Les 4 Wat is Didactiek?

    Les 4 Wat is Didactiek?
Doelen: de student leert over de volgende begrippen:
 • Didactische begeleiding
 • Didactische vaardigheden
 • Didactisch concept
 • Didactisch model
 • Didactische analyse
1 / 17
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

    Les 4 Wat is Didactiek?
Doelen: de student leert over de volgende begrippen:
 • Didactische begeleiding
 • Didactische vaardigheden
 • Didactisch concept
 • Didactisch model
 • Didactische analyse

Slide 1 - Slide

Wat is didactiek?
p. 126 school & didactiek

Slide 2 - Mind map

Wat is didactiek?
Didactiek is de onderwijskundige aanpak van de overdracht van kennis, vaardigheid en inzicht.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Didactische begeleiding
Doelgericht werken: Je geeft niet alleen les, uitleg en instructie, maar ...
je zorgt voor een goed leerklimaat.
 • je richt de leeromgeving zo in dat lln rustig kunnen werken.
 • je creëert een veilige leeromgeving (fouten maken mag).
 • je stimuleert lln om te leren en zich te ontwikkelen.
 • je leert ze zelfstandig werken aan opdrachten en samenwerken.
 • je moet kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen.
 • je leert lln om zelf keuzes te maken en oplossingen te bedenken.
 • je geeft feedback aan lln en kunt hun werk beoordelen.

Slide 5 - Slide

Werk in groepjes van 4
Bekijk de vorige dia.
Geef in je groepje bij elk aspect aan hoe jij dat doet
Noteer de overeenkomsten
Bespreek dit met de docent

Slide 6 - Slide

Wat zijn didactische vaardigheden?
zie p. 127

Slide 7 - Open question

Didactische vaardigheden zijn vaardigheden die je nodig hebt om een ander iets bij te brengen.
Daarbij kun je denken aan:
 • Opbouw van een les
 • Het inzetten en hanteren van werkvormen
 • Uitleggen en begeleiden van oefeningen
 • Feedback geven aan leerlingen

Slide 8 - Slide

Didactisch concept
Didactisch concept is hoe je het onderwijs vormgeeft.
Bekende onderwijsconcepten:
 • Daltonschool
 • Freinetschool
 • Jenaplanschool
 • Montessorischool
 • Vrijeschool

Slide 9 - Slide

Wat voor didactisch concept heeft jou stage?

Slide 10 - Slide

Opdracht
Maak groepjes van 4 studenten en verdeel je over de 5 onderwijsconcepten. Jullie krijgen 15 minuten de tijd om onder andere de volgende vragen op te zoeken. Na die 15 minuten presenteren jullie dit aan de klas. Maak er een mooi verhaal van, van minimaal 5 minuten!
 • Wat is een ... school?
 • Hoe is een ... school ontstaan?
 • Hoeveel van dit soort scholen zijn er in Nederland?
 • Wat is het concept van ..?

timer
15:00

Slide 11 - Slide

Didactisch model
Methodisch werken is een manier om structuur aan te brengen in je werken die voor jou overzichtelijk is en die begrijpelijk is voor anderen.

Slide 12 - Slide

Didactisch analyse

Een voorbeeld van een didactische analyse van onderwijsleerproces is het model van Van Gelder.
Kijk je mee?

Slide 13 - Slide

Model van Van Gelder

Slide 14 - Slide

Werkvormen in DA
Interactievorm
Instructievorm
Opdrachtvorm
Samenwerkingsvorm
Spelvorm.

Opdracht: bedenk een werkvorm!

Slide 15 - Slide

Instructievormen
Doceren: een betoog houden bv over de Romeinen
Vertellen: een gebeurtenis of ervaring bv verhaal over de natuur
Demonstreren: iets voordoen bv een scheikunde proef
Stappenplan voorleggen: ...
een knutselopdracht in stappen (bv lampion)
theoretisch verhaal houden: eerst de theorie voordat je aan de praktijk begint, bijvoorbeeld een handstand doen

Slide 16 - Slide

      Als het goed is...

Weet je nu wat er met de volgende begrippen bedoeld wordt:
 • Didactische begeleiding
 • Didactische vaardigheden
 • Didactisch concept
 • Didactisch model
 • Didactische analyse
VRAGEN?

Slide 17 - Slide