3.2 en 3.3 Temperatuurverschillen op aarde, verschil zomer en winter

Weer en Klimaat
Temperatuurverschillen op aarde
1 / 46
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Weer en Klimaat
Temperatuurverschillen op aarde

Slide 1 - Slide

Begrippen
Atmosfeer
Breedteligging
Lage breedte
Hoge breedte
Noordelijk halfrond
Zuidelijk halfrond

Slide 2 - Slide

Wat gaan we  vandaag doen:

- Filmpje over temperatuurverschillen
- Breedteligging: hoe ontstaan temperatuurverschillen?
- Hoe hoger, hoe kouder

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

In dit klimaat is te weinig voedsel
voor rendieren om
op een plek te blijven
timer
0:20

Slide 5 - Open question

Wat gebeurt er met de temperatuur naarmate je op hoge breedte komt?
timer
0:20
A
Blijft gelijk
B
Het wordt warmer
C
Het wordt kouder

Slide 6 - Quiz

Hoe noemen we de afstand tussen Rome tot de evenaar?
timer
0:20
A
afstand in km
B
meridiaan breedte
C
geografische breedte
D
geografische lengte

Slide 7 - Quiz

Welke invloed heeft de zon op het klimaat?

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Atmosfeer

Luchtlaag
rondom de aarde

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Breedteligging

Evenaar ligt op 0° NB/ZB:
  • Zonnestralen vallen recht op aardoppervlak
  • 3x zoveel zonne-energie als de polen
Nederland ligt op 52° NB
  • Zonnestralen vallen schuin op aardoppervlak

Slide 12 - Slide

Op lage breedte
Op hoge breedte

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Door de zon wordt eerst verwarmd ....
timer
0:20
A
het dal
B
de lucht
C
de berg
D
het aardoppervlak

Slide 15 - Quiz

Hoe hoger, hoe kouder 
per 1000 meter wordt het 6°C kouder

Slide 16 - Slide

In de dal van een berg hebben we 5 °C. Hoeveel graad is op 2000 m hoogte?
timer
0:20
A
15 °C
B
-7 °C
C
- 9 °C
D
0 °C

Slide 17 - Quiz

Leerdoelen
• Je kunt uitleggen waarom de breedteligging en hoogte  invloed hebben op de temperatuur.
• Je kan verklaren waardoor de temperatuurverschillen op aarde ontstaan.

Slide 18 - Slide

Huiswerk

3.2 Temperatuurverschillen op aarde

Slide 19 - Slide

 Hoogteligging


  • hoe hoger hoe kouder
  • per 1000m stijging, wordt temperatuur 6°C kouder
  • de hoogteligging bepaalt de plantengroei in de bergen: zie kaartje in hotspot!

Hoe hoger op een berg, hoe kouder en dus hoe minder begroeiing.

De boomgrens (punt waarop het te koud wordt voor bomen) ligt in de Alpen ongeveer op 1800 meter.

Slide 20 - Slide

Weer en Klimaat
Temperatuurverschillen op aarde

H3.3 Het verschil tussen zomer en winter

Slide 21 - Slide

Zijn er vier seizoenen
of alleen één?

Slide 22 - Slide

Leerdoelen
•  Je kunt uitleggen hoe de seizoenen ontstaan een in een tekening weergeven.
•Je kunt uitleggen waarom de breedteligging  invloed heeft op de temperatuur.
• Je kan verklaren waardoor de temperatuurverschillen op aarde ontstaan.

Slide 23 - Slide

Begrippen
Seizoenen
Noordelijk halfrond
Zuidelijk halfrond
Pooldag
Poolnacht

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Welke uitsprak(en) zijn juist?
A
Hoe hoger hoe kouder
B
Hoe hoger de breedtegraad, hoe warmer het is.
C
Hoe verder van de evenaar, hoe warmer het is.
D
Hoe lager de breedtegraad, hoe warmer het is.

Slide 29 - Quiz

Hoeveel graden is het op de Himalaya
op 4000m hoogte,
als in het dal op 1000 m het 10°C is?
timer
0:20
A
-2 °C
B
+1 °C
C
-5 °C
D
-8 °C

Slide 30 - Quiz

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

in 24 uur draait de aarde om zijn as

Slide 34 - Slide

in 24 uur draait de aarde om zijn as
in een jaar/ 365 dag draait de aarde rond de zon

Slide 35 - Slide

pooldag                               poolnacht                                    pooldag

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Video

In welke maand staat
het noordelijke halfrond
het dichtst bij de zon?
A
maart
B
juni
C
september
D
december

Slide 38 - Quiz

Op 21 december staat de noordpool het ........ bij de zon vandaan.
A
verst
B
dichtst

Slide 39 - Quiz

Hoe komt het dat we seizoenen hebben?
A
Door de draaiing van de aarde om de zon
B
Door de draaiing van de zon om de aarde
C
Door de wolken
D
Omdat de aarde om zijn eigen as draait

Slide 40 - Quiz

Hoe komt het dat we dag en nacht hebben?
A
Door de draaiing van de aarde om de zon
B
Door de draaiing van de zon om de aarde
C
Door de wolken
D
Omdat de aarde om zijn eigen as draait

Slide 41 - Quiz

Welk seizoen heeft de Zuidpool volgens de tekening ?
timer
0:30
A
lente
B
zomer
C
herfst
D
winter

Slide 42 - Quiz

Leerdoelen
•  Je kunt uitleggen hoe de seizoenen ontstaan en in een tekening weergeven.
•Je kunt uitleggen waarom de breedteligging  invloed heeft op de temperatuur.
• Je kan verklaren waardoor de temperatuurverschillen op aarde ontstaan.

Slide 43 - Slide

Savanne klimaat
Toendra klimaatt
Tropisch regenwoud- klimaat
Landklimaat
Woestijn- klimaat
Steppe klimaat

Slide 44 - Drag question

Klimaten op aarde

Slide 45 - Slide

Aan de slag
AK taak 16/19 en verder

dinsdag 30 mei:
S.O. Topografie Nederland

Slide 46 - Slide