Kerntaak 2 - Evenementen

1 / 13
next
Slide 1: Slide
Kerntaak 2MBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Begrip evenement
Voor de sportleider en coördinator gaat het om een evenement bij een éénmalig of jaarlijks terugkerende sportieve, publieke gebeurtenis met een bijzondere aanleiding en/of een specifiek doel. Deze kunnen klein- en grootschalig zijn.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken grote evenementen

 • Richt zich op grote aantallen deelnemers, toeschouwers en bezoekers;
 • Het duurt minimaal één dag tot enkele weken.
 • Het is van lokale, regionale, landelijke, Europese of mondiale betekenis;
 • Het kent een organisatiecomité en meerdere commissies;
 • Er zijn meerdere organisaties bij betrokken;
 • Er zijn veel medewerkers, zowel professionele krachten als vrijwilligers

Kenmerken grote evenementen 

 • Er vinden naast de hoofdactiviteit(en) meerdere aanvullende activiteiten plaats.
 • Men begroot vooraf de haalbaarheid
 • Men verwerft financiën bij overheid en/of sponsoren, fondsen en deelnemers; bezoekers en toeschouwers dragen eveneens financieel bij (deelnemers bijdrage, toegangskaartje, consumpties)
 • Er is een brede publiciteit via pers, radio, tv en internet
 • De voorbereiding start minimaal een tot wel vijf jaar van te voren. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken kleinschalige evenementen
 • Richt zich op kleine aantallen deelnemers (tot ongeveer 100)

 • Het duurt een of twee dagdelen (1 dagdeel = 3/4 uur)

 • Het is van betekenis voor de eigen organisatie of omgeving (sportvereniging, buurt, gemeente, …)

 • Het kent een voorbereiding door één tot drie sportleiders

 • Er is vaak maar één organisatie bij betrokken

 • Het heeft eigen medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken kleinschalige evenementen
 • Het gaat vooral om de hoofdactiviteit 

 • Men haalt financiën uit het activiteitenbudget en vraagt eventueel een bijdrage van de deelnemers. Subsidie en sponsors niet of beperkt van belang

 • Er is beperkte publiciteit via interne media (clubblad, publicatieborden, programmablad, intranet) of lokale pers

 • De voorbereiding kent een beperkte tijd en is afhankelijk van de situatie. Als de organisatie ingesteld is op de coördinatie van kleine evenementen, kunnen deze op korte termijn gerealiseerd worden en is de voorbereidingstijd beperkt. In dergelijke gevallen zijn er vaak al bestaande draaiboeken  

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Kenmerk kleinschalig evenement 
Kenmerk grootschalig evenement 
Richt zich op kleine aantallen deelnemers (tot ongeveer 100).
Het duurt minimaal één dag tot enkele weken.

Er zijn meerdere organisaties bij betrokken.

Er is beperkte publiciteit via interne media.

Het gaat vooral om de hoofdactiviteit.
Er zijn veel medewerkers, zowel professionele krachten als vrijwilligers.

Slide 7 - Drag question

This item has no instructions

Wat zijn voorbeelden van grootschalige sportevenementen?
(zoek logo's / afbeeldingen)

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Noem vijf voorbeelden van kleinschalige evenementen in jouw gemeente:

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Wat zijn mogelijke
aanleidingen voor
een (sport)evenement?

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Aanleidingen voor een evenement
 • Traditie
 • Bijzondere gebeurtenis
 • Promotie
 • Het goede doel
 • Commercieel

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Wat moet er in het draaiboek staan met betrekking tot de vormgeving


Slide 12 - Mind map

Tot en met inhoudsopgave

Maak hier een opsomming van en verwerk deze en maak je eigen draaiboek.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions