leren voor so 2.1 t/m 2.3 + 2.5 mov

leren voor Rep H2 + 3.1
1 / 13
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 10 min

Items in this lesson

leren voor Rep H2 + 3.1

Slide 1 - Slide

Ik vind het vak biologie moeilijk.
eens
gaat wel
oneens

Slide 2 - Poll

Ik lees altijd alle tekst van het boek door.
Ja
nee, maar wel meer dan de helft
ongeveer de helft
nee, minder dan de helft
zeker niet

Slide 3 - Poll

Ik maak (wel eens) een samenvatting / woordenweb / conceptmap.
ja
soms
nee
conceptmap?

Slide 4 - Poll

Ik leer de betekenissen van de dikgedrukte woorden (begrippenlijst)
ja
soms
nee
Quizlet?

Slide 5 - Poll

Ik maak altijd al mijn huiswerk voor biologie.
ja
nee

Slide 6 - Poll

Ik maak ... % van de opdrachten.
0100

Slide 7 - Poll

Hoe leer ik biologie?
samenwerken
test jezelf Nectar online
hoe leer ik? mindmap? flashcards?
Hulp vragen: vragen stellen
biologiepagina
Luisteren naar de instructie,
let ik op tijdens de les?
nakijken vr
zelf een sv maken
altijd hw maken
eigen sv vergelijken met die v h boek

Slide 8 - Slide

Reproductie (R) = Onthouden 
 • Gericht op herinneren, onthouden van informatie, je hoeft het niet te snappen.
 • Vragen die kunnen worden beantwoord op basis van uit het hoofd geleerde lesstof
 • Werkwoorden: benoemen, beschrijven, aanwijzen, stappen aangeven.

1. Boek doornemen (tekst + afbeeldingen!)
2. Begrippenlijst maken (hoe?)
3. Begrippen leren (hoe?): twee kanten op leren
4. Uitleg => google presentaties (klassikale uitleg) + lessonup

Slide 9 - Slide

Toepassing 1 (T1) = Begrijpen
 • Gericht op het in eigen woorden weergeven wat de docent (c.q. het boek) heeft gezegd. 
 • Vragen die gericht zijn op het toepassen van de leerstof in bekende (geoefende) situaties.
 • Werkwoorden: uitleggen, voorbeelden geven, een verklaring geven, berekenen.

1. Vragen stellen  
3. Binastabellen beschrijven
4. Subleerdoelen beantwoorden

Slide 10 - Slide

Toepassing 2 (T2) = Verbanden
 • Gericht op het verbinden van kennisdelen, vraagt meerdere denkstappen en het koppelen van gegevens. 
 • Vragen die gericht zijn op het toepassen van de leerstof in nieuwe situaties.
 • Werkwoorden: vergelijken, gegevens koppelen, voorspellen, beoordelen, beargumenteren

1. Begrippen ordenen (op welke manieren kan dat?)
2. Hoofdleerdoelen beantwoorden
3. Afbeeldingen beschrijven/uitleggen
4. Examenopgaven maken

Slide 11 - Slide

Inzicht (I): niet op so
 • Gericht op het gebruiken van kennis in een nieuwe, onvoorspelbare situatie, waarbij de denkstappen niet gegeven zijn.
 • Vragen waarbij de leerling zelf de context en methode moet construeren om tot een antwoord te komen.
 • Werkwoorden: creëren, ontwerpen, bewijzen, conclusies aangeven, onderzoeken.​

1. Examenopgaven maken (vaak 2 of meer punten)
2. Werkplan maken

Slide 12 - Slide

Ik begin ruim op tijd met leren voor een toets.
ja
nee

Slide 13 - Poll