meertaligheid en woordenschatverwerving

De grenzen van mijn taal 
zijn de grenzen van mijn wereld

-Ludwig Wittgenstein
1 / 42
next
Slide 1: Slide
NederlandsHoger onderwijs

This lesson contains 42 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

De grenzen van mijn taal 
zijn de grenzen van mijn wereld

-Ludwig Wittgenstein

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Vandaag 
 1.  Woordenschatverwerving: wat, waarom & hoe? 

 2. Meertaligheid: wat, waarom & hoe?

 3. En in de praktijk? o.m. Duidelijk Nederlands 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Kennis zit verpakt in taal

--> woorden = bouwstenen van taal

Wat als je te weinig woorden kent (in die taal)? 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions


Op weg naar huis kwam hij langs een tomderie. En omdat hij honger had, dacht de kleine muis: “Daar ga ik eens eventjes knulbarren naar iets sumpels.” Hij vond een gele krispel en flunkerde, flunkerde.​

“Wat ben jij voor een kluter?,” tjorkte Tobias, de hond van de tomderie. ​
“Ik ben een muis, hokknor!”, gruperde Jonathan. ​
Tobias scokerde zijn hokknor. “Muizen zijn toch zeker foons?”, zei hij.​
“Ik ben ook foons,” riep Jonathan slaterig. “Muisfoons, als je het weten wil.”​
Tobias moest even droppen teut hij zei: “Ja, je hebt wel het geremp van een muis, maar je hebt niet de kleur van een muis.”​

Jonathan zoupte diep om dat stomme gruterige dier te zeggen wat hij te zeggen had. Maar... de woorden bleven in zijn hunk klibben toen hij over zijn tsalp naar steuveren drufte. Hij was niet foons. Hij had de kleur van ‘een gele krispel’, gukte Jonathan bang.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions


Op weg naar huis kwam hij langs een boerderij. En omdat hij honger had, dacht de kleine muis: “Daar ga ik eens eventjes knulbarren naar iets sumpels.” Hij vond een gele krispel en knabbelde, knabbelde.​


“Wat ben jij voor een kluter?”, tjorkte Tobias, de hond van de boerderij. ​
“Ik ben een muis, stomkop!”, gruperde Jonathan. Tobias scokerde zijn stomkop. “Muizen zijn toch zeker grijs?”, zei hij.​
“Ik ben ook grijs,” riep Jonathan slaterig. “Muisgrijs, als je het weten wil.”​
Tobias moest even droppen teut hij zei: “Ja, je hebt wel het figuur van een muis, maar je hebt niet de kleur van een muis.” ​

Jonathan zoupte diep om dat stomme gruterige dier te zeggen wat hij te zeggen had. Maar... de woorden bleven in zijn keel klibben toen hij over zijn lijf naar achteren drufte. Hij was niet grijs. Hij had de kleur van ‘een gele wortel’, gukte Jonathan bang. ​


90-95% van de woorden zijn gekend = inhoud begrepen

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

context

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Taalontwikkelend lesgeven
CONTEXT
- voorkennis activeren, visueel ondersteunen, ervaring, ...
INTERACTIE
- overleg met andere leerling, vragen stellen, ...
TAALSTEUN
- woordenschatlijst, vaste uitdrukkingen, taalposter, ...

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

wat met meertaligheid?

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

De ijsberg van Cummins 
- kennis van taal is dynamisch
- dominante taal 
- context afhankelijk

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

T1 helpt om een nieuwe taal (T2) te verwerven
 • Verworven taalsystemen overlappen gedeeltelijk

 • Onderliggend kennis- reservoir 

 • Hulpbron, brug

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

leerlingen gebruiken T1 strategisch als talige hulpbron(nen) bij:
- translanguaging
- code switching
- borrowing 
- luistertaal

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Ben je het eens met deze stelling? 'in het belang van uw kind spreken we Nederlands op school?
Ja
Neen

Slide 14 - Poll

This item has no instructions

T1 toelaten op school
- 'cognitive load'
- gebruik kennis onder de ijsberg
- welbevinden van de leerling
         T1 valoriseren = identiteit erkennen 
         veilig leerklimaat 
         leerwinst

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Hoe gaat het met jullie welbevinden? 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Hoe dan?
 • als leraar steeds terugkeren naar het Nederlands
 • oog voor duidelijk en toegankelijk Nederlands
 • gebruiken van CONTEXT - INTERACTIE - TAALSTEUN
 • geen angst voor 'geklap achter't gat'
 • variatie in werkvormen

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

voorbeelden
 • groepswerk, duowerk, ...
 • afspraken maken 
 • opdracht in het Nederlands geven - voorbereiden in T1 - terugkoppelen in het Nederlands 
 • materiaal labelen in verschillende talen
 • ...

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

ideeën?

Slide 19 - Mind map

This item has no instructions

Vragen? 
Tijd voor pauze!


Na de pauze:Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Duidelijk Nederlands 

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Poolse boeren

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Aan de ontvangstbalie

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions

Slide 27 - Video

This item has no instructions

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Figuurlijk taalgebruik

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

timer
5:00

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Waar vind je deze tekst?
De kenner/ recensent is geen specialist of expert, maar een ervaringsdeskundige die met kennis van zaken een persoonlijke visie ontwikkelt en daarmee actief deelneemt aan het artistiek en cultureel gebeuren.
Tekenen is een bijzonder rijke en zelfstandige kunsttak, die tegelijkertijd belangrijke ondersteuning biedt voor andere disciplines.

webtekst van DKO Sint- Lukas

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Herschrijf:
De kenner/ recensent is geen specialist of expert, maar een ervaringsdeskundige die met kennis van zaken een persoonlijke visie ontwikkelt en daarmee actief deelneemt aan het artistiek en cultureel gebeuren.

Slide 37 - Open question

This item has no instructions

Wat onthoud je?

Slide 38 - Open question

This item has no instructions

Slide 39 - Slide

This item has no instructions

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

T1 wordt gebruikt voor:
Organisatie van het leren

Inhoud van het leren
Socio-emotionele redenen
"Mag ik een pen?"
"Wat betekent 'wisselstroom'?"
gevoelens uitdrukken

~> wel-bevinden

Slide 41 - Slide

Inhoud van het leren: je kent het concept wel, maar het woord niet

Indien te veel kleurboek, suggesties zeker welkom. :-) 
Hoe heb je deze oefening opgelost?

Slide 42 - Slide

This item has no instructions