische verwering
 1. Vorstverwering
 2. Verwering door temperatuurverschillen
 3. Biologische verwering

Slide 7 - Slide

Chemische verwering: 
Verwering van gesteente door werking van zuurstof en vocht.

Slide 8 - Slide

Verwering
Mechanische verwering
Chemische verwering
Vorstverwering
Verwering temperatuur verschillen
Biologische verwering

Slide 9 - Slide

Karstgebieden
Gebieden van kalksteen worden ook wel karstgebieden genoemd. 

Gebied dat gekenmerkt wordt door het oplossen van kalksteen.

Slide 10 - Slide

Paragraaf 1.3: Gesteente wordt verplaatst

Slide 11 - Slide

Aan het eind van de les:
 • kunnen jullie vertellen hoe wat een puinhelling is
 • weten jullie wat massabewegingen zijn en hoe ze ontstaan.
 • weten jullie meer over rivieren en hoe de loop van de rivier is.
 • Kunnen jullie verschillende dalen benoemen en herkennen.

Slide 12 - Slide

massabeweging
Gesteente dat langs een helling naar beneden komt onder invleod van de zwaartekracht.

Slide 13 - Slide

Steile helling


Gesteente gaat rollen of vallen.
Flauwe helling


Gesteente schuift langzaam naar beneden.

Slide 14 - Slide

 
Een Puinhelling is een helling die bestaat uit verbrokkeld gesteente.

Slide 15 - Slide

Erosie
De uitschurende werking van stromend water, wind of ijs.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Net verweerd gesteente is hoekig en scherp.
Doordat stenen met elkaar botsen  en langs elkaar schuren in de rivier, worden de stenen steeds meer afgerond.

Hierdoor onstaat in de bovenloop van de rivier grind.


Slide 18 - Slide

V-dal!

Slide 19 - Slide

rivier/V-dal
gletsjer/U-dal

Slide 20 - Slide

Gletsjer: ijsmassa's die langzaam naar beneden bewegen.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Firnbekken:
Komvormig gebied in de bergen waar zich sneeuw ophoopt en in ijs wordt omgezet

Slide 23 - Slide

Voorbeeld U-dal!

Slide 24 - Slide

Fjorden: een u-vormig dal dat is volgelopen met zeewater.

Een u-vormig dal dat is volgelopen met zeewater.

Slide 25 - Slide

0

Slide 26 - Video

Grind: zien met blote oog.
Zand: zien met blote oog
Klei: alleen zien met microscoop
Verwering en erosie zorgen ervoor dat gesteente in kleine korreltjes uiteenvalt.

Slide 27 - Slide

Bovenloop
Middenloop
Benedenloop
Delta

Slide 28 - Slide

Aan de slag:
Maak in je schrift een lijst met belangrijke begrippen uit deze paragraaf. Leg de begrippen in je eigen woorden uit en schrijf het in je schrift op.
Klaar? Maak een samenvatting van deze pagina.
timer
1:00

Slide 29 - Slide

Kom in de lesson-up!
Welke begrippen hoorden bij 1.3?

Slide 30 - Open question

Check!
Klopt het dat:


 • kunnen jullie vertellen hoe wat een puinhelling is
 • weten jullie wat massabewegingen zijn en hoe ze ontstaan.
 • weten jullie meer over rivieren en hoe de loop van de rivier is.
 • Kunnen jullie verschillende dalen benoemen en herkennen.


Slide 31 - Slide


A
U-dal
B
V-dal

Slide 32 - Quiz

Wat heeft de grootste korrels?
A
zand
B
klei
C
grind

Slide 33 - Quiz

Hoe ontstaat een fjord?

Slide 34 - Open question

U-dal
Gletsjer
V-dal
Rivier

Slide 35 - Drag question