Voorlichting, advies en instructie

Voorlichting, advies en instructie, lesweek 4
Voorlichting, advies en instructie
1 / 28
next
Slide 1: Slide
GezondheidsbevorderaarMBOStudiejaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Voorlichting, advies en instructie, lesweek 4
Voorlichting, advies en instructie

Slide 1 - Slide

Lesdoelen:
Aan het einde van deze les kun je...
... in eigen woorden het verschil tussen voorlichting, advies en instructie uitleggen.
.... kun je een voorbeeld geven van voorlichting, van advies en van instructie.

Slide 2 - Slide

Voorlichting,Advies en instructie
Voorlichting, advies en instructie zijn drie manieren om aan preventie te doen. 

Preventie betekent: maatregelen nemen om gezondheidsproblemen te voorkomen of om te voorkomen dat bestaande gezondheidsproblemen erger worden.

Slide 3 - Slide

wat houdt voorlichting geven in?

Slide 4 - Mind map

Voorlichting
Je geeft de zorgvrager informatie over specifieke onderwerpen

Slide 5 - Slide

wat houdt advies geven in?

Slide 6 - Mind map

Advies
Je geeft de zorgvrager deskundige suggesties en raad

Slide 7 - Slide

wat houdt instructie geven in?

Slide 8 - Mind map

Instructie
Je legt de zorgvrager iets uit en laat je zien hoe hij in een situatie het best kan handelen. 

Slide 9 - Slide

Je leert een reumatische zorgvrager hoe hij de traplift moet bedienen=
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en A

Slide 10 - Quiz

Je legt aan een bedlegerige zorgvrager uit dat zijn beenspieren zwakker worden, doordat hij ze te weinig gebruikt =
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
A en C

Slide 11 - Quiz

Je vertelt aan een zorgvrager hoelang het duurt voor hij de uitslag van een onderzoek krijgt.
A
Advies
B
Voorlichting
C
Instructie
D
C en B

Slide 12 - Quiz

Aandachtpunten voorlichting
G
Het doel is dat de zorgvrager zijn gedrag vrijwillig verandert.

Slide 13 - Slide

Aandachtspunten advies
 • Sluit aan bij het zorgplan
 • Sluit met jouw advies aan bij wat de zorgvrager al weet en wat hij begrijpt.
 • Geef de adviezen op het juiste tijdstip
 • Betrek de familie bij het advies

Slide 14 - Slide

Aandachtspunten instructie
Iedere zorgvrager leert op zijn eigen manier. De ene zorgvrager wil een voorbeeld zien, terwijl de andere zorgvrager zelf oplossingen zoekt. Een zorgvrager wil graag direct iets uitproberen, maar een andere zorgvrager wil eerst begrijpen wat hij moet gaan doen voordat hij begint. Als je instructie geeft, houd je daar rekening mee. Je sluit aan bij de mogelijkheden en behoeften van de zorgvrager.

Slide 15 - Slide

Waar heb je wel eens
voorlichting over gegeven?

Slide 16 - Mind map

Je geeft voorlichting, advies en instructie via een methodisch proces, waarin fasen elkaar opvolgen en gericht zijn op het behalen van een doel.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Voorbereiding 


Wat is de vraag of behoefte?
Aan wie wordt voorlichting gegeven?
Welke factoren bepalen het gedrag van de zorgvrager?
Wat is het doel (wat moet er bereikt worden)?
Waarover zal het gaan?
Door wie wordt de voorlichting gegeven?
Waar wordt de voorlichting gegeven?
Wanneer wordt de voorlichting gegeven?
Hoe komt dat het beste over?Slide 19 - Slide

Uitvoering


Het geven van de voorlichting.

Slide 20 - Slide

Evaluatie


Het resultaat van de voorlichting controleren.
Bespreken of het doel bereikt is of dat het bijgesteld moet worden.
Eventueel verbeteringen toevoegen.


Slide 21 - Slide

Jouw voorlichting komt het beste over als hij aansluit bij de ontvanger, de zorgvrager.    De volgende factoren spelen daarbij een rol:

 • de leeftijd en het begripsvermogen van de zorgvrager;
 • de persoonlijkheid van de zorgvrager;
 • de aanwezige kennis bij de zorgvrager;
 • de naasten van de zorgvrager, zoals partner, ouders en kinderen;
 • de cultuur waaruit de zorgvrager komt.

Slide 22 - Slide

Wat vindt jij belangrijk
bij het geven van VAI?

Slide 23 - Mind map

Terugblik 

Kun je in eigen woorden het verschil tussen voorlichting, advies en instructie uitleggen?
Kun je een voorbeeld geven van voorlichting, van advies en van instructie?

Slide 24 - Slide

Kun je een voorbeeld geven van voorlichting, van advies en van instructie?

Slide 25 - Mind map

6 fasen van gedragsverandering

Slide 26 - Mind map

6 fasen van gedragsverandering
 1. openstaan voor verandering
 2. begrijpen wat een het nieuwe gedrag inhoudt
 3. willen om het gedrag te veranderen
 4. kunnen; weten hoe nieuw gedrag kan volhouden
 5. doen; nieuw gedrag uitvoeren
 6. volhouden; nieuw gedrag moet een 2de natuur worden

Slide 27 - Slide

Volgende les
Aan de slag met de zelfgeschreven casus vanuit je stage. Een casus waarin een behoefte aan voorlichting, advies of instructie naar voren komt

Slide 28 - Slide