Kerntaak 2 - Initiatieffase

(Sport)evenementen organiseren
1 / 12
next
Slide 1: Slide
Kerntaak 2MBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

(Sport)evenementen organiseren

Slide 1 - Slide

Kleinschalige 
evenementen
Grootschalige
Evemenenten
Er zijn veel medewerkers, zowel professionele krachten als vrijwilligers

Richt zich op grote aantallen deelnemers, toeschouwers en bezoekers.
Het kent een organisatiecomité en meerdere commissies
Men begroot vooraf de haalbaarheid
Men verwerft financiën bij overheid en/of sponsoren, fondsen en deelnemers; bezoekers en toeschouwers dragen eveneens financieel bij 
Het duurt een of twee dagdelen
Het heeft eigen medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers
Men haalt financiën uit het activiteitenbudget en vraagt eventueel een bijdrage van de deelnemers. Subsidie en sponsors niet of beperkt van belang
Het gaat vooral om de hoofdactiviteit
Het heeft eigen medewerkers, zowel professionals als vrijwilligers

Slide 2 - Drag question

Vier fasen van organiseren
Fase 1:     Initiatieffase 
Fase 2:     Voorbereidingsfase
Fase 3:     Uitvoeringsfase
Fase 4:     Nazorg 

Slide 3 - Slide

Initiatieffase
  • Aanleiding formuleren
  • Projectgroep samenstellen
  • Doelgroep en doel vaststellen
  • Globaal beeld van het evenement vormen, vaststellen van de randvoorwaarden
  • Voorbereidend draaiboek opstellen

Slide 4 - Slide

Initiatieffase
  • Aanleiding formuleren; wat is de reden dat je het evenement organiseert, waarom?
  • Projectgroep samenstellen; wie organiseert het, welke kwaliteiten en valkuilen hebben deze personen? 

Volgende sheets; doelgroep, globaal beeld evenement, voorbereidend draaiboek. 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Vragen?

Slide 9 - Slide

Wat zou er met betrekking tot de initiatieffase in het draaiboek moeten staan?
Soms ze onder elkaar op:

Slide 10 - Open question

Ontwerp eigen draaiboek 
Stap 1: Open een leeg WORD document 
Stap 2: Ontwerp een voorblad, voorzien van; titel, naam student, studentnummer, opleiding, klas, vak, begeleidend docent, datum 
Stap 3: Zorg voor een logische opbouw met voorwoord, inhoudsopgave, inleiding, uitwerking hoofdstukken (verschillende fases) 
Vul dit aan in je eigen gemaakte draaiboek.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide