Invloed van de warme golfstroom en de wind in Europa De invloed van de warme Golfstroom en wind
De invloed van de warme Golfstroom en de wind in Europa
1 / 32
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson De invloed van de warme Golfstroom en wind
De invloed van de warme Golfstroom en de wind in Europa

Slide 1 - Slide

Aan het eind van de les weet je:
 • wat is de invloed van de Golfstroom op de temperatuur in Noord-Europa?
 • welke invloed heeft de wind op de temperatuur?

Slide 2 - Slide

Begrippen 
 • luchtstreek
 • gematigde zone
 • hoge breedte, lage breedte
 • subtropen
 • poolstreken
 • poolcirkel
 • zeestroom
 • Golfstroom
 • aanlandige wind, aflandige wind

Slide 3 - Slide

In welke luchtstreek ligt Europa?
A
Tropische luchtstreek
B
Droge luchtstreek
C
Gematigde luchtstreek
D
Koude luchtstreek

Slide 4 - Quiz

Europa ligt in de gematigde zone -> wat houdt dat in?
 • niet heel warm, niet heel koud
 • op hoge breedte is het kouder dan op lage breedte
 • Zuid-Europa ligt in de subtropen -> het ligt dicht bij de tropische zone, warm!
 • groot deel van Noord-Europa ligt boven de poolcirkel, koud!


Binnen de gematigde zone zijn dus grote temperatuurverschillen => breedteligging bepaalt de temperauur.

Slide 5 - Slide

Noord-Europa
Zuid-Europa
Midden-Europa
Subtropen
Poolstreken
Gemiddelde temperaturen

Slide 6 - Drag question

Je ziet de weerkaart van Scandinavie in februari 
Opdracht in tweetallen:
 • Vergelijk de temperatuur tussen de plaatsen Kuusamo in Finland en Mo i Rana in Noorwegen. Er is een verschil in temperatuur terwijl deze plaatsen wel op dezelfde breedte liggen.
 • Hoe komt dat denk je?
 • Kom je er niet uit, zoek dan informatie in je boek of op internet.
 • Geef je antwoord door in de volgende vraag!

Slide 7 - Slide

Er zijn grote temperatuurverschillen in Scandinavië omdat.....

Slide 8 - Open question

Invloed warme Golfstroom in Europa: deze warme zeestroom zorgt ervoor dat warme lucht via zee in Europa komt. Zo zie je dat de Golfstroom langs Noorwegen gaat.... en dat heeft gevolgen!
Een koude zeestroom stroomt langs de kust van Canada. Dit zorgt voor koude lucht in dit gebied...
Wind en zeestromen kunnen zorgen voor temperatuurverschil tussen plaatsen die op dezelfde breedteligging liggen

Slide 9 - Slide

Invloed van zeestromen op de temperatuur
 • Zeestromen brengen warm water naar gebieden waar het kouder is.
 • Zeestromen brengen koud water naar gebieden waar het warmer is.

De warme Golfstroom brengt warm water vanaf de Golf van Mexico naar de westkust van Europa -> ook Nederland heeft hier profijt van.

=> Het warme water van de Golfstroom zorgt er voor dat het aan de westkust van Europa nooit heel erg koud is.


Slide 10 - Slide

Invloed van de wind op de temperatuur
 • Zomer: zeewater warmt langzaam op -> de wind is daardoor koel -> aan de kust is het daardoor koeler dan in het binnenland.
 • Winter: zeewater koelt langzaam af -> de wind is niet zo koud -> aan de kust is het daardoor warmer dan in het binnenland.
 • wind van zee naar land = aanlandige wind
 • wind van land naar zee = aflandige wind


Slide 11 - Slide

Zomer in Nederland: verschil in temperatuur -> welk verschil zie je? -> hoe komt dat?
Winter in Nederland: verschil in temperatuur -> welk verschil zie je? -> hoe komt dat?
opdracht
Werk in tweetallen
- verklaar het verschil in temperatuur binnen Nederland in de zomer
- verklaar het verschil in temperatuur binnen Nederland in de winter
Geef je antwoord in de volgende vraag.

Slide 12 - Slide

In Nederland is er temperatuurverschil tussen de kust en het binnenland omdat....

Slide 13 - Open question

1
2
3
tropische zone
gematigde zone
poolstreek

Slide 14 - Drag question

Samengevat:

 • Zeestromen hebben invloed op de temperatuur
 • Wind heeft invloed op de temperatuur
 • Breedteligging heeft invloed op de tempertuur


Slide 15 - Slide

Legenda temperatuur:
-geel = warm
-groen = gematigd
-paars = koud
Opdracht
Je ziet op de kaart twee plaatsen aangegeven met een kruis: Nederland en de oostkust van Canada.
1- welk verschil zie je tussen beide plaatsen?
2- Bedenk hoe dit kan.
3- Geef je antwoord in de volgende vraag! Gebruik hierbij de woorden breedteligging, zeestroom en wind.

Slide 16 - Slide

Nederland en de oostkust van Canada verschillen in temperatuur omdat....

Slide 17 - Open question

Poolnacht en midzomernacht
Plaatsen rond de poolcirkel hebben te maken met lange periodes dat het donker is of juist altijd licht.
In de winter komt de zon (bijna) niet op: poolnacht (nov.-jan.)
In de zomer gaat de zon (bijna) niet onder: midzomernacht (mei-juli)

In de zomer kun je een bijzonder verschijnsel zien: Het Noorderlicht. In het volgende filmpje wordt dit uitgelegd...

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Breedteligging en temperatuur hebben niks met elkaar te maken
A
Waar
B
Niet waar

Slide 21 - Quiz

Hoe lager de breedteligging van ee plaats, hoe kouder het is
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quiz

Welke invloed heeft de Golfstroom op de temperatuur in Europa?

Slide 23 - Open question

De Golfstroom komt vanuit het
A
Noorden
B
Oosten
C
Zuiden
D
Westen

Slide 24 - Quiz

Aflandige wind in de winter is warm
A
Waar
B
Niet waar

Slide 25 - Quiz

De overheersende windrichting in Nederland is
A
Noordenwind
B
Westenwind
C
Zuidenwind
D
Oostenwind

Slide 26 - Quiz

Aanlandige wind in Nederland is westenwind
A
Waar
B
Nietwaar

Slide 27 - Quiz

Het noorden van Noorwegen ligt boven de poolcirkel, het is daar nooit heel erg koud.
A
Waar
B
Nietwaar

Slide 28 - Quiz

Midzomernacht betekent dat het dag en nacht donker blijft.
A
Waar
B
Nietwaar

Slide 29 - Quiz

In de poolnacht wordt het overdag niet licht.
A
Waar
B
Nietwaar

Slide 30 - Quiz

Poolnacht en midzomernacht bestaan niet op het zuidelijk halfrond.
A
Waar
B
Nietwaar

Slide 31 - Quiz

Exit? 


 • Check eerst of je alles begrijpt!

 • Vragen?
 
 • Tot de volgende keer...!Slide 32 - Slide