H2 Water in China: drie grote rivieren
hfst 2: Water in China
 Water
1 / 22
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 22 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson
hfst 2: Water in China
 Water

Slide 1 - Slide

grote Chinese rivieren
Parelrivier
Yangtze  / Blauwe Rivier
Huang He / Gele Rivier
Gele Rivier
Blauwe Rivier
Parelrivier

Slide 2 - Slide

wat weet je nog over...?
 • Waar komt het water in China vandaan?
 • Welke rol spelen rivieren in de waterkringloop?

 • Hoe worden de overstromingen van de Yangtze rivier veroorzaakt?
 • Wat kun je tegen de overstromingen in deze rivier doen?

 • wat zijn de oorzaken van het opdrogen van de Gele Rivier 
(Huang He)?
 • Hoe kunnen die watertekorten opgelost worden?

Slide 3 - Slide

  Kaart Reliëf China
Hoogland Tibet = brongebied rivieren
Rode Bekken = laag gelegen gebied bij de rivier Yangtze. Boeren hebben veel bomen gekapt waardoor er veel erosie plaatsvindt.
Lössplateau: löss is het kleinste deeltje zand, erg vruchtbaar. Hier vindt veel akkerbouw plaats. Hiervoor is water nodig uit de Gele rivier, probleem is het grote tekort aan water.

Slide 4 - Slide

De waterkringloop
De zon zet alles in beweging!
loop van een rivier
 1. bovenloop: eerste stuk van de rivier (vanaf de bron), vaak met hoge stroomsnelheid
 2. middenloop: het middelste deel van de rivier
 3. benedenloop: laatste stuk van de rivier (dichtbij de zee), vaak met lage stroomsnelheid

Slide 5 - Slide

3 soorten rivieren
1- Regenrivier: krijgt alleen water via regen.
    ▪️ In NL zijn alle rivieren regenrivieren, behalve de Rijn! 
2- Gletsjerrivier: voert alleen smeltwater van gletsjers af, 
    hoog in de bergen.
3- Gemengde rivier: voert regenwater + smeltwater                van gletsjers af.

Slide 6 - Slide

Stroomstelsel
 • Van bovenloop, via   middenloop naar   benedenloop
 • stroomgebieden met   waterscheidingen (= grens tussen stroomgebieden)

Slide 7 - Slide

Hoe meet je de waterafvoer van een rivier?
 1. debiet = hoeveelheid water die passeert in de rivier op 1 bepaald punt.
 2. regiem= schommelingen in de waterafvoer van een rivier per jaar.

Slide 8 - Slide

Yangtze / Blauwe Rivier
Feitjes Blauwe Rivier :
📌 stroomrichting = west —> oost
📌 lengte = 6300 km
📌 mondt uit in zee bij: Shanghai
📌 debiet = 31.900 km3/sec
📌 probleem = teveel water
📌 Drieklovendam (grootste waterkrachtcentrale ter wereld)

Slide 9 - Slide

Huang He / Gele Rivier
Feitjes Gele Rivier :
📌 stroomrichting = west --> oost
📌 lengte = 5500 km
📌 mondt uit in zee bij: Beijing
📌 kleur geel door: deeltjes löss in het water
📌 debiet = 2571 m3/seconde
📌 probleem = watertekort
📌 teveel water voor irrigatie gebruikt, teveel water voor drinkwater

Slide 10 - Slide

Parelrivier
Feitjes Parelrivier
📌 stroomrichting = west --> oost
📌 lengte = 2200 km
📌 mondt uit in zee bij: Hongkong
📌 probleem = teveel water

Slide 11 - Slide

problemen Chinese rivieren

Slide 12 - Slide

overstromingen Yangtze (Blauwe Rivier)
📌 natuurlijke oorzaak : piekafvoer in lente en zomer van regen- en                                            smeltwater
📌 menselijke oorzaken : 
1. ontbossing hellingen in de boven- en middenloop
     ❓gevolg = modderstromen —> wortels houden bodem niet meer vast
     ❓gevolg = teveel zand in benedenloop
2 . dijken
     ❓gevolg = minder ruimte voor de rivier = overstromingen
extreem hoge waterafvoer in een rivier
stroom van modder na zware regenval  op een ontboste helling

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Oplossing waterprobleem Yangtze:
Drieklovendam
 •  werelds grootste waterkrachtcentrale en dam 
 •  gebouwd van 1994 tot 2006

voordelen
:

✅ energieopwekking --> hydro-electriciteit

✅ verbetering binnenvaart

✅ verminderd risico overstromingen

✅ drinkwater


Slide 15 - Slide

Drieklovendam
nadelen:
⛔️ 1,4 miljoen mensen zijn verhuisd voor de bouw van de dam 

⛔️ veel natuurschoon verloren

⛔️ slibafzetting in bovenloop, minder vruchtbaar slib in benedenloop

⛔️ afname visstand

⛔️ enorme vervuiling water door grote steden in Rode Bekken

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

watertekort Huang He (Gele Rivier)
oorzaken:
📌 te snelle economische groei China
📌 snelle bevolkingsgroei —> drinkwater nodig
📌 industrie —> proces/koelwater
📌 stuwdammen —> houden water vast
📌 hoge verdamping
     ❓gevolg —> 80-90% van het water in de Gele rivier is al op                                        vóórdat het in de benedenloop komt!
     ❓gevolg —> water enorm vervuild door chemische fabrieken

Slide 18 - Slide

Hoe komt de bevolking in Noord-China dan aan voldoende water?
📌 grondwater gebruiken....
Goed idee? —> NEE!
Waarom niet? —> het water zit in een aquifer

📌 Aquifer = bodemlaag met veel grondwater, 
                     ondoorlatende laag eronder; 
                     wordt aangevuld door neerslag

Slide 19 - Slide

Gevolgen teveel watergebruik uit Aquifer
📌 teveel grondwater oppompen: grondwaterpeil daalt, elk jaar                  tenminste 1 meter!
📌 er wordt meer water opgepompt dan er aan neerslag bij komt:               de aquifer raakt “op”
📌 landbouw = grootste waterverbruiker, voor irrigatie                                —> verspilling water door: lekkende leidingen, oude apparatuur,                 verdamping water overdag

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

Slide 22 - Link