Participatie - Lesweek 1

Vak: Participatie
Semester: 3
Docent: Fadoua el Kouch
1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Vak: Participatie
Semester: 3
Docent: Fadoua el Kouch

Slide 1 - Slide

Licentie check 
Vanaf 29 september 2022 heeft iedereen een boek of een geldige licentie van ThiemeMeulenhoff en Digibib Consortium. Daarnaast heb je ook een werkend laptop met oplader. Zonder deze onderwijsbenodigdheden kan je niet deelnemen aan de lessen. 

Slide 2 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerdere malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de les, zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan.
   

Ben je te laat? Geef dit dan door aan het einde van de les aan de docent. Dit is jouw verantwoordelijkheid. 

Slide 3 - Slide

Programma 
 • Doel van de les

 • Benodigdheden voor dit vak

 • Teams doorlopen

 • Lesplanner doorlopen

 • Afsluiting
Slide 4 - Slide

Doel 
De student kan de inhoud van het vak participatie benoemen. 

Slide 5 - Slide

Vak: Participatie
 • Vak duurt per periode 10 weken, 2 lesuren per week en wordt afgesloten met een oefenopdracht van consortium.
 • Planning: zie lesplanner op Teams
 • In periode 3 zullen jullie werken aan de volgende oefenopdrachten. Let op! Inleveren oefenopdracht op maandag 27 maart.

P6-K1-W3 (niveau 4) ‘’Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie
P2-K1-W3 (niveau 3) ‘’Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie’’ 

 • In periode 4 zullen jullie werken aan casus Betty.
Slide 6 - Slide

Inleiding participatie 
Inleiding
Iedereen is onderdeel van de maatschappij. Ook de doelgroep waar jij mee werkt. Maatschappelijke participatie betekent meedoen in de samenleving. Als medewerker maatschappelijke zorg ben jij ervoor verantwoordelijk dat jouw cliënten hun maatschappelijke participatie behouden, óf vergroten.
Tijdens dit vak ga je onderzoek doen naar maatschappelijke participatie. Hoe heb jij je tot nu toe ontwikkeld als het om participatie gaat, en hoe kun jij je cliënt helpen mee te doen in de maatschappij? Door opdrachten te maken doe je meer kennis op over maatschappelijke participatie.
Uiteindelijk kan je aan de hand van je plan een verantwoordingsgesprek voeren met je docent over hoe je een cliënt stimuleert zijn/haar participatie te ontwikkelen of te behouden.

Slide 7 - Slide

Welke onderwijsbenodigdheden heb je nodig?
Vul maar in....

Slide 8 - Slide

Onderwijsbenodigdheden
 1. Boek of licentie ThiemeMeulenhof
 2. licentie Consortium (Digibib)
 3. Teams
 4. Werkend laptop met wifi
 5. Headset of oordopjes
 6. Motivatie :)

Slide 9 - Slide

Teams
Op Teams kan je de volgende dingen terugvinden:
 • Lesplanner;
 • Data inlevermoment

Slide 10 - Slide

Vak Participatie
Wat voor gevoel heb je bij dit vak? Kies de smiley die hierbij past.
😒🙁😐🙂😃

Slide 11 - Poll


Uit welke boeken of je licentie 'ThiemeMeulenhof' moet je gaan werken?
A
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
B
Begeleider specifieke doelgroepen
C
Dagbesteding
D
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen en communicatie

Slide 12 - Quiz

Als je de kennistoets met een voldoende hebt behaald, wat wordt er van je verwacht in lesweek 12 en 13?
A
Zelfstandig BPV oefenopdracht bestuderen
B
Je bent vrij en je mag aan andere vakken werken.
C
De fouten die op de toets zijn gemaakt moet je inzien.
D
Dat is nog niet duidelijk

Slide 13 - Quiz

Moet je een BPV oefenopdracht inleveren voor dit vak?
Zo ja, wanneer moet je dit inleveren?
Zo niet, wanneer moet het wel?
A
Ja, in lesweek 17
B
Ja, 27 maart 2023
C
Nee, in semester 4
D
Dit is nog niet bekend

Slide 14 - Quiz

'Ik kan uitleggen wat er van mij wordt verwacht aan de hand van de lesplanner'
Laat dit weten aan de hand van de smileys
😒🙁😐🙂😃

Slide 15 - Poll

Afsluiten

Slide 16 - Slide