Wat is Didactiek?

Didactisch begeleiden

Je leert in deze les de volgende begrippen:
Didactische begeleiding
Didactische vaardigheden
Didactisch concept
Didactisch model
Didactische analyse
1 / 24
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Didactisch begeleiden

Je leert in deze les de volgende begrippen:
Didactische begeleiding
Didactische vaardigheden
Didactisch concept
Didactisch model
Didactische analyse

Slide 1 - Slide

Wat is didactiek?

Slide 2 - Mind map

Wat is didactiek?
Didactiek is de onderwijskundige aanpak van de overdracht van kennis, vaardigheid en inzicht.

De kunst van het onderwijzen!

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Didactische begeleiding
Je geeft niet alleen les, uitleg en instructie, maar ...je zorgt voor een goed leerklimaat.
 • je zorgt voor een rustige leeromgeving
 • je creëert een veilige leeromgeving (fouten maken mag)
 • je stimuleert lln om te leren en zich te ontwikkelen
 • je leert ze zelfstandig werken aan opdrachten en samenwerken
 • je moet kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen
 • je leert lln om zelf keuzes te maken en oplossingen te bedenken
 • je geeft feedback aan lln en kunt hun werk beoordelen

Slide 5 - Slide

Wat vind je van de volgende stelling:
Een leerling die geen fouten maakt, leert niet.

Slide 6 - Open question

Didactische vaardigheden 
Vaardigheden die je nodig hebt om een ander iets bij te brengen. Daarbij kun je denken aan:
 • Opbouw van een les
 • Het inzetten en hanteren van werkvormen
 • Uitleggen en begeleiden van oefeningen
 • Feedback geven aan leerlingen

Slide 7 - Slide

Wat is geen didactische vaardigheid?
A
Je geeft aan hoeveel tijd ze hebben.
B
Je bespreekt de opdracht na.
C
Je geeft uitleg over de theorie.
D
Je print de werkbladen uit.

Slide 8 - Quiz

Didactische vormgeving
Didactisch concept
Didactisch model
Didactische werkvormen

Slide 9 - Slide

Didactisch concept
Didactisch concept is hoe je het onderwijs vormgeeft.
Bekende onderwijsconcepten:
 • Daltonschool
 • Freinetschool
 • Jenaplanschool
 • Montessorischool
 • Vrijeschool

Slide 10 - Slide

Opdracht
Maak groepjes van 4 studenten en verdeel je over de 5 onderwijsconcepten. Jullie krijgen 10 minuten de tijd om onder andere de volgende vragen op te zoeken. Na die 10 minuten presenteren jullie dit aan de klas. Maak er een mooi verhaal van, van minimaal 5 minuten!
 • Wat is een ... school?
 • Hoe is een ... school ontstaan?
 • Hoeveel van dit soort scholen zijn er in Nederland?
 • Wat is het concept van ..?

timer
10:00

Slide 11 - Slide

Didactisch model
Methodisch werken = 
Ordelijk, volgens regels of volgens een bepaalde wijze te werk gaan om een doel te bereiken.
Ook wel methodisch handelen genoemd. 
Hoe organiseer je het onderwijs? 

Slide 12 - Slide

Didactisch analyse
Een lesschema...
Een voorbeeld van een didactische analyse van onderwijsleerproces is het model van Van Gelder.
Kijk je mee?

Slide 13 - Slide

Model van Van Gelder

Slide 14 - Slide

Welke fase hoort niet bij het model van Van Gelder?
A
Doel
B
Ervaring
C
Evaluatie
D
Beginsituatie

Slide 15 - Quiz

Model van Van Gelder
Vier fasen:
1. Wat wil ik bereiken? (doel)
2. Waar moet ik beginnen? (beginsituatie)
3. Hoe ga ik lesgeven? (leeractiviteit)
Inleiding - kern - slot
4. Heb ik mijn doelen bereikt? (evaluatie)


Slide 16 - Slide

Hoeveel lesschema's heb jij intussen al geschreven?
A
ongeveer 5
B
meer dan 10
C
2
D
nog geen één

Slide 17 - Quiz

Didactische werkvormen
Activiteit die de OA of leerkracht onderneemt om de leerlingen doelgericht te laten leren

Slide 18 - Slide

Welke didactische
werkvormen ken jij?

Slide 19 - Mind map

Didactische werkvormen
Vertellen; uitleggen; filmpje; demonstreren; foto's laten maken; vragen stellen; discussie laten voeren; op excursie gaan; beurten geven; opdrachten geven; leerlingen laten samenwerken, enz.

Slide 20 - Slide

Didactische werkvormen
Vijf groepen:
1. Instructievorm: uitleg, samenvatten.
2. Interactievorm: leerstof verwerken, overleggen, samen.
3. Opdrachtvorm: opdracht maken, leerstof verwerken.
4. Samenwerkingsvorm: coöperatief leren.
5. Spelvorm: spelen, gymzaal, plein, hoeken. 
 

Slide 21 - Slide

Digitaal leren
Handig hulpmiddel bij je onderwijs:
- afwisseling
- leerstof duidelijker
- handig voor verschillen tussen leerlingen
- goed inzicht in leerproces van leerling

Blended leren: leren met en zonder ICT

Slide 22 - Slide

      Als het goed is...

Weet je nu wat er met de volgende begrippen bedoeld wordt:
 • Didactische begeleiding
 • Didactische vaardigheden
 • Didactisch concept
 • Didactisch model
 • Didactische analyse
VRAGEN?

Slide 23 - Slide

Pauze (5 minuten)
2e lesuur:
Uitleg opdracht werkvorm

Slide 24 - Slide