OVB Periode 3 les 2

1 / 17
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Sociale omgeving?

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Slide

Schrijf 4 punten op: wat levert een sterk sociaal netwerk op?

Slide 4 - Open question

Een ecogram laat in één oogopslag de omvang en de kwaliteit van het informele, sociale netwerk van de cliënt zien. Het ecogram houdt daarbij rekening met de verschillende leefgebieden.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Heb jij iemand in je omgeving met een verstandelijke beperking?
JA
NEE

Slide 7 - Poll

Een zorgvrager in de familie hebben heeft verschillende consequenties/ gevolgen:

 • organisatorische problemen
 • emotionele problemen
 • onwetend en niet deskundig zijn
 • draagkracht sociale omgeving

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Gevoelens sociale omgeving
Opname GVT/Ziekenhuis?

Slide 10 - Mind map

Bij opname
Delen van zorg - opluchting
Schuldgevoel
Regie kwijtraken


Slide 11 - Slide

Verschillende rollen
 • Voor familie is het een gedwongen samenwerking. Zij hebben er niet voor gekozen dat hun kind, zus of broer met een beperking ondersteuning nodig heeft. Ze moeten de zorg ‘gedwongen’ delen met anderen. Dat betekent ook dat ze moeten loslaten.

 • Voor de zorgvrager is het ook een gedwongen verhouding, waarin een loyaliteitsconflict kan ontstaan, zeker als begeleiders en familie niet adequaat samenwerken.

 • Als professional is het een gekozen verhouding: je werkt in de gehandicaptenzorg omdat je daarvoor kiest, waarschijnlijk vanuit een gevoel van betrokkenheid. Goede samenwerking vindt plaats vanuit een gezamenlijk doel: het welzijn en de kwaliteit van leven van de cliënt.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Huidige visies en opvattingen in de GHZ (inclusie)
 • De client kan zelf invulling geven aan het leven 
 • De client kan deelnemen aan de samenleving
 • De client kan zich ontplooien, leren en vaardigheden ontwikkelen
 • De client kan relaties onderhouden met wie hij wil
 • De client wordt gerespecteerd als volwaardig persoon

Inclusie: de persoon moet willen participeren maar de samenleving moet daar ook voor open staan.

Slide 14 - Slide

Lezen deze week :
Hoofdstuk 24 Boek begeleiden

Slide 15 - Slide

Ecogram
Welke gegevens worden in een ecogram opgenomen?
Een ecogram laat het sociale netwerk van de cliënt zien. Deze gegevens verbind je met de cirkel in het midden van de ecogram: de cliënt. Bij zo'n verbinding laat een ecogram het soort relatie met de cliënt zien. Over het soort relatie vul je 4 vragen met letters in. 

Deze 4 letters staan voor:

(p)raktische steun
(g)ezelschap
(a)dvies en uitwisseling van informatie
(e)motionele steun

Slide 16 - Slide

Maak een ecogram
Van je eigen sociale omgeving
5 minuten de tijd
Gebruik de 4 letters P G A E

Slide 17 - Slide