3.1 Zintuigen en prikkels

§3.1 zintuigen en prikkels
1 / 32
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

§3.1 zintuigen en prikkels

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Bladzijde 64 van je boek

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Waarnemen
Om je omgeving waar te nemen gebruik je zintuigen.

Zintuig = orgaan dat reageert op invloeden uit je omgeving.

Invloed = prikkel

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Prikkel --> zintuig --> impuls --> hersenen --> actie
Geluid        oor                                                           rennen

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Prikkels
Invloeden vanuit de omgeving.
Opgevangen door zintuigen, waardoor je ze kunt waarnemen.

Licht, geluid, geur, smaak en aanraking.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen
Hebben speciale zintuigcellen die prikkels opvangen.

Sturen een impuls (elektrisch signaal) naar de hersenen, via de zenuwen.
In je hersenen word je je bewust van de prikkels.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen en prikkels
Elk zintuig vangt andere prikkels op.

Sommige vangen er maar 1 op, andere 4.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Prikkel
Impuls

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen & prikkels
Geluid
Licht
Warmte
Kou
Druk
Aanraking
Geur
Smaak
Alle zintuigen samen = zintuigenstelsel

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Zintuigen
Alle zintuigen samen = zintuigenstelsel


Slide 11 - Slide

This item has no instructions

B1: Je omgeving waarnemen
Zintuigen

Oren: 
  • Gehoorzintuig
  • Evenwichtszintuig

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Pijnpunten
  • pijnpunten nemen pijn waar. 
  • pijnpunten zijn vrije uiteinden van een gevoelszenuw. 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

De huid
Met je huid kun je voelen: druk, warmte, kou en pijn.
Je huid heeft meerdere zintuigen:
1. drukzintuigen
2. tastknopje
3. warmte-zintuigen
4. koude-zintuigen
5. pijnpunten

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Het zenuwstelsel 
Hersenen, ruggenmerg en de zenuwen zijn onderdelen van het zenuwstelsel. 
Het zenuwstelsel bestaat uit zenuwcellen 
Zenuwcel ->

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

drempelwaarde

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Impulsfrequentie
Hoe vaak een impuls ontstaat
Zwakke prikkel:
Lage impulsfrequentie

Sterke prikkel:
Hoge impulsfrequentie

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Impulsfrequentie
Prikkelsterkte en frequentie zijn aan elkaar gekoppeld

Slide 18 - Slide

Maar
Drempelwaarde
In de zintuigcellen ontstaan alleen impulsen als de prikkel sterk genoeg is.

De kleinste prikkel die een impuls veroorzaakt  = de drempelwaarde

Beïnvloeding van de drempelwaarde door gewenning

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Heeft de neus van een hond een hogere of een lagere drempelwaarde dan jouw neus?
A
Hij is gevoeliger dus een hogere drempelwaarde
B
Hij is minder gevoelig dus een hoger drempelwaarde
C
Hij is gevoeliger dus een lagere drempelwaarde
D
Hij is minder gevoelig dus een lagere drempelwaarde

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Welk zintuig gebruik je als je pijn hebt?
A
Tastzintuig
B
Drukzintuig
C
Reukzintuig
D
Warmezintuig

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel zintuigen heeft de mens?
A
3
B
4
C
5
D
6

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Wat zijn de zintuigen?
A
Ogen, oren, neus, tong en aanraking
B
Aanraking, ogen en neus
C
Oren, neus en tong
D
Tong, neus en oren

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Een zintuig reageert op impulsen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Wat is de functie van een zintuig?
A
Een zintuig neemt prikkels waar.
B
Een zintuig zet prikkels om in berichten voor de hersenen.
C
Een zintuig geeft berichten door aan de hersenen.
D
Een zintuig neemt berichten waar.

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Wat is GEEN zintuig?
A
je oor
B
je vinger
C
je neus
D
je oog

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

De zintuigen zitten in je
A
organen
B
oren, ogen, tong, neus
C
oren, ogen, tong, neus, huid
D
in je hersenen

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Slide 29 - Video

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions

Slide 31 - Video

This item has no instructions


Opdracht: 5, 6, 7, 10, 12 en 14
Voor maandag 22 november
Huiswerk

Slide 32 - Slide

This item has no instructions