Les 2 - Start herhaling ontw. psych en theorie

Welkom! 
Je hebt een pen en papier nodig vandaag, of de überhandige wisbordjes
1 / 27
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 4

This lesson contains 27 slides, with interactive quiz and text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

Welkom! 
Je hebt een pen en papier nodig vandaag, of de überhandige wisbordjes

Slide 1 - Slide

Programma 
 • Theorie (ontwikkelings- en
     leertheorieën) 
 • Opdracht 
 • Reflectie & afsluiting 

Slide 2 - Slide

Wat is een theorie?  
Een verklaringsmodel. 
Een manier van kijken naar de wereld. 
Uit wetenschappelijk onderzoek komen gegevens, deze gegevens vormen de basis voor een theorie. 

In het geval van ontwikkeling en leren: een manier van kijken naar leren en ontwikkelen.

Slide 3 - Slide

Ontwikkelingspsychologie 
Een wetenschap die kennis verzamelt over de ontwikkeling van de mens. Het is onderdeel van de psychologie en houdt zich bezig met de ontwikkeling van de mens, van baby naar volwassene. 


 

Slide 4 - Slide

Leertheorie 
Een leertheorie is een verzameling van gegevens uit onderzoeken over de manier waarop mensen leren. 


Slide 5 - Slide

Drie stromingen 
 1. Behaviorisme 
 2. Cognitivisme 
 3. Constructivisme 


Slide 6 - Slide

Behaviorisme 
 • Van 1920 tot 1950 was het behaviorisme (gedragskunde) een belangrijke stroming in de psychologie.
 • Kijkt naar gedrag wat van buitenaf te zien is 

"Elk kind komt als onbeschreven blad op de wereld. Elk kind moet alles leren van de mensen om hem heen" 

Slide 7 - Slide

Uitgangspunten 
 • Gedrag is aan te leren.
 • Gedrag leer je door te kijken naar     voorbeelden van mensen
   en dit na te doen.
 • Je kunt kinderen conditioneren (gewenst gedrag aanleren) door te straffen en te belonen.

Pavlov, Skinner 

Slide 8 - Slide

Cognitivisme 
 • Vanaf 1960 kwam het cognitivisme op als een reactie op het behaviorisme. 
 • Cognitie = weten of kennen 

"Leren is het verwerven van kennis. Leren doe je door kennis op te doen en deze te verwerken."  Slide 9 - Slide

Uitgangspunten 
 • Richt zich op de vraag hoe informatie wordt verwerkt (intern) 
 • Gaat over alle mentale activiteiten (leren, herinneren, denken etc) 
 • Door interne verandering ontstaat externe verandering (gedrag) 
 • Nadenken over je eigen denken. Wat kun je al wel en wat kun
    je niet?  (metacognitie) 

Hoe leer jij? Hoe pak je dit aan? Wat doe je om iets te onthouden? 
Pak pen en papier voor een test! 


Slide 10 - Slide

Test 
 • Je ziet één slide 15 seconden 
 • Probeer zoveel mogelijk te onthouden (NIET schrijven) 
 • Na 15 seconden schrijf je op wat je onthouden hebt.  
 • Dan gaan we door naar de volgende slide waar je weer hetzelfde doet. 
 • Totaal 5 slides. 

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Hoe heb jij het aangepakt? 
Hoe leer jij?
Hoe pak je dit aan?
Wat doe je om iets te onthouden?

Slide 22 - Slide

Cognitivisme 
"Leren is het verwerven van kennis. Leren doe je door kennis op te doen en deze te verwerken. Kennis kun je het beste onthouden als het aansluit bij voorkennis."  (David Ausubel) 

Strategieën om kennis te onthouden:  ezelsbruggetjes,  herhaling, groeperen, verhaaltjes, logica etc. 

Slide 23 - Slide

Constructivisme 
"Leren is samen kennis construeren die aansluit bij de eigen ervaring" 
 • De lerende heeft een actieve rol 
 • Leren in wisselwerking met de omgeving
 • Zone van de naaste ontwikkeling (uitdagend, niet teveel)

Vygotsky, Piaget (cognitivistisch constructivisme) 

Slide 24 - Slide

De onderzoekers.. 
 1. Pavlov
 2. Skinner
 3. Vygotsky
 4. Piaget 
 5. Maslow (theorie: behoeftepiramide) 
 6. Erikson (levenslooptheorie) 
    

Slide 25 - Slide

Opdracht 
 • Bereid een presentatie voor van 10 minuten waarin je uitleg geeft over de theorie van Pavlov of Maslow.
 • Zorg voor een opdracht in je presentatie waardoor de andere actief blijven (of om te checken of ze het hebben begrepen) 
 •  Maak tweetallen en geef de presentatie aan elkaar
 • Evalueren 


 

Slide 26 - Slide


Wat heb ik vandaag onthouden/geleerd?
Wat ging er vandaag goed? Wat kan ik een volgende keer beter doen?
Feedback aan de docent?

Slide 27 - Open question