Procenten en diagrammen

Procenten en diagrammen
1 / 30
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Procenten en diagrammen

Slide 1 - Slide

In deze les leer je....
... rekenen met procenten
...omgaan met allerlei diagrammen
...rekenen met frequentietabellen
... rekenen met een steel blad diagram
...wat een klassenindeling is
...de centrummaten gemiddelde, mediaan en modus berekenen

Slide 2 - Slide

Procentuele toename
€500 neemt met 12 % toe: 
Nieuw = oud + 0,12 x oud 
500+0,12500=
500+60=560
Dus als €500 met 12% toeneemt, 
wordt het €560 

Slide 3 - Slide

Procentuele afname
€500 neemt met 12 % af: 
Nieuw = oud - 0,12 x oud 
5000,12500=
50060=440
Dus als €500 met 12% afneemt, 
wordt het €440 

Slide 4 - Slide

Procentuele toename
€500 wordt €599 
50099100=19,8
599500=99
Dus als €500 naar €599 toeneemt is dat een procentuele toename van 19,8% 
procentueletoename=oudverschil100

Slide 5 - Slide

Procentuele afname
€599 wordt €500 
59999100=16,527...
599500=99
Dus als €599 naar €500 afneemt is dat een procentuele afname van ongeveer 16,5% 
procentueletoename=oudverschil100

Slide 6 - Slide

Verandering
Relatieve toename= toename in procenten

Absolute toename = toename in het echt
Dus hoeveel auto's, euro's, leerlingen....
Dit geldt natuurlijk ook voor de afname

Slide 7 - Slide

Beelddiagram
is niet heel nauwkeurig
ieder plaatje stelt een aantal fietsen voor

Slide 8 - Slide

Staafdiagram
de staven staan los van elkaar
bij iedere staaf staat waar het over gaat
de lengte van de staaf geeft de hoeveelheid aan

Slide 9 - Slide

Lijndiagram
je kan een scheurlijn gebruiken
verbindt de stippen met lijnstukken
Zet bij de assen waar het over gaat

Slide 10 - Slide

Cirkeldiagram
begint recht naar boven en gaat rechtsom (met de klok mee)
heeft een titel en een legenda
bestaat uit sectoren

Slide 11 - Slide

Hoe maak je een cirkeldiagram
Voor het tekenen van een cirkeldiagram moet je een aantal stappen volgen.
  1. maak een frequentietabel
  2. bereken de graden
  3. teken de hoeken van boven met de klok mee
  4. maak het diagram af
Belangrijk: 
-in elke sector staat het percentage
-maak een legenda en een titel
-zet onder de titel het totale aantal

Slide 12 - Slide

Hoe maak je een cirkeldiagram
1
maak een frequentie tabel
accomodatie
hotel
camping
bungalow
apparte
ment
overig
totaal
aantal in miljoenen
7,7
2,9
2,7
1,7
2,9
17,9

Slide 13 - Slide

Hoe maak je een cirkeldiagram
1
maak een frequentie tabel
accomodatie
hotel
camping
bungalow
apparte
ment
overig
totaal
aantal in miljoenen
7,7
2,9
2,7
1,7
2,9
17,9
17,97,7360155°
17,92,936058°
17,92,736054°
17,91,736034°
17,92,936058°
2
bereken de graden

Slide 14 - Slide

Hoe maak je een cirkeldiagram
1
maak een frequentie tabel
accomodatie
hotel
camping
bungalow
apparte
ment
overig
totaal
aantal in miljoenen
7,7
2,9
2,7
1,7
2,7
17,9
17,97,7360155°
17,92,936058°
17,92,736054°
17,91,736034°
17,92,936058°
2
bereken de graden
3+4
teken het diagram

Slide 15 - Slide

Hoe maak je een cirkeldiagram
1
maak een frequentie tabel
prijzen
< €300
€300-€500
€500-€700
€700-€900
>€900
totaal
aantal fietsen
111 360
148 480
204 160
139 200
324 800
928 000

Slide 16 - Slide

Hoe maak je een cirkeldiagram
1
maak een frequentie tabel
prijzen
< €300
€300-€500
€500-€700
€700-€900
>€900
totaal
aantal
111 360
148 480
204 160
139 200
324 800
928 000
92800011136036043°
92800014848036058°
92800020416036079°
928000139200360=54°
928000324800360=126°
2
bereken de graden

Slide 17 - Slide

Hoe maak je een cirkeldiagram
1
maak een frequentie tabel
prijzen
< €300
€300-€500
€500-€700
€700-€900
>€900
totaal
aantal
111360
148480
204160
139200
324800
928000
92800011136036043°
92800014848036058°
92800020416036079°
928000139200360=54°
928000324800360=126°
2
bereken de graden
3+4
teken het diagram

Slide 18 - Slide

Frequentietabel
er staat in hoe vaak iets voorkomt
kan horizontaal en verticaal
de getallen staan altijd van hoog naar laag

Slide 19 - Slide

Histogram
staafdiagram bij een frequentietabel
staven staan tegen elkaar aan
frequentie staat op de verticale as

Slide 20 - Slide

Steelblad diagram
een ordening van getallen van klein naar groot
het kleinste getal is 5, het grootste getal is 41 in de bovenste tabel
je kan ook een dubbel steelblad diagram maken, bijvoorbeeld om verschil aan te geven. 

Slide 21 - Slide

Klassenindeling
de klassenbreedte is 10, 0 hoort wel bij de eerste klasse, 10 niet 
je ziet hoeveel getallen in een bepaalde klasse vallen, niet welke getallen
bij een frequentietabel met klassen, kan je een histogram tekenen

Slide 22 - Slide

Centrummaten
Modus
De waarneming die het vaakst voorkomt
Mediaan
het middelste getal als alle getallen van klein naar groot staan
Gemiddelde
alle getallen bij elkaar opgeteld, gedeeld door het aantal getallen

Slide 23 - Slide

1 2 3 3 4 5 5 5 6
Wat is de modus?
A
3
B
4
C
5

Slide 24 - Quiz

1 2 3 3 4 5 5 5 6
Wat is de mediaan?
A
3
B
4
C
5

Slide 25 - Quiz

6 8 10 12
Wat is het gemiddelde?

Slide 26 - Open question

Gemiddelde bij een frequentietabel
De totale frequentie = 18+14+9+11+6+6=64 dagen
absulute frequentie = hoe vaak komt het echt voor
relatieve frequentie = hoe vaak komt het procentueel voor
gemiddelde = (18x3+14x4+9x5+11x6+6x7+6x8) : 64 (de totale frequentie)

Slide 27 - Slide

Modus en mediaan bij een frequentietabel
Modus
de frequentie die het meest voorkomt: 3 (want dat komt 18 keer voor)
Mediaan
er zijn 64 getallen, de mediaan ligt tussen het 32ste en 33ste getal in. 
het 32e getal is 4, het 33e getal ook. De mediaan is dus 4
-
18
19 
-
33
34
-
43

Slide 28 - Slide

Wat heb je in deze les geleerd?

Slide 29 - Open question

Wat vind je nog lastig aan dit onderwerp?

Slide 30 - Open question